MEVZUAT HABERİ

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat – Mevzuat

Mevzuatın İsmi: Mevduat ve İştirak Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, İştirak Fonu, Emanet ve Alacaklara Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32438

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve İştirak Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, İştirak Fonu, Emanet ve Alacaklara Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “katılma” ibaresi “katılım” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü hususunun üçüncü fıkrası aşağıdaki halde, dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra” formunda değiştirilmiştir.

“(3) Kanıtlanabilir onay yahut talep olmaksızın bireyler ismine kredili hesap dahil rastgele bir hesap açılamaz, kredili hesabın limiti artırılamaz ve kredili hesaptan rastgele bir tahsilat yapılamaz. Kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilir. Dördüncü fıkranın (e) bendi uyarınca yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı hususunun ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki formda, yedinci fıkrasında yer alan “kâr ve zarara” ibareleri “kâra” formunda değiştirilmiştir.

“(2) Katılma hesapları, kâr ziyan paydaşlığı kontratına yahut kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar ve hükmî kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti mukavelesine dayalı olarak açılabilir. Konsey, yatırım vekâleti mukavelesine dayalı olarak açılan katılma hesapları için yatırılabilecek minimum fiyat ve/veya katılma hesaplarının belirli bir oranı halinde hudut tesis etmeye yetkilidir. Her iki mukavele tipine dayalı olarak açılan katılma hesapları farklı fon havuzlarında işletilir ve her kontrat cinsinin kendi altında başka havuzlar oluşturulabilir. Katılma hesabı sahiplerinin menfaatlerine ziyan vermemek ve evvelce belirlenmesi halinde toplanan fonun kullanım hedefi dışına çıkmamak kaydıyla kâr ziyan iştiraki kontratına ve yatırım vekâleti mukavelesine dayalı katılma hesapları için açılan havuzlar kendi içinde birleştirilebilir, bölünebilir, havuzlar ortasında transfer yapılabilir ve vade sonunda tasfiye edilebilir.”

“(4) İştirak fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve iştirak bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan fiyat, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli ünite hesap kıymeti kadardır. İddiası kâr oranı belirlenerek yapılan yatırım vekâleti kontratına dayalı katılma hesaplarında ise ünite hesap kıymeti, yatırılan meblağ ve iddiası kâr toplamı ile sonludur.

(5) Katılma hesaplarının işletilmesi sonucu oluşan kâr yahut ziyan meblağlarının belirlenmesi hedefiyle, farklı para cinsi, kâra katılma oranı, kontrat çeşidi ve bunların alt kırılımlarına nazaran oluşturulan fon havuzları bazında yapılacak günlük ünite kıymet hesaplamalarına ait tablo Konseyce belirlenecek müddetlerde Kuruma gönderilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci unsurunun ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, Fonun görüşünü almak suretiyle bu fıkrada yer alan fiyatı değiştirmeye yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik kararlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status