MEVZUAT HABERİ

Araştırma Görevlisinin Görevden Alınması Sürecinin Hukuki İncelemesi

Araştırma Görevlisinin Görevden Alınması Dava Konusu;

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan davacı, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra başka bir üniversitede doktora programına kaydolmuştur. Bu durum üzerine, üniversitesi tarafından görev süresinin uzatılmamasına ve dolayısıyla ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkeme Kararlarının Özeti

İlk derece mahkemesi, davacının görev yaptığı kadronun her yıl için yenilenebilir ve idarenin takdir hakkına sahip olduğu bir pozisyon olduğunu belirterek, davacının başka bir üniversitede eğitime devam etmesini gerekçe göstererek ilişik kesme işleminin hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir. Bu karar, Bölge İdare Mahkemesi ve son olarak Danıştay tarafından da onaylanmıştır.

Temyiz Sürecinde İleri Sürülen İddialar

Davacı vekili, müvekkilinin üniversitede görev yaptığı süre boyunca disiplin cezası almaksızın başarılı bir şekilde görevini sürdürdüğünü, akademik ve idari görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, davacının benzer durumda olan diğer araştırma görevlilerinin sözleşmelerinin yenilendiğini, ancak müvekkilinin sözleşmesinin yenilenmemesinin keyfi bir karar olduğunu savunmuştur.

Hukuki Değerlendirme ve Karar Sonucu

Danıştay, yapılan temyiz başvurusunu değerlendirerek, ilk derece ve bölge idare mahkemelerinin kararlarının usul ve hukuka uygun olduğunu, temyizde ileri sürülen iddiaların kararı bozmayı gerektirmediğini belirtmiştir. Buna göre, temyiz isteminin reddine ve idare mahkemesi kararının onanmasına karar verilmiştir.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status