Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Amaç

Bu sözleşmenin amacı sitemiz ile ilgili kişilere ait olan kişisel verilen 7 Nisan 2016 tarihli Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVK) kapsamında işlenmesini ve korunmasını sağlamak için oluşturulan politikaları paylaşmaktır.

Kapsam

Sitemiz ile iletişime geçen üçüncü kişiler, site kapsamında hizmet sunanlar ve sitemiz tarafından yönetilen tüm kişilerin verilerinin işlenmesi ve korunmasını kapsar. Sözleşmede yer alan yer alan politikalar yürürlükteki yasal mevzuat baz alınarak hazırlanmıştır.

Taraflar

İşbu sözleşmenin tarafları haber odaklı sitemiz ile sitemize ziyaret eden, üye olan veya diğer şekillerde sitemizle etkileşime geçmiş olan kullanıcılardır. Sitemiz bu kişilerden üyelik veya diğer amaçlarla kişisel bilgiler toplayabilir. Bu bilgilerin güvenliği için taraflar arasında bu sözleşmenin kurulması gerekmiştir.

Gizliliğe İlişkin Hükümler

 • Sitemize üyelik halinde isim, soy isim, adres, yaş, cinsiyet, konum, iletişim numarası (GSM, e-posta, tel…) gibi bilgiler talep edilmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra doldurulan anketler, formlar ya da yapılan yorumlar aracılığıyla kişisel veriler elde edilebilmektedir. Bu verilen toplanması işin doğası gereğidir ve başka bir amaçla kullanılamazlar.
 • Site ile paylaşılan bu bilgiler doğrultusunda kişilere bilgilendirme mesajları gönderilebilir. Bu mesajları alıp almamak kişilerin tasarrufundadır. Mesaj almak istemeyen kişiler iptal etme haklarını kullanabilirler.
 • Sistemle ilgili olarak karşılaşılan sorunların tanımlanması ve çözülmesine ilişkin olarak, aynı zamanda da güvenlik kaygısı nedeniyle site üzerinde hareket veya faaliyet gösteren kişilerin IP numaraları, tarih ve saat bilgileri ile kaydedilmektedir. Bu IP adresleri kullanıcıların demografik olarak tanımlanması ve ziyaretçi profili oluşturulması amacıyla da kullanılabilir.
 • Sitemiz üyelik halinde kullanıcıların sunmuş dolduğu bilgiler, doğrudan sitemiz adı altında faaliyet gösteren ya da sitemizle işbirliği içinde çalışan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu bilgiler kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulması halinde de kullanılabilecektir.
 • Üyelik sözleşmesini kabul eden ve onaylayan kullanıcıların kimliği ifşa edilmemek kaydıyla; istatistiklerin oluşturulması, veri tabanlarının oluşturulması ya da kullanıcılar hakkında araştırmalar yapılması için kullanılabilir.
 • Sitemiz tarafından gizli kalması gereken belgelerin kesinlikle gizli tutulacağı taahhüt edilir. Bu durum sır saklama yükümlüğünün bir gereği olarak kabul edilir ve gizli bilginin tamamı ya da bir kısmının ifşasını önlemek için gerekli olan tüm tedbirler alınır. Bu bilgilerin kamu alanına girmemesi, yetkisiz şekilde kullanılmaması ya da üçüncü kişilere ifşa edilmemesi için gerekli özen gösterilerek, tedbirler alınır. Site yönetimi bu tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • Sitemiz tarafından başka sitelere link verilebilir. Bu linkler yoluyla ulaşılan sitelerin güvenilirliğine ve içeriklerine ilişkin olarak hiçbir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
 • Sitemiz üzerinde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan ortaklar aracılığıyla kullanıcılara ulaşır. Bu nedenle reklamlara ilişkin olarak sitemizin hiçbir sorumluluğu söz konusu değildir.
 • Sözleşmede yer alan gizlilik politikası yalnızca kendi web sitemiz için geçerlidir. İlişkili ya da işbirlikçi diğer siteler için hiçbir anlam ifade etmez.

İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı sayıdaki durumlarda sitemiz tarafından kullanıcılara ilişkin olan kişisel veriler açıklanabilir. Bu haller tahdidi olarak sayılmıştır.

 • Kanun, KHK, yönetmelik gibi yetkili kanun koyucular tarafından çıkarılan ve yürüklükte olan hukuk kurallarının yüklediği zorunluluklara uymak için,
 • Sitemiz ile kullanıcılar arasında akdedilmiş olan “Üyelik Sözleşmesi” ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla veya bunları uygulamaya koymak amacıyla,
 • Yetkili kişilerce yürütülen idari veya adli soruşturma gereği talep edilen kişisel bilgiler için,
 • Kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak için gerekli olduğu ölçüde kişisel bilgiler yetkili makamlara açıklanabilir.

İşbu sözleşme nedeniyle doğacak olan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacaktır ve yargılama yetkisi Türk mahkemeleri ile Türk icra dairelerine aittir.

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status