MEVZUAT HABERİ

2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği – Mevzuat

Mevzuatın İsmi: 2024 Yılı Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Takviyesi Fiyatlarına Ait Tebliğ

23 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32438

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 43 üncü unsurunun birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sıhhat heyeti raporu düzenlemeye yetkili sıhhat kurum yahut kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sıhhat Şurası Raporuyla taban %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel İhtiyaç Raporu ile özel ihtiyacı olduğu tespit edilen ve özel eğitim kıymetlendirme heyetleri tarafından da eğitsel kıymetlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen takviye eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile lisan ve konuşma, özel öğrenme zahmeti, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili dayanak eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim masraflarının her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen meblağının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu gayeyle konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Bildiri, 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 43 üncü unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3- (1) Engelli bireylerin takviye eğitim masraflarının bütçeden karşılanacak kısmına ait olarak aşağıdaki konulara uyulur:

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen dayanak eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma bedel vergisi hariç olmak üzere ferdi eğitim için aylık 4.692 TL, küme eğitimi için aylık 1.314 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen meblağlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulan ödenekten, bu meblağları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Bildiride yer almayan konularda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler temel alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4- (1) 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 43 üncü hususunun ikinci fıkrasında, bu unsurun birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan yahut yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu meblağların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıyeten kurum açma müsaadelerinin iptal edileceği karar altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Bildirim 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Bildirim kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status