MEVZUAT HABERİ

2024 İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitler – Mevzuat

Mevzuatın İsmi: İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına Ait Nakdî Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

23 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32438

Adalet Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Bildirinin hedefi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü hususunun dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendinde ve 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Metodu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan nakdî limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları temel alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Bildiri, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü hususunun dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Gazete yahut internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda temel alınacak muhammen bedele ait mali limitler aşağıda gösterilmiştir:

Mezkûr Kanun ve Yönetmelikteki Mali Limitler1/2/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Parasal Limitler
Gazete yahut internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ait mali limitMuhammen bedeli

500.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Muhammen bedeli

720.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir mahallî gazete yahut bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ait nakdî limitMuhammen bedeli

500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar için

Muhammen bedeli

720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için

Bir internet haber sitesinde yahut yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ait mali limitMuhammen bedeli

2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

Muhammen bedeli

2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

(2) Mali limitlerin belirlenmesinde ilan talebi tarihindeki şimdiki limitler temel alınır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Bildirim 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Bildirim kararlarını Adalet Bakanı yürütür.

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status