KAMU PERSONELİ ALIMI

HSK 27 Personel Alımı Duyurusu Resmi Gazete’de Yayımlandı – Kamu Personel Alımı

Hakimler ve Savcılar Şurası (HSK) 27 İşçi Alımı Duyurusu Resmi Gazete’de Yayımlandı. İlgili alım duyurusunda, HSK’ya ofis işçisi ve dayanak personeli(hizmeti) alımı yapılacağı aktarıldı. Müracaat yapacak adayların belirtilen kaideleri dikkatle incelemesi gerekmektedir. İşte kurallar ve müracaat bilgileri…

Kamu işçisi alımlarından anında haberdar olmak için TIKLA FİYATSIZ İNDİR.

Yargıçlar ve Savcılar Konseyi İşçi Alımı Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci unsurunda belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son müracaat günü olan 09/02/2024 tarihi prestiji ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı hususundaki yaş koşullarını taşımak ve merkezî imtihanın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Kontratlı Ofis İşçisi konumu için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet kısmı, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut öteki lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar kısımlarından mezun olmak yahut en az lise ve dengi okul mezunu olup, müracaat tarihinde Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika yahut kurs bitirme dokümanı ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak,
5- Kontratlı Dayanak İşçisi (Hizmetli) konumu için en az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
6- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,
8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
9- Kontratlı Ofis Çalışanı konumu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan tipinden en az 70 puan almış olmak,
10- Kontratlı Takviye Çalışanı (Hizmetli) konumu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan cinsinden en az 60 puan almış olmak,
11- Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Müracaat Tarihleri ve Yeri

HSK işçi alımı müracaatları için adayların 5 Şubat-9 Şubat 2024 tarihleri ortasında http://www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2024 yılı 4/B Kontratlı İşçi Giriş İmtihanı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli dokümanlarla birlikte Hâkimler ve Savcılar Heyeti Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36
Yenimahalle / ANKARA) Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta ve gibisi yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status