KAMU PERSONELİ ALIMI

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı Yapılacaktır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İŞÇİ BAŞVURUSU

70 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

MÜRACAATLAR ( 15 Aralık – 29 Aralık) 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk,
Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere;
“Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. unsurunun B fıkrasına nazaran, 2022 KPSS puan sıralaması temel alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen durumlara toplam 70 (yetmiş) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Personel Alımı

1) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GENEL KAİDELER:
a) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İÇİN başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen kuralları taşıyor olması gerekmektedir.
b) Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.
c) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 53. hususu kararları gizli kalmak
kaydı ile çalışmaya ve vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile
ilgili rastgele bir pürüzü olmadığını sıhhat raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.
d) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
e) İlanımızdaki tüm takımlar için 01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
f) Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen
istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g) 2022 KPSS’ye girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında
KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı temel alınacaktır. Kişinin başvurduğu
pozisyon için aranan mezuniyet seviyesine nazaran KPSS puan cinsine sahip olması gerekmektedir.)

2) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSTENEN DOKÜMANLAR:
a) İş Talep ve Müracaat Formu (Adaylar bu formları https://aybu.edu.tr/ internet
adresinde yer alan Formlar kısmından temin edeceklerdir.)
b) Diploma yahut e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet evrakı.
c) 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı (kontrol kodu olan).
d) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.) (1 adet)
e) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet)
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair evrak (Terhis, tecil, muaf vb.)
g) Ofis İşçisi takımına başvuran ve yabancı lisan puanı istenilen adaylar için YÖK
tarafından kabul edilen geçerliliği devam eden merkezi lisan imtihan sonuç evrakı.(YÖKDİL sınav
sonucu kabul edilmemektedir.)
h) Teknisyen takımına başvuran adaylar için SGK Hizmet Dökümünde deneyim istenilen
pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa yalnızca e-Devlet barkodlu “SGK Hizmet
Dökümü”. Şayet istenilen durumda çalışmış olmasına karşın SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili
pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor yahut Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı
girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan
(ilgili durumda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı
“Çalışma Belgesi”.

3) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT HALİ, YERİ VE VAKTİ:

a) Müracaatlar https://aybu.edu.tr/ ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içinde www.aybu.edu.tr/pdb internet adresinden temin edilecek müracaat formu ve istenilen
belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar müracaat adresine ulaşması
gerekmektedir. Eksik dokümanlı yahut mühleti içinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Müracaatların yanlış üniteye ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki
gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine müracaat yapabilecektir.
c) Birden fazla müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.
d) İlana müracaatlar, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm
duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıyeten rastgele yazılı/sözlü
tebligat yapılmayacağı için adayların linki verilen internet sitemizi tertipli takip etmeleri
gerekmektedir.
• Yapılan yanlışlı, eksik ve gecikmeli süreçlerde sorumluluk adaya aittir.
• İlan kaidelerini sağlamadığı halde müracaat yapan, yanlış, aldatıcı, gerçeğe aykırı
bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal
edilecek, haklarında yasal süreç başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine rastgele bir
ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gerekli durumlarda ilan metninde ve atama takvimi ile ilanın her
aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
f) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.
g) Müracaat yapan adaylar ilan metnindeki tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.12.2023
Başvuru Bitiş Tarihi : 29.12.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
İlan Müracaat Adresi : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez
Külliyesi C Blok İşçi Daire Başkanlığı Dumlupınar
Mahallesi Çubuk/ ANKARA

4) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ  MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
a) Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır.(Programcı takımı hariç)
b) Müracaat sonrasında mülakat, yazılı yahut kelamlı imtihan yapılmayacaktır.(Programcı
kadrosu hariç)
c) Programcı durumları için KPSS (B) kümesi puanı temel alınmak kaydıyla başarı
sırasına nazaran alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi konumun 5
(beş) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya kelamlı sınav
yapılacaktır. Sonuncu aday ile tıpkı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya kelamlı sınava
çağırılacaktır.
d) Programcı konumlarında yazılı ve/veya kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar
web sayfamızda yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya kelamlı imtihan tarihleri, sınav
şekli, imtihan kriterleri ve imtihan yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda duyurulacaktır.
e) Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Konum için
belirtilen koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi evvel olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
g) Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar
ile evrakların teslim edilme biçimi ve vakit bilgisi en geç 23.01.2024 tarihinde https://aybu.
edu.tr/pdb internet adresinden açıklanacaktır.
h) İlan edilen durumların takım sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday
belirlenecektir.
i) Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde
ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde şayet vazifeye başlamak istiyorsa “Atama Başvuru
Dilekçesi”ni, misyona başlamak istemiyorsa “Feragat Dilekçesi”ni şahsen ya da posta ile
Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan
aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı koşul yedek listeye sıra geldiğinde de
geçerlidir.)
j) Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
5) İTİRAZLAR:
a) Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün
içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir.
b) İtirazda bulunmak isteyen adayın, AYBÜ İşçi Daire Başkanlığı İnternet Sitesi
Formlar menüsünden indireceği “İtiraz Dilekçesi”ni bilgisayarda doldurup çıktı alması, ıslak
imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini şahsen getirmesi ya da posta ile Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.
c) Telefonla yapılan yahut üstteki açıklamalara uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz
sayılacaktır.
d) Yapılan itirazlar itiraz müddetinin sona ermesinden itibaren 5 iş günü içerisinde “Başvuru
Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından incelenip, itiraza ait sonuçlar
Üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıyeten rastgele öbür bir tebligat
yapılmayacaktır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status