MEMUR ALIMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 İşçi Personel Alımı Yapılacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alımı

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

186 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 7 Aralık – 14 Aralık) 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere;

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına Ait Esaslar” çerçevesinde kelamlı imtihanla 26 Toplumsal Çalışmacı ile 87 Koruma
ve Güvenlik Vazifelisi; kelamlı imtihan yapılmaksızın 73 Destek İşçisi (55 Temizlik Görevlisi
ve 18 Şoför) olmak üzere toplam 186 sözleşmeli işçi alınacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alımı

I. PERSONEL ALIMI GENEL KURALLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Müracaatın son günü prestijiyle aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve özel şartlarda
belirtilen puan tiplerinden taban puanı almış olmak.

5- Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
(14.12.1988 ve sonrası doğumlu olanlar.)

6- Vazifesini yapmaya mahzur beden ve akıl sıhhati ile mahzuru bulunmamak. Atanmaya hak kazanan
adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sıhhat şurası raporu istenilecektir. (Koruma ve
Güvenlik Vazifelisi durumu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 18. unsurunda belirtilen “özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sağlık
kurulu raporunun aşağıda belirtilen konuları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine pürüz teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme mahzuru yahut gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına mani teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak,

d) Sıhhat Konseyi Raporu uzunluk ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken vazifeden yahut meslekten ihraç edilmemiş
olmak.

9- Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak.

10- Adayların son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.

12- Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenler ile istenen evrakları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

II. PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
A) PERSONEL ALIMI KELAMLI İMTİHANLA ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
SOSYAL ÇALIŞMACI

1- Toplumsal Hizmet, Toplumsal Çalışma ve Toplumsal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun
olmak.

2- 2022 yılı KPSS imtihanından (P3) puan tipinden en az 60 puan almış olmak.

3- Dış mekânda çalışmaya ve seyahat etmeye mani teşkil edecek rastgele bir sıhhat sorunu
bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ:

1- Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Müdafaa, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması,
Güvenlik ve Müdafaa yahut Güvenlik ön lisans programlarının rastgele birinden mezun olmak.

2- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış silahlı özel güvenlik vazifelisi kartına
sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için evrak tesliminde ve hizmet sözleşmesi
imzalanması sırasında evrakın geçerlilik mühletinin dolmamış olması gerekir.)

3- Bu durumda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

4- 2022 yılı KPSS imtihanından (P93) puan cinsinden en az 60 puan almış olmak.

5- Vazifesini devamlı yapmasına pürüz beden ve akıl sıhhati ile mahzuru bulunmamak.

6- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan şartları
taşımak ve bu unsur mucibince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

7- Erkeklerde 170 cm’den, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak ve uzunluk uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 20’den fazla yahut az olmamak,
(Örneğin;175 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az
olmaması gerekmektedir.)

B) PERSONEL ALIMI KPSS PUAN SIRALAMASINA NAZARAN MÜLAKATSIZ DOĞRUDAN ALIM
YAPILACAK POZİSYONLAR
DESTEK ÇALIŞANI (ŞOFÖR-1):

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Takviye İşçisi (Şoför-1) durumu için özel kurallar başlığı altında belirlenen öğrenim
şartının üstünde tahsilden mezun olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3- 2022 yılı KPSS imtihanından (P94) puan cinsinden en az 60 puan almış olmak.

4- Son müracaat tarihi prestijiyle en az 5 yıllık B sınıfı yahut üzeri şoför evrakına sahip olmak.

5- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış Psikoteknik evrakına sahip olmak.

6- SRC2 şoför dokümanına sahip olmak.

7- Gereksinim halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye pürüz durumu olmamak.

DESTEK ÇALIŞANI (ŞOFÖR-2):
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Dayanak İşçisi (Şoför-2) konumu için özel kaideler başlığı altında belirlenen öğrenim
şartının üstünde tahsilden mezun olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3- 2022 yılı KPSS imtihanından (P94) puan tipinden en az 60 puan almış olmak.

4- Son müracaat tarihi prestijiyle yeni tip ehliyetlerde en az 5 yıllık D yahut DE sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak. (01.01.2016 tarihinden evvel ehliyet sahibi olup da değiştirmeyenler için
E sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.)

5- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış Psikoteknik evrakına sahip olmak.

6- SRC2 şoför dokümanına sahip olmak.

7- Muhtaçlık halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye mani durumu olmamak.

DESTEK ÇALIŞANI (TEMİZLİK GÖREVLİSİ):

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2- Dayanak Çalışanı (Temizlik Görevlisi) durumu için özel koşullar başlığı altında belirlenen
öğrenim koşulunun üstünde tahsilden mezun olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3- Paklık hizmetlerinde misyon yapmaya mahzur rastgele bir hastalığı bulunmamak.

4- 2022 yılı KPSS imtihanından (P94) puan tipinden en az 55 puan almış olmak.

5- Muhtaçlık halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda
vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

III. PERSONEL ALIMI MÜRACAAT YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN EVRAKLAR

 

1- Müracaatlar e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 07/12/2023–
14/12/2023 tarihleri ortasında alınacaktır.

2- Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.

3- Adaylar yalnızca bir vilayet ve tahsil durumuna nazaran bir konum için müracaatta bulunabilecek
olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik
(öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu dokümanlar istenilmeyecektir.

Adayların kelam konusu bilgilerinde yanılgı mevcut ise başvuru yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri evraklar ayrıyeten yayımlanacaktır.

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat aktüel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını PDF formatında e-Devlet
üzerinden yükleyeceklerdir.

5- Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını başvurusu
sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri
gerekmektedir.

6- Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi konumlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de
görünecek biçimde özel güvenlik vazifelisi kimlik kartlarını “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Belgeler” kısmındaki ilgili alana PDF formatında yüklemeleri
gerekmektedir.

7- Sürücü konumuna başvuran adayların şoför dokümanını, SRC2 evrakını ve Psikoteknik
değerlendirme evrakını “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki
ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

8- Müracaat sürecinin mühleti içinde kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun
olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat evresinde sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak
talebinde bulunamayacaktır.

9- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat dokümanlarının sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedecek olup gerçeğe alışılmamış doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama süreçleri iptal edilir ve İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi kontratları feshedilir.

10- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

IV. PERSONEL ALIMI KELAMLI İMTİHANIN FORMU VE DEĞERLENDİRMESİ
Sosyal Çalışmacı ile Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi konumları için kelamlı olarak yapılacak
olan imtihana girmeye hak kazanan adaylar;

a) Durum unvanına ait mesleksel bilgi seviyesi, mevzuat (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve tabir etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

Konularında, imtihan komitesi tarafından kelamlı imtihana alınacaklardır. Adayların kelamlı sınavda
aldıkları puan, giriş imtihanı muvaffakiyet notunu teşkil edecektir.

Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için
komisyon lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü imtihanı muvaffakiyet notu eşit olan adaylardan konum unvanı prestijiyle belirlenen KPSS puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kelamlı imtihanında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve
yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

V. PERSONEL ALIMI KELAMLI İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Sözlü imtihan tarihi, saati ve yeri daha sonra Kurumumuz internet adresi www.vgm.gov.tr
üzerinden ilan edilecektir. Ayrıyeten, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
adresinden görüntülenebilecektir.

VI. PERSONEL ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Personel alımı Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile KPSS puanına nazaran yerleştirilmesi
gerçekleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarını müracaatların değerlendirilmesi
tamamlandıktan sonra Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) ve Meslek Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup, adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

2- Personel alımı kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar (Sosyal Çalışmacı ile Müdafaa ve Güvenlik
Görevlisi pozisyonları) için müddeti içerisinde müracaatta bulunan ve gerekli şartları
sağlayanlardan her ünite bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
yapılacak puan sıralaması temel alınmak suretiyle, alım yapılacak her ünite ve konum için 4
(dört) katı aday mülakata çağırılacaktır.

3- Personel alımı kelamlı imtihana çağırılacak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; en son adayın aldığı
puanla tıpkı puana sahip adaylar da kelamlı imtihana çağırılır.

4- Personel alımı kelamlı imtihanla alım yapılacak başarılı adaylar ortasından muvaffakiyet puan sırasına nazaran her birim
ve konum için 2 (iki) katı yedek liste belirlenecektir.

5- Mülakatsız alım yapılan Dayanak İşçisi (Temizlik Vazifelisi ve Şoför) konumları için
süresi içerisinde müracaatta bulunan ve gerekli kuralları sağlayan adayların yerleştirme süreci,
tercih ettikleri ünitede ilan edilen kontratlı işçi konum unvanları ve nitelikleri dikkate
alınarak her ünite bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan
sıralaması temel alınmak suretiyle asıl ve asıl aday sayısının üç (3) katı kadar yedek olarak
belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi evvel olana, bunun
da tıpkı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

6- Asıl adaylardan müddeti içerisinde müracaat olmadığı takdirde yahut aranan koşulları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerine nazaran tek bir durum ve ünite için asıl yahut yedek olarak belirlenecek olup, diğer
birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar
için rastgele bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme süreçleri de

Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıyeten ilgililere tebligat
yapılmayacaktır.

7- Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli evrakları, bu dokümanların teslim
edileceği yer ve vakit, Kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup ayrıyeten ilgililere
tebligat yapılmayacaktır.

Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda
belirtilecek müddet içerisinde istenilen dokümanları teslim etmeyen yahut müracaat etmeyen adaylar
hakkını kaybetmiş sayılır.

8- Personel alımı müracaat sonuçlarına ait itirazlar, müracaat sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş)
iş günü içinde yazılı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Daire Başkanlığına
yapılacaktır.

Personel alımı müracaat sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı
ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, ismi,
soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

9- Süreç sonunda ilan edilen durumlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

10- Personel alımı ilanında bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

V. İLETİŞİM
Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Daire Başkanlığı
Tel : (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 03
E-posta: personel@vgm.gov.tr

 

Personel Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status