MEMUR ALIMI

SGK 100 Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı

SGK 100 Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı Yapılacaktır.

355.Png#19.12

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DENETMEN YARDIMCISI ALIMI

100 TOPLUMSAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULAR ( 25 Aralık – 5 Ocak) 2024

SGK 100 Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

I. DENETMEN YARDIMCISI ALIMI İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Kurumumuz taşra teşkilatı takımlarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Toplumsal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği kararları çerçevesinde kelamlı imtihan yapılmak suretiyle 100 (yüz) Toplumsal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

 

II. DENETMEN YARDIMCISI ALIMI MÜRACAAT KAİDELERİ:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel kurallara sahip olmak.
 • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul yahut kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun (Yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekir.)
 • Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış
 • Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu
 • ÖSYM tarafından 2022 yahut 2023 yılında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan cinsinde taban 70 (yetmiş) puan almış

III. DENETMEN YARDIMCISI ALIMI İMTİHAN MÜRACAAT HALİ, YERİ VE TARİHİ

 • Denetmen yardımcısı alımı başvuruları 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 05 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.
 • Adaylar müracaatlarını E-Devlet üzerinden Toplumsal Güvenlik Kurumu- Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul
 • Adayların müracaat sürecini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden “Başvurularınız” ekranından müracaatlarını denetim etmeleri “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir.
 • Başvuru yaptıktan sonra müracaat mühleti içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni doküman eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, müracaat devam ettiği sürece başvurusunu
 • Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan müracaatlar ile müracaat için gerekli dokümanları bulunmayan yahut eksik ya da kusurlu yüklenmiş müracaatlar dikkate alınmayacak ve dokümanların sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.

IV. DENETMEN YARDIMCISI ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

 • Başvurusunu tamamlayan ve koşulları sağlayan adaylar ortasından KPSS puan sırasına nazaran yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak takım sayısının 4 (dört) katı aday kelamlı imtihana çağrılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.
 • Başvuruların incelenmesi sonucunda, müracaat kurallarını taşıyan ve müracaat için gerekli dokümanları bulunan adaylar imtihana katılmaya hak kazanacaktır.
 • Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar, kelamlı imtihan tarihinden en az on beş gün evvel imtihanın yapılacağı yer, gün ve saatine ait bilgileri sgk.gov.tr adresinden ve meslek kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıyeten adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar imtihana; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, mühleti geçerli ve aktüel fotoğraflı bir kimlik evrakı (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Şoför Dokümanı, Pasaport) ile

 

V. DENETMEN YARDIMCISI ALIMI İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: 26 Şubat 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri ortasında yapılacaktır.

Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erkan ÖZKAN toplantı salonunda (Mithatpaşa Cad. No:7 A Blok 1.Kat Sıhhiye-Çankaya / ANKARA) adresinde yapılacaktır.

VI. DENETMEN YARDIMCISI ALIMI İMTİHANIN FORMU VE KONULARI

 • Giriş imtihanı kelamlı biçiminde ve tek etaplı olarak yapılacaktır.
 • Sözlü imtihanda adaylar,
 1. Sınav hususlarına ait bilgi seviyesi, (50 Puan)
 2. Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10 Puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
 4. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan) istikametlerinden farklı başka puan verilmesi suretiyle kıymetlendirilir.

Sınav Konuları

 

 1. Kamu Maliyesi:
  • Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Masrafları, Kamu Borçları ve Bütçesi)
  • Maliye Politikası
  • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

b) İktisat:

 • İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz)
 • İktisat Politikası
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Uluslararası İktisat
 • Türkiye İktisadı ve Şimdiki Ekonomik Sorunlar

c) Hukuk:

 • Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Değerli Evrak Hukuku)
 • İdare Hukuku ve İdari Yargılama Adap Hukuku
 • İş ve Toplumsal Güvenlik Hukuku

ç) Muhasebe:

 • Genel Muhasebe
 • Mali Tablolar Analizi

d) Toplumsal Hizmetler mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan kısma ait alan bilgisi.

 • SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
 • Sözlü imtihanından başarılı sayılmak için Komite lider ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kuraldır.
 • Başarı sıralaması, 70 (yetmiş) puandan düşük olmamak üzere Tablo-1’de belirlenen KPSS puan tipinden alınan puan ile kelamlı imtihan notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.
 • Yapılan imtihanda başarılı olmak ve muvaffakiyet puanı dikkate alınmak kaydıyla Tablo 1’de belirlenen takım sayısını geçmemek üzere Komite tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimleri ilan edilir.
 • Sınav sonuçları, Toplumsal Güvenlik Kurumu (sgk.gov.tr) internet adresinden ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VIII. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

 • Giriş imtihanı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı yahut elektronik olarak
 • C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri ve müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • Komisyonun inceleme sonuçları

IX. DİĞER HUSUSLAR

 • Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve evrakların asıllarını Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Evrakları ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • Adayların müracaatta belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. İmtihan, atama ve misyona başlama basamaklarının rastgele birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe ters beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği dokümanların gerçek olmadığı tespit edilenlerin imtihanları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe muhalif beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği evrakların yanlışsız olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda Bu halde Kurumu yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İlanen duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI Tablo-1

ÖĞRENİM KISMI (LİSANS)

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

KONTENJAN SAYISI

SÖZLÜ İMTİHANA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI (EN FAZLA)
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul ya da bu fakültelerin toplumsal hizmetler kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak.

KPSSP39-KPSSP40- KPSSP41-KPSSP42- KPSSP43–KPSSP48

70

100

400

X. İRTİBAT BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı / İmtihan Şube Müdürlüğü Ziyabey Cad. No:6 Balgat – Çankaya / ANKARA Tel: 0312 207 8425- 8443 – 8539

Fax: 0312 207 81 44

E-Posta: pdsinav@sgk.gov.tr

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status