MEMUR ALIMI

KTB Sözleşmeli Personel Alımı

KTB Kontratlı İşçi Personel Alımı Yapılacaktır.

Ktb Sözleşmeli Personel Alımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

8 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

MÜRACAATLAR ( 19 Aralık – 1 Ocak) 2024

KTB Sözleşmeli Personel Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan

Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara nazaran çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, kısmı, puan çeşidi, yeri ve adedi belirtilen münhal durumlara, toplam 8 kontratlı işçi personel alımı yapılacaktır.

1- PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48
inci unsurundaki genel kurallar ve ilan edilen münhal durum için belirtilen özel kaideler aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama veya kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

7. Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ait denkliği olan adayların, denklik gösterir dokümanlarını müracaat sırasında
(.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2- KELAMLI İMTİHAN İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PESONEL ALIMI POZİSYON
ADETLERİ, MİSYON YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

a) MİMAR (ANK-MMR/Ankara

1) Bu konumda istihdam edilmek üzere 1 kontratlı işçi alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak kaideler:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık kısmından ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan cinsinden taban 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (1): Ankara (1).

b) MİMAR (İST-MMR/İstanbul 2)
Bu durumda istihdam edilmek üzere 2 kontratlı işçi alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak koşullar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık kısmından ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan çeşidinden taban 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (2): İstanbul (2).
c) İNŞAAT MÜHENDİSİ (ANK-İNŞ/Ankara 1)
Bu konumda istihdam edilmek üzere 1 kontratlı işçi alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak koşullar:

1. Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programlarının rastgele birinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan çeşidinden minimum 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (1): Ankara (1).
ç) ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (ANK-ELK/Ankara 1)
Bu konumda istihdam edilmek üzere 1 kontratlı işçi alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak kaideler:

1. Mühendislik fakültelerinin Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan tipinden taban 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya pürüz olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (1): Ankara (1).
d) BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (ANK-BLG/Ankara 1)
Bu durumda istihdam edilmek üzere 1 kontratlı işçi alınacaktır.
Başvuracaklarda aranacak kurallar:

1. Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği lisans programından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan tipinden taban 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.
Personel Alımı Başvurusu Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (1): Ankara (1).
e) MAKİNE MÜHENDİS (İST-MAK/İstanbul 1)
Bu konumda istihdam edilmek üzere 1 kontratlı işçi alınacaktır.

Personel alımı için başvuracaklarda aranacak kaideler:

1. Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği lisans programından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan cinsinden taban 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (1): İstanbul (1).
f) KENT PLANCISI (ANK-ŞPL/Ankara 1)
Bu konumda istihdam edilmek üzere 1 kontratlı işçi alınacaktır.

Personel alımı ilanına başvuracaklarda aranacak kaideler:

1. Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde bulunan Kent ve Bölge
Planlama lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP3 puan cinsinden minimum 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

3. Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve bölüm
mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (1): Ankara(1).

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ İMTİHANIN BİÇİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sözlü olarak yapılacak olan imtihana girmeye hak kazanan adaylar;

a) Durum unvanına ait mesleksel bilgi seviyesi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve söz etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularında, imtihan kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, öbür bentlerde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların kelamlı sınavda
aldıkları puanı giriş imtihanı muvaffakiyet notunu teşkil edecektir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için komite lider ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü imtihanı muvaffakiyet notu eşit olan adaylardan durum unvanı itibariyle belirlenen KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kelamlı imtihanında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ İMTİHAN YERİ VE TARİHİ:

Sözlü imtihan tarihi, saati ve yeri daha sonra www.dosim.ktb.gov.tr internet adresi
üzerinden ilan edilecektir. Ayrıyeten, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi
üzerinden görüntülenebilecektir.

3- PERSONEL ALIMI MÜRACAAT BİÇİMİ VE YERİ

1. Müracaatlar elektronik ortamda 18/12/2023 günü saat 08:00’da başlayacak ve
01/01/2024 günü saat 18:00’de sona erecektir.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer
Kapısı Kamu -İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
yalnızca elektronik ortamda müracaatlarını gerçekleştirecek ve şahsen, posta/kargo yoluyla yahut eposta ile müracaat kabul edilmeyecektir,

3. Aranan kaidelerden rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Adaylar yalnızca tahsil durumuna nazaran bir durum için müracaatta bulunabilecek
olup, tercih ettiği konum için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla durum için
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

5. Adaylar alıma ait bilgileri Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Meslek Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.

4- PERSONEL ALIMI DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3’üncü unsuru uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Personel alımı müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe alışılmamış evrak veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz.

Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama süreçleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal süreç yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi kontratları feshedilir,

3. Kamu misyonundan rastgele bir nedenden ötürü ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır,

5- PERSONEL ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Personel alımı ilanında yer alan Mimar, Mühendis ve Kent Plancısı durumları için sözleşme
imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayların listesi Merkez
Müdürlüğümüz internet sitesi ve Meslek Kapısı üzerinden yayınlanacaktır.

2. Yapılan kelamlı imtihan sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler
içerisinde müracaat yapmadığı yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

3. Personel alımı müracaatında istenilen bilgileri eksik ve müddeti içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatları hakkında süreç yapılmayacaktır.

4. Personel alımı adayları müracaat sonuçlarına ait bilgilere Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve
Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
İlanen duyurulur. 13281/1-1

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status