MEMUR ALIMI

Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alımı

Uludağ Üniversitesi Kontratlı Bilişim Uzmanı Alımı Yapılacaktır.

Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alımı

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM UZMANI ALIMI DETAY

5 KONTRATLI BİLİŞİM İŞÇİSİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 22 Aralık – 5 Ocak) 2023

Uludağ Üniversitesi Kontratlı Bilişim Uzmanı Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi Süreç Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6’ıncı hususu ve bu unsura dayanılarak

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yollar Hakkında Yönetmelik”in 8’inci hususu uyarınca, yazılı imtihan sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

2022 KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce lisanında yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30’unun (otuz) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanarak kontratlı bilişim işçisi durumunun 10 (on) katı aday,

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı imtihana çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3) puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), geçerlilik mühleti dolmuş, yabancı lisan puanı olmayan veya evrak ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Yapılacak yazılı ve kelamlı imtihan sonucunda iş tarif kontenjanına nazaran sözleşmeli bilişim işçisi istihdam edilecektir.

Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alımı

BİLİŞİM UZMANI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. BİLİŞİM UZMANI ALIMI GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48’inci hususunda sayılan genel kurallara haiz olmak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut erteletmiş ya da yedek sınıfına geçirilmiş
olmak,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim
Personeli İstihdamına Ait Temel ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik’te yer alan kararları kabul
etmek,

d) Ağır iş ortamında küme içinde çalışma ve paylaşım fikrini benimsemek,

e) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

f) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

g) Mevcut projelere/yazılımlara süratle adapte olmak ve geliştirmek, güçlü irtibat ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak.

h) Toplumsal Güvenlik Kurumundan rastgele bir emeklilik yahut yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

i) Her aday ilan edilen takım durumlarından sadece birine müracaatta bulunabilir.

2. BİLİŞİM UZMANI ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi) (Katsayı Tavanı 3 Katına Kadar)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük
ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip
olmak.

(Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut birebir Kanunun 4’üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır).

3) Bilgisayar programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek.

4) Objeye yönelik programlama deneyimi olmak.

5) .NET Framework kütüphanelerinde deneyim sahibi olmak.

6) .Net Core ve Web Api teknolojilerinde deneyim sahibi olmak.

7) HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve
geliştirme yapabilmek.

8) Microsoft SQL yahut açık kaynak kodlu bilgi tabanları konusunda deneyim sahibi olmak.

9) Entity Framework ve Linq mevzularında tecrübeli olmak.

10) T- SQL programlama bilgisine sahip olmak.

11) Bellek idaresi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile
uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilme yeteneğine sahip olmak.

12) Team Foundation Server (TFS), GIT ve gibisi kaynak idare araçları ile proje
geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

13) Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.

14) İnançlı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

15) Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

16) Üniversite Bilgi Sistemlerinden Elektronik Doküman İdare Sistemi, Öğrenci Otomasyon
Sistemi, Uzaktan eğitim Sistemi, İşçi Otomasyon Sistemi alanlarından en az bir tanesinde
yazılım geliştirmede deneyimli olması ve belgelemesi tercih sebebidir.

YAZILIM UZMANI (2 Kişi) (Katsayı Tavanı 2 Katına Kadar)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 1.Maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

3) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük
ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda en az 3 yıllık mesleksel deneyime sahip
olmak.

(Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır).

4) Objeye yönelik programlama deneyimi olmak.

5) NET Framework kütüphanelerinde deneyim sahibi olmak.

6) .Net Core ve Web Api teknolojilerinde deneyim sahibi olmak.

7) Microsoft SQL yahut açık kaynak kodlu data tabanları konusunda deneyim sahibi olmak.

8) Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.

9) İnançlı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

10) Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

11) Sorumlu olduğu ünite ve süreçler için iş tahlili ve tasarımı yaparak muhtaçlık halinde yeni
sistemler kuracak ve/veya mevcut sistemleri güzelleştirerek daha verimli hale getirebilecek
yetkinlikte olmak.

12) Üniversite Bilgi Sistemlerinde deneyimli olmak tercih sebebidir.

YAZILIM UZMANI (1 Kişi) (Katsayı Tavanı 2 Katına Kadar)

1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 1.Maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

3) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük
ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda en az 3 yıllık mesleksel deneyime sahip
olmak.

(Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır).

4) Açık kaynak kodlu programlama lisanları (PHP,Python vs.) ve açık kaynak kodlu data tabanları
(my-sql, PosterSql vs.) konusunda deneyim sahibi olmak.

5) Framework konusunda bilgi sahibi olmak.

6) İnançlı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

7) Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

8) Sorumlu olduğu ünite ve süreçler için iş tahlili ve tasarımı yaparak muhtaçlık halinde yeni
sistemler kuracak ve/veya mevcut sistemleri güzelleştirerek daha verimli hale getirebilecek
yetkinlikte olmak.

9) Üniversite Bilgi Sistemlerinde deneyimli olması tercih sebebidir.

10) Taşınabilir uygulama geliştirme ile ilgili temel yeterliliğe sahip olmak tercih sebebidir.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI BAŞVURU BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ

Bilişim uzmanı aımı başvuruları; bu ilanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel adresinde yer alan Kontratlı Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun eksiksiz ve gerçek bir biçimde doldurulmalıdır.

Sonra son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan dokümanlarla birlikte “Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Görükle Yerleşkesi Nilüfer/Bursa” adresine şahsen veya son müracaat tarihinde anılan adreste olacak biçimde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Son müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

1) Kontratlı Bilişim Çalışanı İş Talep Formu (Üniversitemizin internet sayfasından temin
edilecektir)

2) İki adet vesikalık fotoğraf

3) Özgeçmiş belgesi

4) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

5) Lisans diploması yahut okul çıkış dokümanının aslı yahut e-devletten alınacak mezuniyet evrakı.

Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt
dışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının onaylı örneği)

6) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR‘da istenilen deneyim yahut tecrübesi gösteren dokümanlar (Mesleki tecrübe müddetlerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

7) Kıdemli Yazılım Uzmanı ilanında ÖZEL KAİDELER başlığının (3.) hususunda belirtilen en
az iki aktüel programlama lisanını bildiğine dair doküman (Onaylı transkript, sertifika üzere belgeler).

8) 2022 KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç evrakı.
(KPSS (P3) puanı olmayan yahut evrak ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (Yetmiş)
olarak değerlendirilecektir)

9) İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu
dilde yapılan yabancı lisan imtihanlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir evrakın aslı yahut onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır) (Geçerlilik mühleti dolmuş, dokümanı olmayan yahut evrak ibraz
edemeyen bilişim çalışanı adayının yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır).

10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

11) İsimli Sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

12) Her bir konum için deneyim yahut tecrübesi gösteren sertifikalar ile deneyim yahut deneyimi
gösteren evraklar.

Şahsen müracaatta bulunacak adaylar müracaat evraklarını, asıllarını ibraz etmek kuralıyla Üniversitemizde onaylatabilecektir.

Gerçeğe karşıt doküman verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer
hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve Özel koşulları taşıyan ve metoduna uygun olarak müracaat yapan adaylardan 2022 KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile yabancı lisan puanının % 30’u (otuz) toplamı temel alınarak sözleşme yapılacak her konum için başka muvaffakiyet listesi oluşturulacaktır.

Başarı listesine nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanarak mukavele yapılacak her konum sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı imtihana çağrılacaktır.

Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir. Yazılı ve kelamlı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI SINAV HALİ ve MEVZULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınavlar yazılı ve kelamlı biçiminde yapılacaktır.

Sınavlar, takım durumlarına uygun olarak üstteki genel ve özel kaidelerde belirtilen tüm konuları
içerecek formda hazırlanacaktır.

Bilişim uzmanı alımı sınav tarihleri, yer ve saati müracaatlar değerlendirildikten sonra https://www.uludag.edu.tr ve
https://uludag.edu.tr/personel sitesinde ilan edilecektir.

Bilişim umanı alımı sınavlarında, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

Bilişim uzmanı alımı yazılı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar kelamlı sınava çağrılacaktır.

Bilişim uzmanı alımı adayları, yazılı imtihana girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi
dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir.

Yazılı ve kelamlı imtihanlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması mecburidir. Yazılı imtihanın %60’ı (altmış) ile sözlü sınavın % 40’ı (kırk) toplamı temel alınarak, adayların Kontratlı Bilişim Çalışanı Giriş İmtihanı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

Bilişim uzmanı alımı adayları son muvaffakiyet derecelerine nazaran asıl ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday ile mukavele yapılacaktır.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI SINAV SONUÇLARININ İLANI
Bilişim uzmanı alımı değerlendirme sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek aday biçiminde kelamlı imtihan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel sitesinde ilan edilecektir.

Bilişim uzmanı alımı başvuru dokümanlarında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz.

Bunların kontratları yapılmış bile olsa iptal edilir. Üniversitemiz bu kişiler hakkında gerekli yasal süreç yapma hakkına sahiptir.

BİLİŞİM UZMANI ALIMI ÜCRET

Aylık brüt mukavele fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun (B) bendine
göre istihdam edilenler için mukavele fiyatı tavanının ÖZEL KOŞULLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır.

Lakin Kurumumuz tavan fiyatın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Kontratlı Bilişim Çalışanına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı unsuru uyarınca kontrat fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai, vs.) ayrıca bir ödeme yapılamaz.

Başvurularla İlgili İrtibat Teknik Ayrıntılarla İlgili İrtibat
Personel Daire Başkanlığı Bilgi Süreç Daire Başkanlığı
+90 (224) 294 01 00 +90 (224) 294 05 00
idari@uludag.edu.tr bidb@uludag.edu.tr

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü bilişim uzmanı alımı için duyurulacak imtihan takviminde zarurî hallerde değişiklik yapma ve yayımlanan ilanı her basamağında gerekçesiz olarak iptal etme hakkını gizli fiyat.

Bilişim uzmanı alımı için Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status