KAMU PERSONELİ ALIMI

Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı

Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı Yapılacaktır.

Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

151 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

MÜRACAATLAR ( 19 Aralık – 2 Ocak) 2024

Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun B fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı’na ekli Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 2. hususunun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen unvanlarda,

2022 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralamaları temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın (Gemi Adamı ve Mütercim-Tercüman unvanları hariç) aşağıda belirtilen konumlarda toplam 151 (yüzellibir)
sözleşmeli işçi alımı yapılacaktır.

Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı
Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı
Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı
Çukurova Üniversitesine 151 Personel Alımı

1. PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyor
olmak.

*Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden,
sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” kararı mucibince bu hususa ters durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK’lar ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

*Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kuralları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet tarzı çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe karşıt doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

*Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puan çeşidinden en az 55 puan almış olmak, Önlisans mezunları için
2022 KPSS(B) kümesi KPSSP93 puan tipinden en az 55 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu
KPSSP94 puan cinsinden en az 55 puan almış olmak.

**MÜTERCİM-TERCÜMAN durumuna başvuracak adaylarda; Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek-2 inci unsurunun (c) bendi kapsamında başvuracak adayların, 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak
kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / yahut kelamlı imtihan muvaffakiyet sıralaması temel alınacaktır. Yazılı ve /
veya kelamlı imtihan için ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

***GEMİ ADAMI durumuna başvuracak adaylarda; Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllara ekli I sayılı
cetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi durumları için imtihan kuralı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon
sayısından fazla olması durumunda bu konum için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup, ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

2. PERSONEL ALIMI MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

*Online Müracaat Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir)

*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / karekodlu belge)

*Mezuniyet dokümanı (E-Devletten alınmış barkodlu / karekodlu belge)

*2022 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / karekodlu belge) )

*Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları müracaat sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

3. PERSONEL ALIMI MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE VAKTİ:

*Adaylar https://www.cu.edu.tr/ adresinden online müracaat yapılacak durum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak
yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek, birden fazla duruma müracaat yapılamayacak
olup, yapılması halinde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların tahsil durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen
pozisyonda yer alan tahsil programları ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan tipi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda
belirlenen KPSS puan çeşidi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaat süreci değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Personel alımı başvuru süreçleri 19/12/2023 – 02/01/2024 tarihleri ortasında yapılabilecektir

*Şahsen, posta yahut faks yolu ile yapılan müracaatlar muhakkak kabul edilmeyecektir.

4. PERSONEL ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen evrakları eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan
adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması temel alınmak suretiyle başarılı adayların isim
listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı
ile takım sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere müracaat yapmadığı
takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv
araştırması yapılacaktır. Kelam konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

*Adayla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayın mukavelesi 1 (bir) ay
içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen dokümanlar ile
Çukurova Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı, Emekçi Ofisine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu mühlet içerisinde
istenilen evrakları teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

*İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

*İlan sürecinin rastgele bir basamağında iptali halinde, kelam konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış
bir hak doğurmayacaktır.

*Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

5. PERSONEL ALIMI ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek dokümanlar, müracaat vakti, evrakların
teslim edilme formu ve öteki koşullar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıyeten ilan edilecektir.
Bilgi İçin : İşçi Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status