MEVZUAT HABERİ

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik – Mevzuat

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32431

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 7 nci hususunun dördüncü fıkrasında yer alan “%20’sinin” ibaresi “üçte birinin” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“Sağlık raporları

EK HUSUS 12 – Özel hastaneler tedavi ettiği hastaların; istirahat/iş göremezlik raporlarını, tedavilerinde kullanılan ilaç, tıbbi aygıt ve materyal kullanımına yönelik sıhhat raporlarını ve ilgili mevzuat kapsamında sürücü/sürücü adayı sıhhat raporlarını düzenleyebilirler. Bakanlıkça, bölgenin muhtaçlığı, kamu sıhhat hizmet sunucularının kapasitesi, özel sıhhat hizmet sunucusunun takım durumu ve raporun cinsine nazaran kıymetlendirme yapılarak raporlara ait müsaade verilebilir. Bakanlıkça müsaade verilen haller hariç olmak üzere; yoluna uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özel hastaneler; bu fıkrada belirtilenler dışında durum bildirir raporları düzenleyemezler. Özel hastanelere durum bildirir sıhhat raporu düzenleme müsaadesinin verilebilmesi için iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji yahut fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji yahut ruh sıhhati ve hastalıkları uzmanlık kollarının hastane ruhsatında kayıtlı bulunması ve bu branştaki heyet üyesi doktorun de hastanede tam gün temeline nazaran çalışması zaruridir.

Raporlara ait yapılacak itirazlar ile raporların biçim kurallarına ait konular Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 17 nci unsurunda yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü unsuru 31/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Öteki unsurları yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Sağlık Bakanlığı yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status