MEMUR ALIMI

Kocaeli Üniversitesi Memur Alımı – Memur

Kocaeli Üniversitesi Memur Alımı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 55 (ELLİ BEŞ) MEMUR ALACAK.

Kocaeli-Univ-Logo

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
55 (ELLİ BEŞ) MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 20 KASIM 2023 – 4 ARALIK 2023

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B KONTRATLI MEMUR ALIM İLANI

Üniversitemiz ünitelerinin işçi muhtaçlığının karşılanması hedefiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B hususuna nazaran, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllara nazaran Üniversitemiz ünitelerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere kontratlı işçi istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen durumlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır:

Kocaeli-Universitesi-Memur-Alimi
Kocaeli-Universitesi-Memur-Alimi-2

*Hemşire unvanına Hemşirelik kısmına muadil başka kısım mezunları müracaat yapamaz.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Müracaat yapacak adaylarda, tahsille ilgili şartlar ile 657 sayılı DMK’nun 48’ınci unsurundaki aşağıda belirtilen Genel Koşullar aranır:
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli hatalar hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış veya para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.
3-Son müracaat tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonuna devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı yahut beden sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6-Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
7- Kamu misyonundan rastgele bir nedenden ötürü ihraç edilenlerin müracaatları alınmayacaktır.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.
C- Daha evvelden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile misyonundan istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2022 KPSS (B) kümesi imtihanlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı temel alınacaktır. İlgili puan cinslerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp vazifeye başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri ünitelerde tıpkı sınıftaki öteki çalışanın tabi olduğu çalışma saat ve yöntemine tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen evrakları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratı yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

Online Müracaatta Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- 1 adet fotoğraf
2- Müracaat formu
3- 2022 KPSS sonuç dokümanı (KPSS Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak yazılmalıdır. Örn:70,98765) İlgili puan tiplerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi, kimlik kartı yahut E-Devletten alınan barkodlu nüfus kayıt örneği.
5- Diplomanın önlü gerili fotokopisi yahut E-devletten alınan karekodlu mezuniyet evrakı.
6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir)
7- İsimli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu evraklar kabul edilir, kurum tipinin “RESMİ” evrakın neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.) (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu evraklar kabul edilir)
8- Başvurulan unvanda özel güvenlik kimlik kartı yahut çalışma evrakı istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat müddetinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:00’e kadar müracaat kabul edilecektir. Müddetinde yapılamayan yahut sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından evvel yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, kelam konusu iş talepleri hakkında her hangi bir süreç yapılmayacaktır.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail gönderilebilir.

Adaylar yalnızca tek bir unvan için takım no belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla takım nolu unvana müracaat yapılması halinde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır. Adaylar İşçi Müracaat Sisteminden Müracaat numaraları ile tamamladıkları müracaatlarının durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da tıpkı olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan müracaat olmadığı takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakti www.kocaeli.edu.tr/duyurular adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için bildiri mahiyetinde olup, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status