KAMU PERSONELİ ALIMI

JGK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

JGK 12 Kontratlı Bilişim Çalışanı Alımı Yapılacaktır.

Jgk 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

JGK 12 KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI TEMİM EDECEKTİR

JGK BAŞVURULARI ( 15 Aralık – 1 OCAK ) 2024

JGK 12 Kontratlı Bilişim İşçisi Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı buyruğunda istihdam edilmek üzere, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında Birinci Kere Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararname’nin Ek-6’ncı unsuru ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yollar Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi” kararları doğrultusunda açıktan temin yoluyla (12) kontratlı bilişim çalışanı [Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Manzara Sistemleri Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Bilgi Tabanı İdare Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı (7)] temin edilecektir.

Jgk 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Sözleşmeli bilişim çalışanı olarak misyona başlayacak olan işçiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü unsurunun (b) bendine nazaran istihdam edilenlerin tavan fiyatının iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara’dır.

 1. JGK BAŞVURU YERİ, VAKTİ VE FORMU:
  1. İlan metni, jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr

(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

 1. Başvurular 15 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 01 Ocak 2024 tarihinde saat 23:59’da sona
 2. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Müracaat esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday

ç. Müracaatlar yalnızca, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi (PTS) üzerinden e- Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 1. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 2. Başvurusu kabul edilip seçme imtihanlarına katılmaya hak kazanan adaylara, imtihanlarla ilgili uygulama temelleri, imtihan merkezi, imtihan tarihi ve öbür tüm duyurular PTS’de ilan

2. JGK GENEL MÜRACAAT KURALLARI:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Müracaatların son günü itibariyle (01 Ocak 2024) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Uygar Kanunun 12’nci unsuruna nazaran kazai rüşt kararı almış olmak,
 3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

 1. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak halde muaf olmak,
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri, Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sıhhat nedenleri hariç rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 3. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Rastgele bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti faydasına yahut ziyanına fiilen faaliyette bulunmak),

 1. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu

3. JGK ÖZEL MÜRACAAT KOŞULLARI:

 1. Tablo’da ilân edilen unvanlar için, unvanın karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler” kısmındaki temel niteliklerini sağlamak, (“Tercih Sebepleri” ise kıymetlendirme etabında dikkate alınacaktır.),
 2. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Sanayi Mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar yahut teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik yahut fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda en az 3 yıllık mesleksel tecrübeye sahip olmak [Mesleki deneyimin bilişim çalışanı olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 3 yıllık mesleksel tecrübe hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır, Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4’üncü hususunun (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.],

ç. Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek (Belge olarak öğrenilen programlama lisanlarının belirtildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript evrakı yahut mezun olunan kısımdan alınan eğitimi yapılan programlama lisanlarını belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama lisanlarını gösteren onaylı yazı yahut eğitim kurumlarından alınan kurs iştirak sertifikaları üzere dokümanlar kabul edilir.),

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yollar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve öteki kuralları kabul etmek,
 2. Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü bağlantı ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,
 3. Yoğun iş ortamında, küme içinde çalışma ve paylaşım kanısını benimsemek,
 4. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 5. Tabloda belirtilen devOps ve data tabanı idare uzmanı unvanlarında, son iki yılda alınmış; YDS / e-YDS (Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit Sınavı)’ndan en az 70 yahut IELTS imtihanından 6 yahut TOEFL IBT’den 84 puan almış

4. JGK MÜRACAAT VE İMTİHANLA İLGİLİ BİLGİLER:

 1. JGK başvuruları 15 Aralık 2023 – 01 Ocak 2024 tarihleri ortasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
 2. Adaylar yalnızca bir unvanda müracaat
 3. PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri”

bölümünden;

 • Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
 • Adres, bağlantı bilgilerinin girilmesi;
  • İkamet adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin sağlıklı bir halde yapılabilmesi gayesiyle adres bilgilerinin hakikat girilmesi ve değiştirilmemesi ),
  • Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi mecburî olup girilecek cep telefon numarasının temin süreçleri tamamlana kadar etkin olması ),
  • Çalışma bilgisi kısmına;
   • Aday bu vakte kadar rastgele bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,
   • Daha evvel çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri unvanını ve açık adresini,
   • Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri unvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)
  • Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” yahut “Belgeye Dayalı” formunda Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik dokümanı olan adaylar ise denklik dokümanını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir.]
  • Yabancı Lisan Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa aday tarafından yabancı lisan imtihanı notlarının yüklenmesi, [Belgeye dayalı yabancı lisan imtihanı yüklenmesi durumunda imtihan sonuç evrakını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi ],
  • KPSS imtihan bilgilerim kısmında “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2022-2023” yılına ilişkin puanı seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenmesi,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,
  • Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
  • Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba yahut çocuğu olan adayların Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (Taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi (Kurum yahut Valilik onaylı şehitlik yahut görev malullüğü evrakı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),
  • Sözleşmeli bilişim çalışanı temini için aranan özel kurallar ile Tablo’daki niteliklere ait dokümanların “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması

ç. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve evrak girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2023-2 Jandarma Genel Komutanlığı Kontratlı Bilişim Çalışanı Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

 1. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra müracaat kaideleri bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve

onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm imtihan kaidelerini taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

 1. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ‘‘2023-2 Jandarma Genel Komutanlığı Kontratlı Bilişim İşçisi Temini” müracaatında tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır. İnternet üzerinden ön müracaatta bulunmak, adaylara imtihana katılma hakkı vermez.
 2. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” Aday tarafından formdaki bilgiler denetim edilerek “PDF” olarak indirilecek imzalanacaktır. İmtihan daveti yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak imtihana getirilecektir.
 3. JGK başvurusunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Müracaat sonrasında yapılacak değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut müracaatın silinerek müracaatın tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi yahut güncellenmesi yapılmasına karşın müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ğ. Müracaat bilgileri (g) bendinde belirtilen formda, yalnızca müracaat mühleti içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son müracaatındaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

 1. Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat kuralları karşılaştırılmakta ve yalnızca koşulları uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların müracaatlarını gerçek ve problemsiz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında ekrana gelen ihtar ve yanılgı iletilerini çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları değer arz

ı. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan, okunur/okunaklı durumda olmasından ve sonrasında doğabilecek hukuksal sorumluluklardan aday sorumludur.

5. JGK MÜRACAATLARININ AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

 1. JGK başvuruların alınmasını müteakip kontenjan ölçüsünün (10) katı aday sınava çağrılacaktır.
 2. KPSS puanı olmayan veya evrak ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. YDS yahut Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi imtihanlardan puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın YDS puanı (0) olarak dikkate alınır. (DevOps ve data tabanı idare uzmanında, yabancı lisan notu olması mecburidir.)
 3. KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak (Bu sıralamaya nazaran son sırada tıpkı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı imtihana kabul edilir.) kontenjanın on katı adaya “mesleki yeterlilik bilgisi ve mülakat imtihanına çağrılma” duyurusu PTS’den yapılacaktır. Duyuru bildirim niteliğinde olup, ayrıyeten posta yahut telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

ç. KPSS ve yabancı lisan notu olan yeteri kadar aday bulunmaması durumunda, KPSS ve yabancı lisan notu olmayan adaylar ortasından çalışma müddeti en çok olandan başlamak suretiyle imtihana çağrılacaktır.

 1. JGK başvuru sonuçları, imtihanlara girecek adayların listesi, imtihan merkezi ve imtihan tarihi PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

6. JGK DİĞER KONULAR:

 1. JGK adayları, başvuru kurallarında belirtilen şartların tamamına uygun olmak zorundadır.
 2. PTS’de müracaat yapmadan evvel yukarıda belirtilen konuları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için yararlı olacaktır.
 1. JGK başvurusu sırasında, PTS’ye yüklenen her türlü bilgi ve doküman mülakat öncesinde denetim edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin müracaatları sonlandırılacak, düzeltme talepleri sürece alınmayacaktır. İlan edilen kaideleri taşımadığı hangi basamakta tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama süreci iptal edilecektir.

ç. Muvaffakiyet sıralaması onayı müteakip sonuçlar adaylara, PTS üzerinden duyurulacaktır. Adaylara posta yoluyla duyuru yahut imtihan sonuç evrakı gönderilmeyecektir. PTS’de yapılan imtihan sonuç duyurusu bildiri niteliğindedir. Müracaat sonuçları yahut imtihan sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların hak kaybına uğramaması için PTS’de yer alan duyuruları takip etmesi değer arz etmektedir.

 1. Bu ilan metninde yer alan konular, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler gizli olmak üzere, Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
 2. İlgili yasal mevzuat ile bu ilan metninde belirtilen konulara karşıt davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine
 3. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, misyona başlama tebligatı yapılacaktır.

7. JANDARMA VE KIYI GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BAĞLANTI BİLGİLERİ

 1. JGK İletişim Bilgileri;

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı İşçi Temin Merkezi Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

b. JGK Resmi İnternet Adresleri:

 • JGK Jandarma Genel Komutanlığı: jandarma.gov.tr

JGK Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status