KAMU İŞÇİ ALIMI

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Personel Alımı

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Pesonel Alımı Yapılacaktır.

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Personel Alımı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

23 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 15 Aralık – 29 Aralık) 2023

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Pesonel Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Üniversitemiz ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2 nci unsurun (b) fıkrası mucibince “yazılı ve/veya kelamlı sınav
yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle” aşağıda
belirtilen konumlara sözleşmeli işçi alınacaktır.

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Personel Alımı

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Personel Alımı

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Personel Alımı

Bitlis Eren Üniversitesi 23 Personel Alımı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

Genel Kaideler :
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.
 657 sayılı Kanunu’nun 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına engel
olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.
 Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar ve kamu vazifesine iadesi reddedilenler başvuruda
bulunamaz.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince kontratlı olarak istihdam edilenler
hizmet kontratına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi veya
sözleşme periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 KPSS B kümesi imtihanlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2022
KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı temel alınacaktır.
 Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 6. hususu yeterince “İşe alınması açısından
gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli
olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” yeterince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna nazaran kontrat imzalanacaktır.
Özel Kaideler:

1- Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kaideleri taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren
adayların atama için bu evrakları ibraz edecekleri vakit dokümanların geçerlilik müddetlerinin dolmamış olması
gerekir).

2- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
10 uncu unsurunda yer alan kaideleri taşımak.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet yordamı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması.

5- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

6- Adayın bilgi ve deneyim seviyesini gösterir sertifika ve sair dokümanlara sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU BİÇİMİ, YERİ VE VAKTİ:
Başvuru Tarihi : 15/12/2023
Son Müracaat Tarihi : 29/12/2023  https://www.beu.edu.tr/

 Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, müracaatta bulunduğu pozisyonun
pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla duruma başvuran adayların müracaatları ile konum kodu
belirtilmemiş müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 Adaylar müracaatlarını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün
mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Rahva
Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır.

Müddeti içerisinde yapılmayan ya da eksik evrak ile
yapılan müracaatlar ile faks, internet yahut posta ile yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1- Fotoğraflı müracaat formu

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- Diploma yahut Mezuniyet Evrakının aslı yahut onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).

5- 2022 yılı KPSS imtihan sonuç dokümanı (Barkod sorgulaması yapılacaktır).

6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş deneyimini gösterir onaylı doküman.

7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Dokümanı (E-devletten temin edilebilir.)

8- Askerlik Durum Belgesi(E-devletten temin edilebilir.)

9- Onaylı Hizmet Evrakı.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 Müracaat sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması esas
alınarak, mukavele yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar ile teslim
edilecek yer ve vakit müracaat bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin
http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün
mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen
başvuru yapması gerekmektedir. Bu mühlet içerisinde müracaat yapmayan adaylar atama hakkından feragat
etmiş sayılacaktır.

 Asil kazananlardan müddeti içerisinde başvurmayan yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 Vazifeye başlayanlardan, aranan kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenlerin mukaveleleri feshedilecek
olup yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

 Her durumun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat olmadığı takdirde veya
aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.

 İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

 Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

 Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya temel olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir.

Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Rektörlük Binası
Rahva Yerleşkesi Bitlis – Türkiye
Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00
Dahili : 1502 – 1504 – 1516
Mail Adresi : tsayin@beu.edu.tr

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Kamu İşçi 

İŞ İLANLARI

İŞKUR İŞ İLANLARI

belediye İŞ İLANLARI

MEMUR ALIMLARI

KAMU İŞÇİ ALIMLARI

ASKERİ İŞÇİ ALIMLARI

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ HUSUSLARI YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status