KAMU PERSONELİ ALIMI

İzzet Baysal Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alımı

İzzet Baysal Üniversitesi 35 Kontratlı İşçi Alımı Yapılacaktır.

İzzet Baysal Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alımı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

35 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATLAR ( 26 Aralık – 10 Ocak) 2024

İzzet Baysal Üniversitesi 35 Kontratlı İşçi Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

Üniversitemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası
uyarınca Kontratlı olarak istihdam edilmek ve tam vakitli olarak çalıştırılmak üzere, Kontratlı Personel
Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2’nci hususunun (b) ve (c) fıkralarına nazaran tahsil seviyesi ile KPSS (B)
grubu puan sırası temel alınmak suretiyle Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı ünitelerinde istihdam edilmek ve
ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 35 (otuzbeş) adet kontratlı personel
alınacaktır.

İzzet Baysal Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alımı
İzzet Baysal Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alımı

İzzet Baysal Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alımı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR İLE KIYMETLİ HUSUSLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak ve göreve
başlamasına mani hali bulunmamak,

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı
yapmasına mani olabilecek beden, ruh yahut akıl hastalığı bulunmamak,

(3) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

(4) Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

(5) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

(6) 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3
puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanına, Ortaöğretim mezunları için 2022
KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanına sahip olmak ve tüm puan kümelerinden en az 50 puan almış olmak.

(7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak,

(8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik” mucibince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine nazaran Güvenlik
Soruşturması yahut Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna nazaran süreç yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması
veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,

(9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına eklenen; “Bu biçimde istihdam
edilenler, hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi veya mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı 
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde mukavelenin bitiminden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına ters durumu tespit
edilenler Mukavele İmzalamaya hak kazansalar dahi kendileri ile Mukavele yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili evrakın ibrazı istenecektir.)

(10) Adayların başvurulacak unvanın aranan nitelikleri ile genel ve özel kural olarak belirtilen kuralları birlikte taşıyor
olması gerekmektedir; eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak argüman edemeyecektir.

(11) Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet evraklarının denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır,

(12) Adayların, diploma yahut süreksiz mezuniyet evraklarına ve başvuracakları Unvanın karşısındaki müracaat şartları
arasında yer alan; özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, şoför dokümanı, sertifika vb. öbür evraklara ilan başvuru
tarihinin son günü yahut son günü öncesinde sahip olmaları gerekmektedir.

(13) İlanda aranan “Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak” kuralını sağlamak için 10 Ocak
1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak; “Son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak” şartını
sağlamak için 10 Ocak 1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak gerekir.

(14) Unvan kaidelerinde deneyim isteniyorsa; deneyim için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle
birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı ıslak imzalı olarak
eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet
dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen durumun uyumlu olması gerekir.

(15) Adaylar Kurumumuz ilanına müracaatta bulunarak 6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu (KVKK)
kapsamında; Ferdî datalarının kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

(16) Gerçeğe alışılmamış evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup kendileri ile
sözleşme yapılmış olsa bile kontratları iptal edilecektir. Bu şahıslara kurumumuzca bir fiyat ödenmiş ise bu ücret
yasal faizi ile tazmin edilecektir.

(17) Yönetim, gereksinime binaen Vilayet ve İlçelerdeki ünitelerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

(18) Yönetim, gereksinime binaen gerekli durumlarda nöbet ve vardiya sistemi uygulayabilir.

(19) Üniversitemizde olağan mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak işçi için mesai saatleri
24 saat temelli ve dönüşümlü çalışma formunda uygulanmaktadır. Adayların Mukavele imzalamaya hak kazanmaları
durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle vazife yerlerinden ayrılmalarına izin
verilmeyeceğinden rastgele bir kurumda örgün tahsil öğrencisi olan adayların müracaat yaparken bu durumu
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

(20) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar
uyarınca kontratlı işçinin öbür bir kuruma ve vilayet dışına naklen tayini mümkün değildir.

(21) İstihdama hak kazanıp misyona başlatılan çalışanın dört yıl müddetle rastgele bir sebeple kurumlararası naklen
geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından müracaat yapacak adayların bu durumu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.

(22) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup bireylere ayrıyeten yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

(23) Yerleştirme sonucunun mutlaklaştığı ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde rastgele bir nedenle boşalan
pozisyonlara, muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenen yedek adaylar ortasından işe başlama daveti bildirimi yapılarak
sözleşme imzalanabilecektir.

(24) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her kademesinde, ilanı iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

(25) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, MÜRACAAT ADRESİ VE İRTİBAT BİLGİLERİ

Başvuru ve Kıymetlendirme Takvimi :
İlan Yayım Tarihi : 26 Aralık 2023
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26 Aralık 2023
Son Müracaat Tarihi : 10 Ocak 2024 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Ocak 2024
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.ibu.edu.tr
(1) Üniversite mecburî hallerde müracaat ve kıymetlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ.
(2) Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

Başvuru Biçimi, Adresi ve Bağlantı Bilgileri :

(1) Adaylar “Sözleşmeli İşçi Müracaat Formu”nu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
http://www.ibu.edu.tr” web adresinden temin edilecek) bilgisayar ortamında yahut okunaklı yazı ile doldurup ve
ilanda başvuracakları durum için istenilen dokümanları eksiksiz halde müracaat mühleti içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Müracaatlar şahsen “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – İşçi Daire Başkanlığı, Gölköy Kampüsü
Merkez / BOLU” adresine yapılacaktır.

(3) Adaylar yalnızca tek bir unvan için ilan kodu belirterek müracaat yapacaktır. Birden fazla unvan ve ilan kodu ile
başvuru yapıldığı takdirde adayın bütün müracaatları geçersiz sayılacaktır.

(4) Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak 0 (374) 254 10 00 ‘dan – Dahili: 2318, 2320, 2321, 2351 ve 2352 telefon
numaralarından yardım alabilecektir.

(5) Müracaatlar şahsen yapılacağından müracaat esnasında evrak denetimi yapılmayacak olup eksik doküman ile başvuru
yapılmamalıdır. İlan koşullarına uygun olmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen müddetler içinde
yapılmayan müracaatlar ile eksik evraklı müracaatlar dikkate alınmayacak olup bu çeşit müracaatlardan Üniversitemiz
sorumlu değildir.

(6) Posta yolu ile yapılan müracaatlar katiyen kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7) Müracaat Formuna eklenen evraklar fotokopi olması nedeniyle evrak iadesi yapılmayacaktır. Kontrat yapmaya
hak kazanılması durumunda Müracaat formuna eklenen evrakların asıllarının teslim edilmesi gerekmektedir.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURUDA İSTENEN DOKÜMANLAR :

(1) Kontratlı İşçi Müracaat Formu (Bilgisayar ortamında yahut okunaklı yazı ile doldurulmuş, Fotoğraflı ve
imzalı),

(2) Diploma yahut mezun dokümanı (e-Devlet’ten barkodlu doküman oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış
diplomaların denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın de eklenmesi gerekmektedir.)

(3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi yahut e-Devletten alınan karekodlu “Nüfus Kayıt Örneği”

(4) KPSS Sonuç Dokümanı Fotokopisi,

(5) 1 adet Fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş ve Kontratlı İşçi Müracaat Formu’na yapıştırılmış)

(6) Başvurulan unvan için ayrıyeten istenilen evrakların (sertifika vb) fotokopisi.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu unsurundaki kuralları taşımak.

(2) Hafta sonları dâhil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekânlarda çalışmaya ve nöbet metodu çalışmaya mani durumu
bulunmamak.

(3) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak,
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli
bulunmamak.

(4) Bedende görünecek formda dövmesi bulunmamak.

(5) İlana son müracaat tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak.

(6) Askerliğini yapmış olmak.

(7) En az 170 cm uzunluğunda olmak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki farkın
15’ten fazla, 13’ten az olmaması. (Örneğin; 70+15= 85’ten fazla, 70-13= 57’den az olmaması gerekmektedir.)

(8) Bedende görünecek biçimde dövmesi bulunmadığının belirtildiği ve Uzunluğu ile Kilosunu gösterir Sıhhat Kuruluşu
(Sağlık Ocağı, Aile Tabibi vb.) onaylı evrakın müracaat formu ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

(9) Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından gereksinime binaen Üniversitemize bağlı vilayet merkezi ve ilçelerdeki birimlerde
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Ünitesine bağlı olarak görevlendirilecektir.

DESTEK İŞÇİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(1) Paklık misyonunu yapmaya mahzur sıhhat sorunu bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanmaları halinde
Sağlık Heyeti Raporu ile belgelendirmeleri gerekir.)

(2) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

(3) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı ünitelerinde paklık (sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alan,
tuvalet, park, bahçe, yol, kaldırım ve etrafın temizliği), dış alan etraf bakımı (çiçek dikimi, ağaç dikimi çalı ve
otların budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi, sulanması), yük taşıma (masa, sıra,
dolap, ofis materyali, kırtasiye, demirbaş), yük indirme ve bindirme ile yönetimin vereceği öteki görevlerde
çalıştırılacaktır.

(4) Kontrat yapılan adaylar Üniversite idaresinin belirleyeceği misyon yerinde ve muhtaçlık halinde vardiyalı
olarak çalışmak zorundadır.

(5) Rektörlük tarafından gereksinime binaen Üniversiteye bağlı vilayet merkezi ve ilçelerdeki ünitelerde İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Paklık Ünitesine bağlı olarak görevlendirilecektir.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN GENEL MİSYON TARİFLERİ

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BÜRO ÇALIŞANI: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Genel İdari Hizmetler sınıfı
kapsamına giren vazifelerin yürütülmesinde çalıştırılacaktır.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DESTEK PERSONELİ : Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Yardımcı Hizmetler sınıfı
kapsamına giren “Hizmetli” takımına ilişkin misyonların yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Genel
İdari Hizmetler sınıfı kapsamına giren “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” takımına ilişkin vazifelerin yerine
getirilmesinde çalıştırılacaktır.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Sıhhat Hizmetler sınıfı
kapsamına giren “Sağlık Teknikeri” takımına ilişkin misyonların yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına giren
“Tekniker” takımına ilişkin misyonların yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına
giren “Teknisyen” takımına ilişkin vazifelerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SPOR UZMANI: Cankurtaran misyonu ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek için çalıştırılacaktır.
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PROGRAMCI: Yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına
giren “Programcı” takımına ilişkin misyonların yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

(1) Başvurulan konumlardan Ofis Çalışanı, Takviye İşçisi, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Sağlık
Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen unvanları için kıymetlendirme 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınarak
başvuru bitiş tarihinden itibaren Kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü
içinde “http://www.ibu.edu.tr” web adresinden kontrat yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları
için gerekli evraklar, bu evrakların teslim edileceği yer ve vakit ilan edilecektir.

(2) Her takım için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup asil adaylardan müracaat olmadığı takdirde yahut aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine Kontrat İmzalamaya hak kazanan yedekler sırası ile tıpkı web
adresinden ilan edilecektir.

(3) İzzet Baysal Üniversitesi başvurulan konumlardan İmtihana tabi olan “Spor Uzmanı” ve “Programcı” unvanı için istenilen şartları
taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası temel alınarak müracaat bitiş tarihinden itibaren Komite tarafından
değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile birebir puanı alanlar da dâhil) yazılı
ve/veya kelamlı imtihana katılacakların listesi “http://www.ibu.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.

(4) Mukavele yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
istenilen dokümanları tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen veya
posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre
içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

(5) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi evvel olan
ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan tercih edilecektir.

(6) KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan kontratlı unvana yerleştirmede tek başına hak
kazandırmayacak olup unvan için belirtilen kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7) Kontrat yapmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, müracaat vakti ve yeri ile
ilgili bilgiler “http://www. ibu.edu.tr” web adresinden ilan edilecek olup takip edilmesi gerekmektedir,

(8) İzzet Baysal Üniversitesi ile kontrat yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması
sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle kontrat yapılacaktır.

(9) İzzet Baysal Üniversitesi adaylarla Mukavele İmzalamaya hak kazanmaları halinde Hizmet Mukavelesi yapılacak olup Sözleşmede
belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

(10) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ait Asılların Ek 6’ncı hususu yeterince “İşe alınması açısından
gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi Üniversitemizce tek taraflı
olarak feshedilir.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SINAV BAHİSLERİ, YERİ VE TARİHİ

“Spor Uzmanı” ve “Programcı” Unvanı için İmtihan mevzuları uzmanlık bahislerine uygun olarak başvurduğu
pozisyonun gerektirdiği özel kaidelerinde belirtilen tüm hususları ve konuları kapsayacaktır.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan tarihi ve yeri müracaat bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde
“http://www.ibu.edu.tr” web adresinden ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihana ait gerekli görülen bilgiler ve imtihanlara ait sonuçlar
“http://www.ibu.edu.tr” adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde sayılacaktır.

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SINAVA TEMEL TAKIMLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN
İLANI

“Spor Uzmanı” ve “Programcı” Unvanı için Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden
her bir imtihan için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı imtihandan 50 ve üzeri puan alanlar
sözlü/uygulamalı imtihana girmeye hak kazanacaktır.

Kontrat İmzalamaya hak kazananların sıralaması yazılı ve
sözlü/uygulamalı imtihan muvaffakiyet sıralamasına nazaran gerçekleştirilecek olup kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananların Mukavele İmzalamak üzere müracaat yapmadığı yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

Mukavele yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgiler
“http://www.ibu.edu.tr” adresinde yayınlanacak olup İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıyeten bir tebligat
yapılmayacaktır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status