KAMU PERSONELİ ALIMISAĞLIK PERSONELİ

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 278 (İKİ YÜZ YETMİŞ SEKİZ) İŞÇİ ALACAK.

Istanbul-Univ-Logo

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
278 (İKİ YÜZ YETMİŞ SEKİZ) İŞÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 27 KASIM 2023 – 11 ARALIK 2023

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PESONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Ünitelerinde sarfiyatları Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci unsurun (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda kontratlı işçi alınacaktır.

Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-2
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-3
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-4
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-5
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-6
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-7
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-8
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-9
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-10
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-11
Istanbul-Universitesi-Sozlesmeli-Personel-Alimi-12

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1-Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak.
2-Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.
3-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Tekrar İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci unsurunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli işçinin, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına karşıt durumu olmamak.
5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A) 2 bendi mucibince, 4-B Kontratlı işçi olarak çalışmakta iken istifaen vazifesinden ayrılarak mukavelesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl müddet geçmeden müracaatta bulunamazlar.
6- Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) kümesi puan çeşidine sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan tipi temel alınacaktır.
8-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa çalışanı olmamak.
9-Tüm konumlar için haftalık çalışma mühleti 40 saati aşmayacak halde ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde misyon yapma (gece dâhil) koşulunu kabul etmek, vardiyalı çalışma tertibine ahenk göstermek ve mani durumu bulunmamak.
10- Tüm durumlar için misyonunu tam vakitli yapmasına mahzur olabilecek sıhhat sorunu ve gibisi mahzurları bulunmamak. (Destek İşçisi ve Ofis İşçisi takımlarına başvuran adayların müracaat tarihi itibariyle rastgele bir önlisans yahut lisans örgün eğitim programlarında kaydı bulunmamak.)
10- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.
11- Tüm durumlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde vazife yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

* Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hayvan Hastanesine alınacak takım konumları için vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek sıhhat sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi ve gibisi manileri bulunmadığına dair beyanda bulunan adaylar atanmaya hak kazandığında bu bahiste doktor raporu getirecek olup getirmediği takdirde atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

** Klasik ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezine alınacak takım durumları için vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek sıhhat sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi / kan-yara fobisi ve gibisi pürüzleri bulunmadığına dair beyanda bulunan adaylar atanmaya hak kazandığında bu mevzuda doktor raporu getirecek olup getirmediği takdirde atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

*** D.P-R 3 müracaat nolu Takviye Çalışanı (Şoför) takımına müracaat yapacaklar için ilan tarihi prestijiyle İstanbul (Anadolu) yakasında ikamet ediyor olmak.

**** D.P-R 3 ve D.P-R 4 müracaat nolu Takviye İşçisi (Şoför) takımına müracaat yapacaklar için Askerliğini yapmış olmak koşulu aranacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU ŞEKLİ

İstanbul Üniversitesi başvuruları, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır.

Sadece bir konum için aranılan müracaat nosu belirtilerek müracaat yapılacaktır. Birden fazla müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

Gerçeğe karşıt beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran süreç yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen dokümanların eksik olması yahut okunaklı olmaması halinde yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılamayacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1) Fotoğraf (son 6 ay içersinde çekilmiş vesikalık-jpg formatında)
2) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezuniyet kuralı istenen takımlar için diploma yahut mezuniyet evrakı fotokopisi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
3) Erkek adaylar için Askerlik Dokümanı (barkodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4) Tecrübe koşulu istenen takımlar için tecrübeli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı doküman yahut SGK Dökümü
5) Sertifika, Doküman istenen takımlar için ilgili sertifika, belge
6) Özgeçmiş/CV istenen takımlar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren Özgeçmiş/CV 7) D.P-R 3 müracaat nolu Takviye İşçisi (Şoför) takımına müracaat yapacaklar için Tarihçeli Yerleşim Yeri (İkametgah) evrakı (barkodlu e- devlet çıktısı)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

– Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesindeki takım unvanları ile deneyim-tecrübe koşulu istenen takım unvanları için başvurusunu tamamlayan adaylarla ön görüşme yapılacaktır.
– Müracaatlar komite tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
– İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.
– İşe alınacak adaylarla atama sürecinden sonra Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar çerçevesinde Hizmet Mukavelesi yapılacaktır.
– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6 ncı unsuru mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
– Müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz. Kontrat yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu bireyler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
– Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden misyonlarını yapmaya pürüz teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.
– Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları müddetinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
– Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” mucibince ilgisine nazaran güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden süreç yürütülecektir.
– Üniversitemiz ilanın rastgele bir kademesinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
– İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status