MEMUR ALIMI

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personel Alımı

İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Personel Alımı, TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ AYGIT KURUMU 40 (KIRK) İŞÇİ ALACAK.

Ilac-Ve-Tibbi-Cihaz-Kurumu-Logo

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ AYGIT KURUMU PERSONEL ALIMI


40 (KIRK) İŞÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 27 KASIM 2023 – 11 ARALIK 2023

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ AYGIT KURUMU ESER DENETMEN YARDIMCISI YARIŞ İMTİHANI DUYURUSU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Kontrol Hizmetleri Lider Yardımcılığı hizmet ünitelerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul Kontrol Grubu) çalıştırılmak üzere 40 Eser Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

  1. PERSONEL ALIMI GENEL BİLGİLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Kontrol Hizmetleri Lider Yardımcılığı ünitelerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul Kontrol Grubu) çalıştırılmak üzere 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Eser Denetmenliği Yönetmeliği’ uyarınca 40 Eser Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Eser Denetmenleri Kurumun vazife alanına giren eserlerle ilgili kontrolleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa nazaran takımlı olarak çalışan kontrol elemanlarıdır.

Atama yapılacak toplam 40 takım için, alınacak Eser Denetmen Yardımcılarının hizmet sınıfı, takım derecesi ve kontenjanları aşağıdaki formdadır:

Ilac-Ve-Tibbi-Cihaz-Kurumu-Personel-Alimi

2. PERSONEL ALIMI SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Personel Alımı Müracaat Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda öngörülen kuralları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin üstte yer alan tabloda sıralanan kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3) Müsabaka imtihanının yapıldığı birinci gün prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4) Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye’nin tüm bölge, iklim ve seyahat kaidelerinde misyon yapabilecek durumda olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 31 Temmuz 2022 yahut 23 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarında (KPSS), KPSS P3 puan cinsinden taban 80 (seksen) puan almış olmak gerekmektedir.

B. Personel Alımı Müracaat Değerlendirme

Sınava başvuran adaylardan 31 Temmuz 2022 yahut 23 Temmuz 2023 KPSS sonuçlarına nazaran üstteki tabloda belirtilen sayı kadar kişi kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Son sıradaki adayla birebir puanı almış olan adaylar da imtihana katılmaya hak kazanır. İmtihana katılmaya hak kazanan adaylar, 15 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, şahıslara ayrıyeten özel bir duyuru/tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ayrıyeten imtihan bilgilerine Meslek Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

C. Personel Alımı İmtihan Mevzuları, İmtihan Yeri ve Tarihi

Sınav, tek kademeli ve kelamlı olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Hizmet binası Söğütözü/ANKARA adresinde 02-12 Ocak 2024 tarihleri ortasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte imtihan yerinde olmaları gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen listedeki sıraya nazaran imtihana alınacaklardır. Tıpkı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü imtihan listesinde tanımlanan adayların imtihanlarının sona ermesine müteakip imtihana alınabileceklerdir.

Personel Alımı ilanı Adaylarının;

a) Mezun olduğu alan ile ilgili imtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir.

D. Personel Alımı Kelamlı İmtihan Değerlendirme

Adaylar, imtihan komitesi tarafından pahalandırılacak olup, üstte bahsedilen (C. Bölümündeki) imtihan hususlarının (a) unsuru için 50 (elli), (b) ile (e) hususlarının her biri için 10’ar (on) puan üzerinden kıymetlendirilir, verilen puanlar imtihan tutanağına geçirilir.

Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, imtihan kurulu lider ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaidedir.

Sınav sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan; en yüksek puandan başlanarak atanacak takım sayısı kadar asil aday imtihanı kazanmış sayılır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. İmtihan sonucu belirlenen muvaffakiyet listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıyeten imtihan bilgilerine Meslek Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

3 – PERSONEL ALIMI MÜRACAAT FORMU, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

– Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sıhhat Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden müracaat yapılacak konum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.

– Müracaat süreçleri 27/11/2023 – 11/12/2023 tarihleri ortasında yapılabilecektir.

– Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla duruma müracaat yapılamayacaktır. Posta ile yahut başka biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu kısım, isimli sicil bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan müracaat basamağında bu evraklar istenilmeyecektir.

Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet dokümanlarını başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

– Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

– Adayların müracaat süreçleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlarım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Müracaat sürecinin yanılgısız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat etabında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4. PERSONEL ALIMI DİĞER HUSUSLAR

– Atamaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar ile bu dokümanların teslim edileceği yer ve vakit, imtihan sonuçlarının yayımlanmasına müteakip Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecek olup, atamaya hak kazanan adaylar en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde istenilen evraklar ile Kuruma başvurmak zorundadır.

– İşe başlamak için gerekli evrakları vaktinde teslim etmeyen yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

– Atamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup, kelam konusu sonucun olumlu olması halinde misyona başlayışları yapılacaktır.

– İmtihanı kazananlardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe karşıt beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

– İlana ait bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere diğer bir formda bildiri yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar müracaatlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

– İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

– Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

(0312) 218 35 01 – (0312) 218 38 67

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status