BELEDİYE

İskilip Belediye Başkanlığı Sürekli İşçi Alımı

İskilip Belediye Başkanlığı sürekli işçi alımı için İŞKUR iş ilanı yayımladı.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6 DAİMİ İŞÇİ ALACAK.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 24 KASIM 2023 – 28 KASIM 2023

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d hususu ve 4857 say1h i$ Kanunu ve ilgili yönetmelik kararları kapsamında Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi personel alınacaktır. Aranan kaideler ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi pozisyonuna ait ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Koşullara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde müracaatlarını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar, takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen takımlara yapılacak imtihanda muvaffakiyet göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Hususu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üstteki tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve kelamlı mülakat sistemiyle “Kadrolu İşçi” alınacaktır.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI VE SÖZLÜ MÜLAKAT METODUNA TABİ TALEPLERDEN; Vücut Personeli mesleğindeki çalışanlara ait müracaat listesi, İŞKUR tarafından İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş takımın 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.iskilip.bel.tr/) ilan edilecektir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.iskilip.bel.tr) ilan edilecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5’nci hususunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki karar mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Noter kurası ve kelamlı mülakat sonucuna nazaran İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından http://www.iskilip.bel.tr takip etmeleri kıymet arz etmektedir.

7. Noter kurası ve kelamlı mülakat sonucuna nazaran İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA alınacak olan takımlı personelin misyon yerleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.

8. Alınacak çalışanların fiyatları takımlı emekçi toplu mukavelesi üzerinden ödenecektir.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kuralları taşımak.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme müddeti iki ay olup, bu mühlet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Misyona başlayacak işçinin vazifesini devamlı yapmasına pürüz (ruhsal ve fiziksel) meselesinin olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük müracaat mühleti tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7. Sürekli işçi alımı için başvuran adaylar İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA öteki çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, millî savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, cinsel taarruz yahut çocuğun cinsel istismarı hatalarından mahkûm olmamak koşuluyla; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan ya da ceza müddetine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

1. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

2. En az tahsil düzeyi: İlkokul mezunu olmak En çok tahsil: Lise yahut dengi okul mezunu olmak

3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan mühleti içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura süreci İskilip Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 08/12/2023 tarihi Cuma günü saat: 14:00 da İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından (http://www.iskilip.bel.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylara bildiri edilmeyecektir.

2. Kelamlı Mülakat 12/12/2023 Tarihinde Salı günü saat 14.00 ‘da İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından (http://www.iskilip.bel.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylara bildiri edilmeyecektir.

B) SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ SONUCUNDA İMTİHANA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Müracaat Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. 3 adet Fotoğraf

4. Son bir ay içerisinde alınmış İsimli Sicil Dokümanı (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Evrakı (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6. Diploma yahut Mezuniyet Evrakının aslı yahut e-devletten alınan karekodlu tahsil evrakı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

7. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Evrakı (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

8. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir evrak (E-devlet çıktısı)

9. Sıhhat raporu 10. İskilip Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 04/12/2023-06/12/2023 tarihleri ortasında üstte belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen müracaat dokümanları şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan çalışanlar durumlarını resmi olarak belgelendirmek koşuluyla evraklarını noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi yahut evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri kesin listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

C) SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ATAMA SÜREÇLERİ İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ALINACAK ADAYLARDAN

1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

2. Deneme mühleti iki ay olacaktır. Bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

3. Doğum, hastalık vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde vazifeye başlamaları gerekmektedir.

4. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status