KAMU PERSONELİ ALIMI

İstanbul Üniversitesi Personel Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi İşçi Personel Alım İlanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 46 (KIRK ALTI) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.

Istanbul-Univ-Logo

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI DETAY


46 (KIRK ALTI) SÖZLEŞMELİ MEMUR ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 30 KASIM 2023 – 14 ARALIK 2023

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B 33 (OTUZ ÜÇ)PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Onkoloji Enstitüsünde masrafları Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca

Kontratlı İşçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci hususun (B) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

Istanbul-Universitesi-Personel-Alim-Ilani
Istanbul-Universitesi-Personel-Alim-Ilani-2

PERSONEL ALIM İLANI ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak.

2- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm konumlar için haftalık çalışma müddeti 40 saati aşmayacak biçimde ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde vazife yapma (gece dâhil) kaidesini kabul etmek.

4- Başvuracak adayların 2022 Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2022 KPSS-P3; Ön lisans için 2022 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2022 KPSS-P94 puan tipi temel alınacaktır.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü hususunun B bendi uyarınca hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren 1 (bir) yıl mühlet geçmeden müracaatta bulunamazlar.

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU HALİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/ müracaat adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu İşçisi Seçme İmtihan Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran süreç yapılacaktır.

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılamayacaktır.

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komite tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar misyona başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. ,

Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

* Müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin mukavelesi yapılmaz. Kontrat yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan bilgiler için genel mevzuat kararları geçerlidir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B 13 (ON ÜÇ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde masrafları Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Kontratlı İşçi olarak istihdam edilmek üzere Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2 inci hususunun (b) ve (c) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

Istanbul-Universitesi-Personel-Alim-Ilani-3
Istanbul-Universitesi-Personel-Alim-Ilani-4

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

A- PERSONEL ALIM İLANI GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.

2- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm konumlar için haftalık çalışma mühleti 40 saati aşmayacak formda ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde misyon yapma (gece dâhil) koşulunu kabul etmek.

4- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2 inci hususunun (b) bendi kapsamında başvuracak adayların (Büro Çalışanı, Mühendis takımlarına başvuracak adaylar) 2022 Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup ilanda belirtilen lisans takımları için 2022 KPSS-P3, önlisans takımları için 2022 KPSS- P93 puan çeşidi temel alınacaktır.

5- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2 inci unsurunun (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanlarına başvuracak adaylar) 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan muvaffakiyet sıralaması temel alınacaktır.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü unsurunun B bendi uyarınca hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren 1 (bir) yıl müddet geçmeden müracaatta bulunamazlar.

B- PERSONEL ALIM İLANI ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici ve Sistem Programcısı takımı için;

a) Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği,

Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve İdare Bilişim Sistemleri kısımlarından ya da Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile İstatistik, Matematik ve Fizik kısımlarından mezun olmuş olmak.

b) VB, C#, Java, php programlama lisanlarından en az iki (2) adedini bildiğini belgelemek.

c) İngilizce lisanını, Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) ve bu imtihana eşdeğerlikleri ÖSYM tarafından kabul edilen imtihanlardan birinden en az D seviyesinde bildiğini belgelemek.

(Yurtiçi yahut yurtdışında İngilizce lisanı ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı mezunu olanlar, yurt içinde lisans seviyesinde tahsil gördükten sonra lisanı İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce lisanında master yahut

doktora yapanlar, İngilizce lisanında “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) imtihanından en az 173 (veya geçerlilik müddeti dolmamış eski dengi) yahut “International English Language Testing System “ (IELTS) imtihanından en az 6 puan alanların İngilizce lisan seviyeleri D seviyesi olanlar kabul edilecektir.)

d) Bilgi tabanı tasarımı, tahlili, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Bilgi tabanı sorgulama lisanı SQL, PLSQL yahut T-SQL hususlarında bilgi sahibi olmak.

f) CSS, JavaScript ve HTML üzere web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU HALİ:

Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak eksiksiz yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Çalışanı Seçme İmtihan Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe muhalif beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran süreç yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat tarihini geciktiren yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Başvurulan durumlardan Ofis İşçisi, Tekniker ve Mühendis unvanları için kıymetlendirme KPSS 2022 puan sırası temel alınarak müracaat bitiş tarihinden itibaren Komite tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir.

2- Başvurulan durumlardan İmtihana tabi olan Çözümleyici ve Sistem Programcısı unvanları için istenilen koşulları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası temel alınarak her unvan için 10 (On) katı aday (son sıradaki aday ile tıpkı puanı alanlar da dâhil) yazılı ve/veya kelamlı imtihana katılacakların listesi www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

PERSONEL ALIM İLANI SINAV BAHİSLERİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav mevzuları uzmanlık hususlarına uygun olarak başvurduğu durumun gerektirdiği özel koşullarında belirtilen tüm bahisleri ve konuları kapsayacaktır.

Yazılı imtihan 25/12/2023 tarihinde saat 13:00’te, sözlü/uygulamalı imtihan 27/12/2023 tarihinde saat 15:00’te İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, Plaza No:5 Sun Plaza B Blok Maslak-Sarıyer/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihana ait gerekli görülen bilgiler ve imtihanlara ait sonuçlar www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde sayılacaktır.

PERSONEL ALIM İLANI SINAVA TEMEL TAKIMLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir imtihan için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı imtihandan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan muvaffakiyet sıralamasına nazaran gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısın 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere müracaat yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgiler www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da kelamlı ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status