KAMU PERSONELİ ALIMI

Çevre Bakanlığı MGM 40 İşçi Alımı Kaideleri – GÜNCEL

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) işçi alımı müracaatları sürüyor. MGM müracaat koşulları ve müracaat sayfasına dair ayrıntılar Kamupersonel.com’un bu haberinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Mgm) 40 Sözleşmeli Işçi Alımı

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya nazaran, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 40 sözleşmeli işçi alımı yapacak. MGM müracaat yapacak adayların belirtilen kuralları sağlaması gerekmektedir. İşte MGM işe alım kurallar ve kontenjanlar…

Kamuya KPSS ve KPSS’siz personel, işçi, memur ve sözleşmeli alımlarını takip için tıkla fiyatsız indir.

MGM İşçi Alımı Şartları

Mgm İşçi Alımı Şartları

MGM kamu iş ilanı ile açıklanan durumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel kaidelere sahip
olmaları gerekmektedir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A hususunda belirtilen kaideleri taşımak.
  3. Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek rastgele bir sağlık sorunu ve gibisi durumu bulunmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfta geçirilmiş olmak.
  5. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
  6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
  7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.
  8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
  9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

B) MGM ÖZEL ŞARTLAR

B.1-METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-1 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.2-MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-2 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.3-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce imtihanından en az D düzeyinde puan almış olmak ve müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.4-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-4 de yer alan konumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce imtihanından en az D düzeyinde puan almış olmak ve müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.5-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-5 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.6-HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.7-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.8-GIDA MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan konumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

B.9-MGM TEKNİKER

1.Genel koşulları taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Tekniker olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P93 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

MGM Müracaat Tarihleri, Formu ve Yeri

MGM işçi alımı başvuruları 21 Şubat-8 Mart 2024 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden , kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status