KAMU İŞÇİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Daima İşçi Alım İlanı Yayımlandı: İşte İl İl Alınacak İşçi Takımları – Sağlık İşçi Alım İlanları

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet ünitelerinde istihdam edilmek üzere 8 bin daima işçi alınacak. Müracaatlar yarın başlayacak olup 27 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Sağlık Bakanlığı daima işçi alımı müracaatları 23-27 Şubat 2024 tarihleri ortasında İŞKUR’un internet sitesi http://esube.iskur.gov.tr ‘nin yanı sıra ALO 170 bağlantı çizgisi ve İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığı ile yapılabilecek. Noter kurası 18-19 Mart tarihlerinde Ankara’da çekilecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR Kamu Personel Alımı Kontenjanları

 • 84 adet Bilgisayar sistem heyetim bakım tamir ve arıza giderme elemanı
 • 127 adet Biyomedikal aygıt teknolojileri servis destek elemanı
 • 144 adet Elektrikçi
 • 143 adet Isıtma ve sıhhi tesisatçı
 • 64 adet İnşaat boyacısı/boyacı
 • 32 adet Marangoz
 • 2 adet Oto bakım onarımcısı – Otomotiv mekanikçisi
 • 2 adet Oto elektrikçisi
 • 2 adet Otomotiv kaportacısı
 • 600 adet Klinik destek elemanı
 • 3.250 adet Güvenlik görevlisi
 • 3.550 adet Temizlik hizmetleri

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alım İlanı Yayımlandı: İşte İl İl Alınacak İşçi Kadroları

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alım İlanı Yayımlandı: İşte İl İl Alınacak İşçi Kadroları

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alım İlanı Yayımlandı: İşte İl İl Alınacak İşçi Kadroları

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alım İlanı Yayımlandı: İşte İl İl Alınacak İşçi Kadroları

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alım İlanı Yayımlandı: İşte İl İl Alınacak İşçi Kadroları

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET ÜNİTELERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 8.000 DAİMA İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8.000 daima işçi alımı yapılacaktır.

Adayların, müracaat süreçlerini tamamlamadan evvel iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve müracaat kurallarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen koşulları taşımayanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ilişkin olacaktır. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

İlanda belirtilen kuralların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 23/02/2024 – 27/02/2024 tarihleri ortasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak müracaatlarını yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın gereksinim duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il seviyesinde karşılanması yoluna gidilecektir. Müracaatlarda, bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Her aday, ilan edilen takımlardan sırf bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe müracaat yapacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı iş ilanına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak daima çalışanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci unsurunun 3 üncü fıkrası kararına nazaran öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday imtihana tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca direkt noter kurası ile belirlenecektir.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve dokümanlar ile öteki her türlü duyurular İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı ilan edilen takımlara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel dokümanları denetim edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme süreci yapılanlardan, istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; mühleti içerisinde müracaat yapıp da müracaat kaidelerini taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen müddet içerisinde misyona başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle misyona başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanlar; vazifeye başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Mukavelesinin 15 inci unsuru mucibince bir aylık deneme mühleti içerisinde mukavelesi feshedilenler ile deneme müddetinde mukavelesini feshedenlerin yerine yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle aranan kaideleri haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci hususunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki karar mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Tıpkı meslek için farklı tahsil düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Başvuru tarihinin birinci günü prestijiyle, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında daima işçi takımında misyon yapanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci unsurunda belirtilmesine karşın çalıştığını belirtmeyerek müracaat yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı alanların, ilan edilen takımlara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır. Daima işçi takımlarına atanan adaylar, yasal asgari fiyat ile vazifeye başlatılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi takımlarına başvuran adayların aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan kaideleri taşımak. (Yabancı asıllı adaylar tercih yapamayacaktır.) Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Sağlık Bakanlığı iş ilanı müracaat tarihinin birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak (…/02/1984 ve daha sonraki doğumlular müracaat yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak ve istenilen öbür dokümanlara son müracaat tarihi prestijiyle sahip olmak. Misyonunu devamlı yapmasına mani akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olmak. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atama süreci tarafından bir pürüzü bulunmamak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, üstte belirtilen kurallara ek olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu hususunun birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki kaideler ile (g) ve (h) bendindeki kuralları taşımak. Kamuoyuna ilanen duyurulur.”

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status