KAMU PERSONELİ ALIMI

AÖF 14 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

Anadolu Üniversitesi (AÖF) 14 İşçi Personel Alımı Müracaatları Sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sitesinde yayımlanan duyuruda, Anadolu Üniversitesine takviye işçisi, mühendis, spor uzmanı, mühendis ve işaret lisanı tercümanı konumları için sözleşmeli işçi personel alımı yapılacağı aktarıldı. Müracaat yapacak adayların koşulları sağlaması gerekmektedir.

YENİ PERSONEL, MEMUR VE KONTRATLI İŞÇİ ALIMLARINI TAKİP İÇİN Kamu İşçi Bildirimlerini Açmayı Unutmayın.

Anadolu Üniversitesi İşçi Personel Alımı Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibin ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2) ÖSYM tarafından yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Grubundan,

a) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94

b) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93

c) Lisans mezunları için 2022 yılı KPSSP3

atanacak konum için aranan nitelik puan tiplerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,
3) Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak,

5) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

6) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında müracaatta bulunacağı durum unvanında kontratlı olarak çalışmıyor olmak,

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasının; “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak,

8) Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 6 ncı unsuru yeterince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

9) Adaylar tabloda belirtilen konumlardan yalnızca bir adedine başvurabilecek, birden fazla duruma yapılan müracaatlar ile metoduna uygun ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Personel Alımı Personel Alımı
Anadolu Üniversitesi Personel Alımı
Anadolu Üniversitesi Personel Alımı

Personel Alımı Müracaat Tarihleri ve Yeri

Anadolu Üniversitesi işçi alımı müracaatları 18 Aralık-1 Ocak tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Posta ile yahut öteki hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tüm ayrıntılara aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsin.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

 

 

 

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status