MEMUR ALIMI

Çankaya Belediyesi 45 memur alımı yapacak! Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, yaş sınırı var mı?

Çankaya Belediyesi Memur Alımı Şartları

MEMUR ALIMI MÜRACAAT GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen birsuçtan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat koşullarını taşımak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIMI MÜRACAAT ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 ve Önlisans 2022-KPSSP93 tipinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan tiplerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, imtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel kaidelere nazaran Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Belediyemizce müracaat esnasında yapılacaktır.

e) Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

Memur Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Memur Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Memur Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status