MEVZUAT HABERİ

2024 Yılı Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması

2024 Yılı Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması İşte Detaylar

KONU: Mesleksel Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesi

Bilindiği üzere, kontrol kuruluşu ve denetçiler; denetledikleri finansal tablo, bilgi ve raporlara ait olarak hazırladıkları bağımsız kontrol raporlarının kontrol standartlarına alışılmamış olması ile bu raporlardaki yanlış, eksik ve aldatıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek ziyanlardan hukuken sorumludur.

Bu nedenle kontrol kuruluşları ve denetçilerin, verdikleri hizmetlerden doğabilecek ziyanları karşılamak maksadıyla üstlendikleri birinci kontrol işiyle birlikte başlamak üzere, tüm kontrollerini kapsayacak biçimde mesleksel sorumluluk sigortası yaptırmaları mecburidir. (660 s. KHK m.24, Bağımsız Kontrol Yönetmeliği m.33)

Mesleki sorumluluk sigortasına ait yükümlülüklerin vaktinde, tam ve gerçek olarak yerine getirilmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle rastgele bir idari yaptırımla karşılaşılmaması ismine aşağıdaki konulara dikkat edilmesi değer arz etmektedir:

1. Mesleksel Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması:

Denetim kuruluşları ve denetçilerin, üstlendikleri birinci kontrol işiyle birlikte başlamak üzere, tüm kontrollerini kapsayacak şekilde mesleksel sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

2. Mesleksel Sorumluluk Sigortalarının Bağımsız Kontrol Hizmetlerini Kapsaması:

Denetim kuruluşları ve denetçilerin, verdiği öteki hizmetler için (SMMM/YMM vb.) yaptırılan ve yalnızca bu hizmetlerden kaynaklanabilecek zararların karşılanmasına yönelik olan mesleksel sorumluluk sigortaları bağımsız kontrol hizmetlerine ait teminat sağlamayacağından, mesleksel sorumluluk sigortalarının bağımsız kontrol hizmetlerini de kapsayacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 16/05/2013 onay tarihli Bağımsız Denetçilik Mesleksel Sorumluluk Sigortası Genel Kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

3. Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesi:

Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin, düzenlenme tarihini takip eden günden itibaren; poliçe ve sigorta şirketindeki değişikliklerin ise bu değişiklikleri takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminde (SBG) yer alan “Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi” menüsü üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır.

4. Mevcut Poliçelerin Kapsam ve Mühletinin Denetimi:

Denetim işi üstlenmiş olan kontrol kuruluşları ve denetçilerin, SBG’de yer alan “Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi” menüsüne girerek, üstte yer alan açıklamalar kapsamında Kurumumuza bildirilmiş, bağımsız kontrol hizmetlerini kapsayan ve müddeti geçerli mesleksel sorumluluk sigortalarının bulunup bulunmadığını denetim etmeleri değer arz etmektedir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Kaynak: Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status