MEVZUAT HABERİ

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar – Mevzuat

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna Ait Tutarlar

Kurumlar vergisi yahut ticari, zirai ve mesleksel çıkarı nedeniyle gerçek yordamda vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2023 yılı faaliyet devrinde etkin toplamı 63,786,000 TL ve net satışlar toplamı 127,540,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2024 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Buna karşılık 2023 yılında;

— II. sınıf tacirlerden alım satım yahut imalat faaliyetinde bulunanlardan satış meblağları 2,138,000 TL’yi aşmayanlar,

— II. sınıf tacirlerden alım satım yahut imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı fiyatı 1,078,000 TL’yi aşmayanlar,

— Özgür meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat fiyatı 1,488,000 TL’yi aşmayanlar,

— Zirai çıkarı işletme hesabı temeline nazaran belirlenen çiftçilerden hasılat fiyatı 2,138,000 TL’yi aşmayanlar,

2024 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

İmzalatma zaruriliği olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma bedel vergisi beyannamesidir.

29 Haziran 1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Özgür Muhasebeci ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğinde kurumlar vergisi yahut ticari, zirai ve mesleksel çıkarı nedeniyle gerçek tarzda vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı faal toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanların 1998 yılına ait yıllık gelir yahut kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna nazaran yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Daha sonra 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde de;

1. Ticari, zirai ve mesleksel çıkarı nedeniyle gerçek metotta vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2004 yılı etkin toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Türk Lirasını (1) aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olduğu,

(1) Bildiride Yeni Türk Lirası olarak belirtilenler meblağlar, burada TL olarak yer almıştır.

2. Buna karşılık

– İkinci sınıf tacirlerden, alım satım yahut imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004 yılında satışlarının fiyatı 100.000 Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının meblağı 50.000 Türk Lirasını,

– Zirai karı işletme hesabı aslına nazaran tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında hasılatları fiyatı 100.000 Türk Lirasını,

– Hür meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları meblağı 70.000 Türk Lirasını,

aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Tebliğde ayrıyeten Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Bildirimde yer alan nakdî hadlerin her yıl bir evvelki yıl için belirlenen yine değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu halde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük olan fiyatların dikkate alınmayacağı, 500 Türk Lirasından fazla olan meblağların ise 1.000 Türk Lirasına yükseltileceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu düzenlemelere nazaran 2023 ve 2024 yılları için beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükelleflere ait meblağlar aşağıdaki üzeredir.

2024 YILI BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Yukarıda yer alan düzenlemelere nazaran;

— 2022 yılı faaliyet devrinde kurumlar vergisi yahut ticari, zirai ve mesleksel çıkarı nedeniyle gerçek tarzda vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden faal toplamı 40,254,000 TL ve net satışlar toplamı 80,487,000 TL’yi aşmayan mükellefler 2023 yılı,

— 2023 yılı faaliyet periyodunda faal toplamı 63,786,000 TL ve net satışlar toplamı 127,540,000 TL’yi aşmayan mükellefler 2024 yılı,

beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

2024 YILI BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

2023 ve 2024 yıllarında aşağıdaki satış/hasılat meblağlarını aşmayan ticari, zirai ve hür meslek karı elde eden mükellefler, izleyen yılda (sırasıyla 2023 ve 2024 yıllarında) beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

2023 yılı Beyannameleri için 2022 yılında 2024 yılı Beyannameleri için 2023 yılında
II. sınıf tacirlerden alım satım yahut imalat faaliyetinde satış tutarları1,349,000 TL’yi aşmayanlar2,138,000 TL’yi aşmayanlar
II. sınıf tacirlerden üstte yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı680,000 TL’yi aşmayanlar1,078,000 TL’yi aşmayanlar
Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı939,000 TL’yi aşmayanlar1,488,000 TL’yi aşmayanlar
Zirai çıkarı işletme hesabı aslına göre

belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı

1,349,000 TL’yi aşmayanlar2,138,000 TL’yi aşmayanlar

1) Özel Kanunlarına nazaran kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birlikler, rastgele bir sınırlamaya tabi olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak zorunda değildir.

2) Noterler rastgele bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

3) Gelirleri fiyat, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair çıkar ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ilişkin beyannamelerin imzalatılması mecburî değildir.

4) Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma bedel vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma mecburiliği bulunmamaktadır.

III-) İMZALATILMA ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELER

Kurumlar vergisi yahut ticari, zirai ve mesleksel çıkarı nedeniyle gerçek yolda vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden etkin toplamı ile net satışlar toplamı I’de yer alan meblağların altında olanlar ile hasılat/ satış meblağları Il’de yer alan meblağların üstünde olan mükelleflerin,

— Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini

— Yıllık gelir vergisi beyannamelerini

— Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

— Katma bedel vergisi beyannamelerini

3568 sayılı Kanuna nazaran yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zaruridir.

IV-) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK EDİLEN GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ BEYANNAMELERİ

Gelir yahut kurumlar vergisi beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, beyannamelerini ayrıyeten hür muhasebeci yahut hür muhasebeci mali müşavirlere imzalatma mecburiliği bulunmamaktadır.

İlgili mevzuat

1. 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Özgür Muhasebeci ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ

2. 5 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Hür Muhasebeci ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ

3. 18 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

4. 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

Kaynak: TÜRMOB

Personel Programı

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status