MEVZUAT HABERİ

Yapım İşleri İçin Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Resmi Gazetede Yayınlandı

Yapım İşleri İçin Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Resmi Gazetede Yayınlandı;

28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Resmi Gazetede yayımlanan 7491 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 40’ıncı hususu ile 4735 sayılı Kamu İhale Kontratları Kanunun kapsamında gerçekleştirilen imal işlerine ek fiyat farkı ve mühlet uzatımı verilmesine ait “Geçici Unsur 7” eklenmiştir.

Yapım işlerine ek fiyat farkı ve müddet uzatımı verilmesi

GEÇİCİ HUSUS 7- 1/3/2023 tarihinden evvel 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na nazaran ihalesi yapılan ve bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) üretim işlerine ait Türk Lirası üzerinden yapılan mukavelelerde, mukavelenin 1/1/2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımları için;

a. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunan mukavelelerde, sözleşmesine nazaran hesaplanan fiyat farkı meblağı mukaveledeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00’e kadar artırılarak hesaplanabilir. Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan imal işlerinde 1,15’e kadar arttırılabilir.

b. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayan kontratlarda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilir.

Birinci fıkra kapsamındaki mukavelelerde altı ayı geçmemek üzere idarece bu hususa nazaran mühlet uzatımı verilebilir.

Bu husus kapsamında ek fiyat farkı ile müddet uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama tekniklerini, uygulama periyodunu, müracaat müddetlerini, mühlet uzatımına bağlı olarak yapılacak süreçler ile ek fiyat farkı ve müddet uzatımına dair konular dâhil bu unsurun uygulanmasına ait temel ve yolları, 8 inci unsura nazaran belirlenen temel ve yordamlar de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Geçici 5 inci unsurun altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki üretim işleri kontratları için bu unsura uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

Yapılan düzenlemeye nazaran;

  1. Ek fiyat farkı ve müddet uzatımı yalnızca üretim işleri mukavelelerini kapsamaktadır. Mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin mukavelelere ek fiyat farkı ve mühlet uzatımı verilmeyecek.
  2. İhalesi 01/03/2023 tarihinden evvel olan işler için uygulanacak. Bu tarih ve sonrasında yapılan ihaleler kapsam dışında kalmaktadır. (Örneğin ihale tarihi 02.03.2023 olan ve devam eden üretim işi kapsamda olamayacaktır.)
  3. İhale tarihi prestiji ile kapsamda olan mukavelelerin hususun yürürlüğe girdiği tarih olan 28.12.2023 prestiji ile devam ediyor olması, süreksiz kabulünün onaylanmamış olması gerekir.
  4. Fiyat farkı kapsamına giren işlerin 01/01/202431.12.2024 tarihleri ortasında gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı verilecek.
  5. İhale tarihi prestiji ile kapsamda olan ve devam eden yapım işleri için 6 aya kadar müddet uzatımı verilebilecek.
  6. Fiyat farkı verilen işlerde fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 0,90’dan 1,00’e kadar arttırılabilir. Bu katsayı, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında gerçekleştirilen konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan üretim işlerinde 1,15’e kadar arttırılabilir.
  7. Sözleşmesinde fiyat farkı olmayan işlerde, Yİ-ÜFE genel endeksine nazaran fiyat farkı hesaplanacak. Hesaplamada ihale tarihi ile uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin %15’ine kadar fiyat farkı verilebilecek.
  8. İstisna kapsamında ihale edilen üretim işleri sözleşmeleri için de misal düzenlemeler ilgili mevzuatında yapılabilecektir.

Tüm mevzuat haberleri için TIKLAYIN.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status