MEMUR ALIMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 Müfettiş Yardımcısı Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 Müfettiş Yardımcısı Alımı
 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

MÜRACAATLAR ( 18 Aralık – 5 Ocak) 2024

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI İMTİHAN DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara Merkez’de görevlendirilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7. derece takımlara atanmak üzere toplam 15 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 evreli yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan çeşidinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı imtihana çağrılacaktır.

Unvanı: Teşkilatı:

Müfettiş Yardımcısı Ankara Merkez

Öğrenim Kolu:

Puan Çeşidi: Kontenjan:

İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Memleketler arası Münasebetler, Siyaset ve İktisat, Çalışma İktisadı ve Sanayi Münasebetleri, İktisat, Hukuk, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası İlgiler, Ekonometri, İdare Bilişim Sistemleri, Memleketler arası Ticaret ve Finansman.

KPSS P48 10

Öğrenim Kısmı: Puan Çeşidi: Kontenjan:

Mimarlık (3 kişi), İnşaat Mühendisliği (2 kişi) KPSS P15

Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri: 18.12.2023- 05.01.2024

Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav Tarihi: 03.03.2024

Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav Yeri: Ankara

1. Müfettiş Yardımcısı Alımı İmtihanı Hakkında Genel Bilgiler

 • Sınava Katılabilmek İçin;
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan kaidelere sahip

olmak,

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Memleketler arası Bağlantılar, Siyaset ve İktisat, Çalışma İktisadı ve Sanayi İlgileri, İktisat, Hukuk, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Münasebetler, Ekonometri, İdare Bilişim Sistemleri, Memleketler arası Ticaret ve Finansman, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri yahut bunlara denkliği Yüksek Öğretim Heyeti tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen kısımlara eş değerliliği bulunup müracaat yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka

yüklemeleri gerekmektedir.),

 • 01.2024 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 • İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Memleketler arası Alakalar, Siyaset ve İktisat, Çalışma İktisadı ve Sanayi Alakaları, İktisat, Hukuk, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Münasebetler, Ekonometri, İdare Bilişim Sistemleri, Memleketler arası Ticaret ve Finansman kısımları yahut bunlara denkliği Yüksek Öğretim Şurası tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan A kümesi takımlara atanacaklar için Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarında KPSS P48 puan tipinden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar ortasından yapılacak müracaatlarda en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 200 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 200. aday ile eşit olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.)
 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği kısmından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan A kümesi takımlara atanacaklar için Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarında KPSS P1 puan çeşidinden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar ortasından yapılacak müracaatta en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 100 kişi içerisinde bulunmak (Puanı
 1. aday ile eşit olan adaylar da imtihana kabul )
 • Başvuru tarihi prestijiyle; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanlarının (YDS, e-YDS yahut YÖKDİL) birisinden en az (D) düzeyinde başarılı olmak yahut Milletlerarası Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen evraklara sahip olmak (Uluslararası Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen dokümanlara sahip adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Yabancı Lisan İmtihanı Beyan Bilgileriniz” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.),
 • Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve seyahat koşullarında vazife yapabilecek durumda olmak,

2. Müfettiş Yardımcısı Alımı İmtihanı Konuları

 • Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı İmtihan Konuları
 • İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Memleketler arası Alakalar, Siyaset ve İktisat, Çalışma İktisadı ve Sanayi Alakaları, İktisat, Hukuk, Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası İlgiler, Ekonometri, İdare Bilişim Sistemleri, Memleketler arası Ticaret ve Finansman Kısımları Mezunları için;
 • Muhasebe: Genel Muhasebe, Envanter ve Bilanço, Bilanço Tahlili ve Teknikleri
 • İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Fikirler Tarihi, Para Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı, Memleketler arası İktisat, Yeni Ekonomik Sorunlar
 • Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminin Genel Asılları, Kamu Maliyesi
 • Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Yönetim Hukukunun Genel Asılları, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Yönteminin Genel Temelleri, Uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Değerli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku
 • Kompozisyon İmtihanı: Vakıf Kavramı, Vakıf Kültürü, Vakıf Medeniyeti vb. bahisler hakkında.
 • Sınav Hali: Kompozisyon imtihanı klasik, bilim imtihanı test yolunda yapılacaktır.
 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Kısmı Mezunları için;

2.1.2.1. Mimarlar:

 • Koruma Bilimine Giriş
 • Restorasyon Teknikleri
 • Tarihi Yapılara Müdahale Yöntemleri
 • Restorasyon Kuramı
 • Türk Evresi Yapılarında Mimari Elemanlar
 • Geleneksel İmal Teknikleri ve Malzemeleri
 • Tarihi Etrafta Değerlendirme
 • Cumhuriyet Periyodunda Türkiye Mimarlığı

2.1.2.2. İnşaat Mühendisleri;

 • Yapı Elemanları
 • Yapı Materyal Bilgisi
 • Mukavemet
 • Statik
 • Betonarme
 • Çelik
 • Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri
 • Yapı Hukuku
 • Müfettiş Yardımcısı Alımı Kompozisyon İmtihanı: Vakıf Kavramı, Vakıf Kültürü, Vakıf Medeniyeti vb. bahisler hakkında.
 • Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav Hali: Kompozisyon imtihanı klasik, bilim imtihanı test yolunda yapılacaktır.
 • Müfettiş Yardımcısı Alımı Sözlü İmtihan Hususları: Yazılı imtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen atama yapılacak takım sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki adayla birebir puanı alanlar dâhil) kelamlı imtihana çağrılır.

Sözlü imtihan, yazılı imtihan mevzularının yanı sıra, temsil ve söz kabiliyeti, tutum ve davranışlar üzere ferdî nitelikleri taraflarından kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

3. Müfettiş Yardımcısı Alımı Başka:

 • Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav müracaat tarihi ve hali: Başvurular dijital ortamda 12.2023 tarihinde başlayacak olup, 05.01.2024 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. İmtihana katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir. Posta ile yahut öteki formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Müfettiş Yardımcısı Alım Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı imtihan 03.2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, imtihan yeri ve saati adayların imtihan giriş evraklarında belirtilecektir. Adayların imtihan saatinden en az bir saat evvel imtihana girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi

(nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) olması gerekmektedir. Kelamlı imtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı imtihan sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar imtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten imtihan tarihinde değişiklik olması durumunda kurumsal internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

 • Müfettiş Yardımcısı Alımı Değerlendirme sistemi: Yazılı yarış imtihanında 100 tam puan üzerinden, kümelerin her birinden (Kompozisyon dahil) en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az

65 olması gerekir. (Mühendislik-Mimarlık alanından imtihana girecek adaylardan kendi alanlarında ve Kompozisyonda en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir.) Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi lider ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Giriş imtihanı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak takım sayısı kadar asıl aday imtihanı kazanmış sayılır. İmtihanı kazanan adayların isimleri, www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

Kişilere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Adayların muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

 • Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur. Bu formda idareyi yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

3.5. Müfettiş Yardımcısı Alımı İrtibat:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3

Çankaya/Ankara – 06410

Tel: +90 312 430 14 78

teftis@vgm.gov.tr İlan olunur.

 

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status