GÜNCEL

Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?

Bu yazımızda, üniversitelerde üst dereceli öğretim elemanı takımlarına atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda aranan hizmet müddeti koşulunun aranıp aranamayacağını ele alacağız.

Bilindiği üzere, öğretim elemanlarının atama adapları ve başka düzenleyici konular başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanununda ve bunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuatta düzenlenmektedir.

2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nun “Uygulanacak Başka Kanun Hükümleri” başlıklı 20 inci hususunda “Bu Kanunda karar bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararları uygulanır.” kararı bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun üst dereceli takımlara atanmada aranan kaideleri düzenleyen 68/B hususunda; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı Sıhhat Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki takımlarına, derece yükselmesindeki mühlet kaydı aranmaksızın, atanmasındaki yordama nazaran daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Fakat, bu halde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli takımlardan ek göstergesi 5300 ve daha üstte olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli takımlardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli takımlar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması koşuldur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda üst dereceli takımlara atamalarda aranan hizmet müddeti kuralının öğretim elemanlarına uygulanıp uygulanamayacağına dair Devlet İşçi Başkanlığı tarafından verilen 26 Aralık 2016 tarihli görüşte özetle; “Öğretim elemanlarının başlangıç derecelerinin 2914 sayılı Yüksek Öğretim İşçi Kanununun 3 üncü unsurunda başka ayrı gösterilmesi, derece yükselmesinin ve kademe ilerlemesinin ne formda olacağının ise mezkür Kanunun 7 nci ve 8 inci hususlarında açıklanması sebebiyle 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 68/B KARARLARININ UYGULANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI mütalaa edilmektedir.” sözü yer almıştır.

Yasal düzenlemeler ve mülga Devlet İşçi Başkanlığının görüşü birlikte değerlendirildiğinde; öğretim elemanlarının atanma kuralları, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi üzere konular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanununda açıkça düzenlendiği için karar bulunmayan bir halin varlığını söz ederek 657 sayılı Kanundaki hizmet müddeti kaidesini akademik takım atamalarında zorlayıcı öge olarak öne sürmek hakikat bir yorum değildir. Nitekim, üniversitelerde profesör takımına atamalarda dahi doçentlik unvanını aldıktan sonra beş yıl ilgili bilim alanında çalışma kaidesi koyulmuş, bunun bir üniversitede misyon yaparak yerine getirilmesi öngörülmemiştir.

Hasebiyle, üniversiteler tarafından ilan edilen 1 ila 4 dereceli öğretim elemanı takımlarına başvuran adayların kâfi hizmet müddetleri bulunmadığı münasebetleriyle elenmelerinin yürürlükteki mevzuat kararları ile mülga Devlet İşçi Başkanlığının görüşü dikkate alındığında hukuka uygun olmadığı bedellendirilmektedir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Neslihan SAVAŞ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status