KAMU İŞÇİ ALIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 35 (OTUZ BEŞ) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.

Suleyman-Demirel-Univ-Logo

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLAN

35 (OTUZ BEŞ) KONTRATLI İŞÇİ ALACAK.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: 17 KASIM 2023 – 1 ARALIK 2023

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden Kontratlı İşçi Personel Alımı İlanı

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve sarfiyatları Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Ek 2 nci hususunun (b) fıkrasına nazaran, aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle personel alımı olarak toplam 35 adet kontratlı işçi alınacaktır.

Suleyman-Demirel-Universitesi-Personel-Alimi
Suleyman-Demirel-Universitesi-Personel-Alimi-2
Suleyman-Demirel-Universitesi-Personel-Alimi-3
Suleyman-Demirel-Universitesi-Personel-Alimi-4
Suleyman-Demirel-Universitesi-Personel-Alimi-5

A-PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL KOŞULLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.
2- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adayın başvurduğu konum niteliğine nazaran 2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak.
4- Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, (…)( zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak
6- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7- Tercih edilecek durumun için belirlenen özel kaideleri taşıyor olmak.
8- Üniversite idaresi tarafından gerekli görüldüğü takdirde misyon yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.
9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince başvuramazlar. Bu karara alışılmamış durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama etabında ilgili dokümanın ibrazı istenecektir.)

B-PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİÇİMİ, YERİ VE VAKTİ:

1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23.59’a kadar Üniversitemizin İnsan Kaynakları Müracaat Sistemi’nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) online olarak yapılacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar öncelikle müracaat sistemine kayıt olduktan sonra “Sözleşmeli İşçi Alımı İlanı” için müracaat süreçlerini başlatacaktır. Adaylar müracaat sisteminin öncelikle şahsî kısmında istenen dataları (öğrenim dokümanı, transkript, tecrübe, imtihan, askerlik, sabıka, mahkumiyet, bağlantı bilgileri vb.) çekip/yükledikten sonra “işlemler”-“başvuru sürecindekiler” kısmından müracaat yapmak istediği konumu seçtikten sonra “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.
3- Müracaatlar üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut müracaat silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden tekrar müracaat oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Bilgilerinde güncelleme yapmama, yanlış/eksik evrak yükleme, özel koşullar kısmında yazan mezuniyetten farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar rastgele bir hak argüman edemeyecek olup haklarında yasal süreç başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- Müracaat sistemi tahsil bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Tahsil bilgisi otomatik çekilmeyen adayların müracaat sistemine onaylı tahsil dokümanı ve transkriptlerini (lisans, önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak durumlara başvuran adayların ortaöğretim evrakının onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi zaruridir. Başvurulan durumun niteliğine nazaran istenen alanda ortaöğretim mezuniyet dokümanını yüklemeyen adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5- Daha evvel müracaat sistemine kayıt olan adayların, ferdî bilgilerini (eğitim, imtihan vs.) kesinlikle sistem üzerinden güncelleme yapması gerekmektedir.
6- Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca onaylı denklik evrakının müracaat sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” kısmına yüklenmesi gerekmektedir.
7- Başvurulan durumun özel kaideler kısmında tecrübe koşulu var ise e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümünden ayrıyeten olmak üzere misyon ve durum bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı evrakın müracaat sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” kısmına yüklenmesi zaruridir.
8- Başvurulan durumun özel kurallar kısmında çalışılacak alan ile ilgili özel evrak ve sertifikaların (ustalık, mesleksel yeterlilik, antrenörlük, kalfalık, hijyen eğitimi, usta öğreticilik vb. belgelerin) onaylı suretlerinin müracaat sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” kısmına yüklenmesi zaruridir.
9- İstenilen bilgi ve dokümanların müracaat mühleti içinde müracaat sistemine girilmesi temeldir. Müracaat mühleti sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve dokümanlar dikkate alınmayacaktır.
10- Adayların yalnızca tek bir konum için müracaat yapmaları gerekir. Birden fazla konum için müracaat yapıldığı takdirde birinci başvurusu geçerli olacaktır.
11- Müracaat sistemine kayıt ve müracaat yapılması hakkındaki öğretici görüntüler https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg ve https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.

C- PERSONEL ALIMI MÜRACAATLARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Müracaat sonrasında yazılı yahut kelamlı imtihan yapılmayacaktır.
2- 2022 KPSS (B) kümesi imtihan (lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94) puanı sıralamasına nazaran değerlendirilecektir.
3- KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan kontratlı konuma yerleştirmede, konum için belirtilen genel ve özel kaideleri sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu temel alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.
5- İlanın yayımlanma tarihinin son gününden sonra alınan eğitim dokümanları geçerli sayılmayacaktır.
6- Adaylar müracaat sonuçlarını müracaat mühletinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki birinci iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıyeten atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı dokümanlar, evrakların teslim yeri, teslim vakti Üniversitemizin web (https://w3.sdu.edu.tr/) sayfasında duyurulacaktır.
7- Kontratlı İşçi Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8- Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi sonucunda hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
9- İlan edilen konum adetleri 1, 2, 3 olan konumların 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Öbür konumlar için 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
10- Üniversitemiz, ilanın rastgele bir basamağında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11- İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

*** Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ BAHİSLERİ YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Personel Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status