KAMU PERSONELİ ALIMI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 Personel Alımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 İşçi Alımı Yapılacaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

168 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

MÜRACAATLAR ( 12 Aralık – 26 Aralık) 2023

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 Personel Alımı İçin Koşullar Neleredir?

Üniversitemize bağlı ünitelere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam
edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel
Çalıştırılmasına ait Temeller ile ek ve değişikliklerine nazaran Kamu İşçisi Seçme İmtihanı (B) kümesi puan sırası temel alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 Personel Alımı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 Personel Alımı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 Personel Alımı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 Personel Alımı

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ GÖREV TANIMI

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki muhafaza ve güvenliğe ilişkin
hizmetleri sağlamak.
-Güvenlik vazifesini yapmaya mahzur olacak sıhhat sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda muhtaçlık olduğunda görevlendirme
yapılabilecektir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DESTEK ÇALIŞANI MİSYON TANIMI

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve bağlı olduğu ünitelerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma
armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm malzemelerini sistemli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir gereç ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli
olarak pak tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme
ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü gereç, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya yahut yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri ünitelerde etraf düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama süreçlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri ünitelerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri ünitelerde vazife tariflerine uygun olarak ünite yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve süreçleri yürütmek,
-Tüm bu süreçler esnasında iş sıhhati ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami ihtimam göstermek, tıpkı vakitte paklık gereçlerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve korumasını sağlamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda muhtaçlık olduğunda görevlendirme
yapılabilecektir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GENEL ŞARTLARI


 Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 Sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen
genel kurallar aranır.
 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans
mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan tipleri dikkate alınacaktır.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve
görevini devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile pürüzü bulunmamak.
 Nöbet adabı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olması.
 Müracaat ve atama süreçleri sırasında gerçeğe muhalif evrak verenler, beyanda bulunanlar veya
herhangi bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi
ile birlikte tazmin edilecektir. Mukavele yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her basamağında iptal yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 İlan edilen kontratlı konumlara müracaat edecek adayların misyonunu yapmaya mani olacak
sağlık meselesinin ve vardiyalı çalışmaya pürüz durumunun bulunmaması gerekmektedir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU FORMU, YERİ VE ZAMANI

 Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru
formu ve istenilen evraklarla birlikte (belgelerin aslı görülerek) adayların İşçi Daire Başkanlığına
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
 Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla konuma başvuru
yapılamayacaktır. Birden fazla konuma müracaat yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz
sayılacaktır.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 Müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen dokümanları eksik olanlar ve nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.
 KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri müracaat bitim tarihi itibariyle
en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır.
 Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten
itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen İşçi Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 İşe başlama için gerekli evraklar, müracaat vakti ve yeri ile ilgili bilgilerin www.cumhuriyet.edu.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen mühlet içerisinde başvuran olmadığı
veya aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Belirtilen müddet içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 Mukavele yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, kelam konusu
sonucun olumlu olması halinde kontrat yapılacaktır.
 İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

1) Müracaat formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet dokümanı (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir. Barkodlu dokümanın olmaması durumunda
diplomanın aslı görülerek fotokopisi kabul edilecektir).
3) 2022 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı.
4)Sertifika yahut Doküman (Başvurulan unvanda isteniyorsa, aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).
5)Tecrübe istenen durumlara başvuran adaylar için, Çalışma Dokümanı ve SGK Dökümü yahut Hizmet
Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir).

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status