KAMU PERSONELİ ALIMI

SGK 13 Bilişim Uzmanı Alımı

SGK 13 Bilişim Uzmanı Alımı Yapılacaktır. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 13 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

Sgk 13 Bilişim Uzmanı Alımı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGK BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ 13 BİLİŞİM UZMANI ALACAK

SGK BAŞVURULARI ( 29 Aralık – 12 Ocak) 2024

SGK 13 Bilişim Uzmanı Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN KONTRATLI BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

A- SGK MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda yazılı genel kuralları taşımak.
 2. Mühendislik fakülteleri yahut fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik yahut fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama lisanlarına ait evrak yahut üniversitelerin ya da Ulusal Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ait sertifika sahibi
 3. SGK iş ilanı son müracaat tarihi itibariyle YDS/e-YDS’den taban (E) seviyesinde puan almış olmak. (Yabancı lisan imtihan sonuç dokümanlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik müddeti ile ilgili ÖSYM’nin 24.10.2023 tarihli “Uluslararası Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlikleri Dökümanı” temel alınacaktır.) ya da lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan diğer bir evraka sahip olmak yahut yurtiçi/yurtdışında İngilizce lisanında öğretim yapan üniversitelerden lisans seviyesinde mezun olmak yahut ana lisanı İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans yahut doktora yapmış olmak (Bu halde başvuranların puanlama kriterleri ve fiyat kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce lisan seviyesi “E” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce lisan imtihanlarında YDS (E) seviyesine muadil Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İdare Şurası tarafından belirlenen puanları almış
 4. Mesleki iş deneyimin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4/B hususu ile 399 sayılı KHK’ye tabi kontratlı statüde ya da 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4/a hususu kararlarına tabi özel kesimde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç tahlil uzmanı, yazılım yahut bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim çalışanı olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet mühletleri temel alınacaktır.
 5. SGK ilanına aşvuru yapılan söleşmeli bilişim uzmanı konumu için istenilen niteliklere ait çalışmalarını
 6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son müracaat tarihinden evvel prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma konumunun ve müddetlerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı dokümanlarla (Örnek:1)
 7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ait okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım evrakı (mezun olduğu üniversiteden ders açılım evrakı ibraz etmeleri Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım dokümanı kabul edilecektir.) yahut Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama lisanlarına ait eğitim aldığını belgelemek. Adayların müracaat dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama lisanı eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıyeten ders açılım evrakı ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama lisanı eğitimini aldığı açıkça muhakkak olmayanların ise mezun olduğu üniversiteden ders açılım dokümanı ibraz etmeleri gerekmektedir. (Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım evrakı kabul edilecektir.)

B- SGK MÜRACAAT ÖZEL ŞARTLARI

B.1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Fiyat Kümesi Yazılım Uzmanı- 7 kişi)

 1. Yazılımcı olarak Java programlama lisanında en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş deneyimi bulunmak ve

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek.

 1. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Veri, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 2. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React ) bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 3. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 4. UML ve tasarım kalıpları hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 5. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML bilgi alışverişi mevzularında bilgi ve deneyim sahibi
 6. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi
 7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 8. GIT tabanlı versiyon denetim yazılımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
 9. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi
 10. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA ) en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 11. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA üzere kuyruk idaresi araçlarının kullanımı ve idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 12. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 13. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 yahut 8 Programmer/ Developer yahut Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak yahut Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

Not: SGK müracaat özel koşullarının 1 ve 2 nci hususunda istenilen deneyim kuralı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı evrak almak suretiyle belgelendirilecek olup, öbür unsurlarda yer alan konular ise imtihan komitesi tarafından kelamlı imtihanda değerlendirilecektir.

 • Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Fiyat Kümesi Sistem İdaresi Uzmanı 2 Kişi) SYU1

1. En az 10.000 (onbin) faal kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

 1. Web uygulamaları (JAVA, .Net ) işletim ortamları, işletimi, performans tahlili, yanılgı tahlili, yedekli sistem tasarımı ve heyetimi mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 2. Linux, Windows işletim sistemleri heyetimi, idaresi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 3. IBM Websphere Aplication Server ve Microsoft IIS idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. Uygulama performans izleme araçları (APM) idaresi ve kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 4. F5 Yük dağıtıcı ve uygulama güvenlik duvarı (WAF) idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 1. Tercihen IBM Datapower, XML/API Gateway teknolojisi, konseyimi, konfigürasyonu, işletimi ve izlemesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 2. Dns, ldap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu, container, web server, proxy server, erişim idaresi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme bahislerinde bilgi sahibi
 3. Uygulama ömür döngüsü idaresi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. Yeni kuşak uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. 11.Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma hususlarında bilgi sahibi olmak.

12.Tercihen Graylog, vb. üzere loglama sunucuları suram ve idaresi konusunda bilgi sahibi olmak.

Not: Müracaat özel koşullarının 1 inci unsurunda istenilen deneyim koşulu, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı doküman almak suretiyle belgelendirilecek olup, öteki unsurlarda yer alan konular ise imtihan kurulu tarafından kelamlı imtihanda değerlendirilecektir

 • Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Fiyat Kümesi Sistem İdaresi Uzmanı 2 Kişi) SYU2

1. En az 10.000 (onbin) faal kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

 1. Domain İdaresi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, İSİM Delegation, Domain Hardening ) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 2. Kurumsal Sertifika İdaresi (Certification Authority) konusunda bilgi ve deneyim sahip
 3. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 4. En az 000 (onbin) kullanıcılı E-Posta sunucu idaresi (Microsoft Exchange Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 5. Microsoft Exchange içinde yer alan Journal, Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi, Cumulative Update hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 6. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı E-Posta güvenliği eseri yönetmek ve E-Mail Gateway, SPF, DKIM, IP Reputation,Antispoof, Email Content Policy hususlarında bilgi ve deneyim sahibi
 7. Microsoft Kimlik İdaresi (MIM) konusunda ve MIM-AD-SQL entegrasyonunda ve sorun giderme mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 8. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration, WSUS konularında) idaresinde ve sorun giderme mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 9. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı Microsoft Skype for Business sunucularında (FrontEnd & Edge Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 10. En az 10.000 son kullanıcının olduğu sistemde antivirüs eseri yönetmek ve Endpoint Protection uygulamalarının konseyimi, konfigürasyonu ve idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi
 11. Microsoft Sharepoint & Office Online Sunucu idaresi, IIS konseyimi, yapılandırması ve idaresi mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 12. Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama eserleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 13. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi
 14. Microsoft Windows Sunucularında (2016,2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma bahislerinde bilgi sahibi olmak.
 15. Windows yahut Linux sunucu işletim sistemi barındıran fizikî yahut sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme ve tüm süreçlerde (Troubleshooting) deneyim sahibi olmak.
 1. Office 365 ve Microsoft Volume Licensing Service Center idaresi hakkında bilgi ve deneyim sahibi
 2. System Center Operations Manager hakkında bilgi sahibi
 3. Sızma testleri, akın tedbire sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve gibisi bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Powershell script (LDAP, Exchange, Skype, Win 10/11) lisanı üzerinde bilgi ve deneyim sahibi
 5. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) konusunda bilgi sahibi
 6. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk,Ethernet,HBA,RAID) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 7. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak idare uygulamaları hakkında ve sunucuların Firmware Update mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 8. Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve deneyim sahibi

Not: Müracaat özel kurallarının 1 inci unsurunda istenilen deneyim kuralı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı doküman almak suretiyle belgelendirilecek olup, öteki hususlarda yer alan konular ise imtihan kurulu tarafından kelamlı imtihanda değerlendirilecektir.

 • Aşağıdaki niteliklere sahip kontratlı bilişim uzmanı (C Fiyat Kümesi Bilgi Tabanı Uzmanı 1 Kişi)
 1. PostgreSQL bilgi tabanı idaresinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek. 2.PostgreSQL data tabanında temel idare mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 3.Kullanıcılar, roller, yetkiler, bağlar, tablo birleştirme, trigger oluşturma bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 1. PostgreSQL konseyimi, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakım, yedek alma ve geri yükleme, sorun giderme hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak (PgBackrest, Batman ).
 2. PostgreSQL load balancing, connection pooling hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak (PgPool, PgBouncer ).
 3. Performans güzelleştirme, kapasite planlama ve güvenlik idaresi hususlarında bilgi ve deneyim sahibi
 4. PostgreSQL data tabanında stored procedure tabanlı bilgi modelleri geliştirmede bilgi ve deneyim sahibi
 5. PostgreSQL sunucularından öteki data tabanlarına ve öbür data tabanlarından PostgreSQL’e data transfer (ETL) süreçlerinde ve araçlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 6. PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix, Prometheus ) kullanabilme ve entegrasyon bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 7. PostgreSQL High Availability (Patroni ), otomatik failover cluster, replication, disaster recovery mimarilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Not: Müracaat özel kaidelerinin 1 inci hususunda istenilen deneyim kaidesi, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı doküman almak suretiyle belgelendirilecek olup, başka unsurlarda yer alan konular ise imtihan komitesi tarafından kelamlı imtihanda değerlendirilecektir.

 • Aşağıdaki niteliklere sahip kontratlı bilişim uzmanı (C Fiyat Kümesi DevOps Uzmanı 1 Kişi)

1. DevOps teknolojileri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

 1. Jenkins, TeamCity, Bamboo CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 2. PowerShell, Python, BashScript script lisanlarından en az birinde yazılı metin geliştirebilme deneyimine sahip olmak.
 3. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi sahibi olmak. 6.Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 4. Kubernetes altyapısı suram ve idaresinde deneyim sahibi
 5. GIT tabanlı versiyon denetim yazılımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi
 6. Yazılım geliştirme ömür döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi mevzularında bilgi sahibi
 7. NGINX, IBM WAS, Tomcat web sunucularından en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 11.Java programlama lisanı ve Maven hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 8. Java uygulamaları performans tahlili konusunda bilgi sahibi
 9. Tercihen Openshift, Rancher Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 10. Tercihen Prometheus, Grafana, Zabbix izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Not: Müracaat özel kaidelerinin 1 inci hususunda istenilen deneyim kaidesi, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı evrak almak suretiyle belgelendirilecek olup, başka hususlarda yer alan konular ise imtihan komitesi tarafından kelamlı imtihanda değerlendirilecektir.

C-SGK PUANLAMA KRİTERLERİ

Aranan Koşul Kriter Puan
Bilgi Süreç Alanında Geçen İş Tecrübesi 5 yıl ve üzeri 45
2-5 yıl arası 35

Yabancı Dil

A15

B10C5D4E3

Eğitimde Alınan Dersler

Yazılım dilleri10Veri tabanı7Sistem5

Mezun Olunan Lisans Programı

Bilgisayar ve Yazılım Mühendislikleri

18

Diğer Mühendislikler10

D-SGK ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki deneyim yılı İngilizce lisan puanı grubu Brüt Fiyat (TL)*
C Kümesi Ücret Cetveline Tabi Kontratlı Bilişim Uzmanı 3 – 5 yıl ortası mesleksel tecrübeli A
B
C
D
E
Mesleki deneyim yılı İngilizce lisan puanı grubu Brüt Fiyat (TL)*
C Kümesi Ücret Cetveline Tabi Kontratlı Bilişim Uzmanı 5 yıl ve üzeri mesleksel tecrübeli A
B
C
D
E

Not: Üstte belirtilen brüt fiyat meblağları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası kararı uyarınca çalıştırılan kontratlı çalışanın fiyatlarında ilgili mevzuatı uyarınca ocak ve temmuz aylarında yapılan genel artış oranı kadar artırılacaktır.

E-SGK BAŞVURU KABUL SÜREÇLERİ:

 1. İlanda belirtilen müddetin bitimine kadar üstteki koşulları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan kuralları tutanlar, İmtihan Komitesince Ankara’da yapılacak kelamlı imtihan için davet
 2. Sınava davet edilecek adaylar, imtihan tarihi, imtihan biçimi, yeri ve saati Meslek Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. (Sınava katılacak adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.) İmtihanda ağırlıklı olarak mesleksel bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
 3. Sınava katılan adaylardan kelamlı imtihan notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; müracaat yapılan kontratlı bilişim uzmanı durumunun müracaat özel koşullarında belirtilen niteliklerle ilgili ibraz edilen evrakların İmtihan Komitesince kıymetlendirilerek belirlenecek kriterlere nazaran hesaplanacak puan toplamı ile kelamlı imtihan notunun ortalaması temel alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya nazaran belirlenecek ve ilan edilen durum sayısına nazaran yerleştirilecektir. Başvurdukları konum prestijiyle, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş deneyimlerine ve yabancı lisan puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
 4. Yerleştirilmeye hak kazananlar, bildiri tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek mukavele imzalamak ve kontrat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde misyona başlamak zorundadırlar. Belirtilen mühletler içerisinde kontrat imzalamayan ve misyona başlamayanların yerleştirme süreci iptal Bu şahısların yerine kelamlı imtihanından en yüksek puan alandan başlayarak belirlenen sıralamaya nazaran imtihana giren başka adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
 5. Sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde vazifesinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında misyona başlatılanlar), müracaat özel kaidelerinde belirtilen nitelik kümelerine nazaran en yüksek puandan başlayarak (sözlü imtihan notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sıralamaya nazaran yedek adaylardan atama yapılabilir.
 6. Sınav sonucu alınacak kontratlı bilişim uzmanlarına, fiyat kümeleri, mesleksel deneyimleri ve İngilizce lisan seviyeleri temel alınarak, (D) unsurunda belirtilen fiyat kriterleri tablosunda yer alan brüt fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.
 1. İlana uygun olarak misyona başlatılacak olanlar; toplumsal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4/a unsuru kararlarına tabi olacaklardır.
 2. Adayların; 12.2023 – 12.01.2024 tarihleri ortasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Toplumsal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. biçiminde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 3. Adaylar SGK iş ilanında belirtilen nitelik kümelerinden sırf birine müracaat yapabileceklerdir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status