KAMU PERSONELİ ALIMI

Selçuk Üniversitesi Hastanesine 110 İşçi Alımı Yapacak – GÜNCEL

Selçuk Üniversitesi Hastanesine 110 Kamu Pesoneli, Sağlık Pesoneli, İşçi Alımı Yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire, eczacı, başka sağlık personeli(dil ve konuşma terapisti), tekniker (biyomedikal), büro personeli, destek personeli(temizlik, hasta bakıcı), sağlık teknikeri( tıbbi görüntüleme, radyoterapi, diyaliz, fizyoterapi, elektronörofizyoloji) sağlık fizikçisi, destek personeli(aşçılık, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere sözleşmeli işçi alımı yapacak.

Selçuk Üniversitesi Kamu Pesoneli, Sağlık Pesoneli, İşçi Alımı Şartları

Selçuk Üniversitesi Kamu Pesoneli ve Sağlık Pesoneli Alımı Genel Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma,
  suçtan kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,
 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
  gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla
  görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.
 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. (Bu karara uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 9. Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.

Selçuk Üniversitesi Kamu Pesoneli ve Sağlık Pesoneli Alımı Özel Başvuru Şartları

 1. Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve
  belgelendirmek.
 2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) imtihanına girmiş olması.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Eczacı unvanı için KPSS imtihan kuralı aranmayacaktır. Müracaatlar kurulca incelenecek olup kuralları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Koşulları uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz resmi web adresinden duyurulacak olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Hastanesine 110 İşçi Alımı Yapacak - GÜNcel 1
Selçuk Üniversitesi Hastanesi
Selçuk Üniversitesi Hastanesine 110 İşçi Alımı Yapacak - GÜNcel 2
Selçuk Üniversitesi Hastanesi Personel Alımı
Selçuk Üniversitesi Hastanesine 110 İşçi Alımı Yapacak - GÜNcel 3

Selçuk Üniversitesi Kamu Pesoneli, Sağlık Pesoneli, İşçi Alımı Müracaat Tarihleri ve Yeri

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin “http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/” web sayfasından online müracaat biçiminde yapılacaktır. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ünivversitenin resmi web adresinde yer alan online müracaat bilgilerini doldurduktan sonra online müracaat sırasında istenen dokümanları ilgili alana yükleyecektir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için unvan kodu belirterek müracaat yapacaklardır.

Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status