KAMU PERSONELİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı 4 B İlan Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı 4 B ilan personel alımı büro personeli, kameraman, programcı, grafiker pozisyonlarında yapılıyor. 6 sözleşmeli personel alımı yapılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 4 B İLAN PERSONEL ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar).

18 yaşını tamamlamış olmak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ALIM

KAMERAMAN ALIMI (1 KİŞİ)

Son başvuru tarihi itibarıyla Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon, Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf veya Sinema-TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla kamu ya da özel sektördeki ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman ve/veya kameraman yardımcısı (Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından tanımlanmış olan Türk Meslekler Sözlüğü’nde yer alan meslek kodlarından belirlenecektir.) olarak en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

GRAFİKER ALIMI (1 KİŞİ)

Son başvuru tarihi itibarıyla Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.

2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

PROGRAMCI ALIMI (2 KİŞİ)

Son başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak. (kamupersonel.com)

En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ ALIMI (2 KİŞİ)

Son başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak.

2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular, 20 – 24 Kasım 2023 tarihleri arasında dijital ortamda e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı CBİKO üzerinden yapılacak. Resmi Gazete

Bakanlıklar Personel Alım İlanları Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı Memur Alım İlanları

Son Dakika Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status