KAMU PERSONELİ ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Görevlisi, Şoför Alımı Kamu İş İlanı! Lise Mezunu 55 Sözleşmeli Personel

Dışişleri Bakanlığı güvenlik görevlisi, şoför alımı kamu iş ilanı Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. Bakanlık lise mezunu 55 sözleşmeli personel alımı yapacak. 4/B ilan kapsamında 45 erkek, 5 kadın olmak üzere 50 koruma ve güvenlik görevlisi ve 5 şoför 5 alımı yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR ALIMI KAMU İŞ İLANI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi 28.11.1995 (dahil) – 27.11.2005 (dahil) aralığında olmak).

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAKANLIK ŞOFÖR ALIMI

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.

Yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine en az 3 yıldır sahip olmak veya eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Psikoteknik belgesine sahip olmak.

SRC-2 belgesine sahip olmak.

BAKANLIK KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.) (kamupersonel.com)

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, h) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM İLANI BAŞVURUSU

Başvurular, e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 13 Kasım 2023 (09:30) – 27 Kasım 2023 (18:00) tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak. Resmi Gazete

Kamu Personel Alımı 2023 İlanları

Kamuya Şoför Alım İlanları

Kamuya Güvenlik Görevlisi Alım İlanları

Kamuya Lise Mezunu Personel Alım İlanları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status