MEVZUAT HABERİ

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Mevzuat

13 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32428

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (bbb) bendinde yer alan “tertiplenebilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “, içerisinde konut bulunan binalar, konaklama gayeli binalar ve yurt, hastane üzere yataklı yeri bulunan binalar hariç olmak üzere, tek bağımsız kısımlı genel binaların bodrum katlarında yapılması halinde ise sel ve su taşkın riskine karşı önlemler alınarak derinliği 4 metreye, genişliği 1.5 metreye kadar olabilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 55 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Birinci ruhsat tarihinde yürürlükte olan mevzuata uygun olmak ve ayrıca rastgele bir temelli tadilat yapılmamak kaydıyla yalnızca taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi emeliyle yapılacak olan güçlendirme hedefli yapı ruhsatı müracaatlarında, 634 sayılı Kanunun 19 uncu unsuruna nazaran maliklerin beşte dört çoğunluğu ile alınmış güçlendirme kararı ile ruhsat düzenlemeye yetkili yönetimlere müracaat yapılır. 634 sayılı Kanuna nazaran alınan bu güçlendirme kararı parsel maliklerinin muvafakati için kâfi sayılır. Müracaat ekinde;

a) Tapu kayıt örneği yahut istisnai hallerde bunun yerine geçen dokümanlar,

b) Güçlendirmeye temel statik proje,

c) Güçlendirmenin, taşıyıcı sistemde yapılan mecburî kesit değişiklikleri haricinde mimari projede bir değişiklik gerektirmesi halinde mimari proje,

ç) Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliğine ait evraklar,

d) 4708 sayılı Kanuna tabi yapılarda kontrole, tabi olmayan yapılarda ise fenni mesuliyete ait gerekli evraklar,

haricinde bu unsurda belirtilen öbür proje ve evraklar aranmaz. Projelerin değerlendirilmesinde, Türkiye Bina Sarsıntı Yönetmeliği hariç birinci ruhsat tarihinde yürürlükte olan öteki mevzuat kararları temel alınır. 54 üncü hususun yedinci fıkrası kapsamında kalan yapılardan güçlendirilmesi gerekenler için de yine ruhsat düzenlenmesine gerek kalmaksızın bu fıkra kararlarına nazaran güçlendirme ruhsatı düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak olan yalnızca taşıyıcı sisteme ait değişiklikler, parselin emsal ve taban alanı hesabına bahis edilmez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 3 üncü unsurunun beşinci fıkrasına “bulunulmuş olan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat mukavelesi düzenlenmiş olan yapılar” ibaresi eklenmiş ve birebir fıkrada yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status