SAĞLIK PERSONELİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak – Sağlık Personel Alım İlanları

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 01 Şubat 2024 Tarihli ve 32447 Sayılı Resmî Gazete’de Kontratlı Sıhhat Çalışanı Alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu tabirlere yer verildi;

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Ünitelere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran Kontratlı İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 2. unsurunun (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle kontratlı işçi alınacaktır. Necmettin Erbakan Üniversitesi eczacı konumu için KPSS kaidesi aranmayacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İş Başvurusu

İlan Yayım Tarihi : 1 Şubat 2024
Necmettin Erbakan Üniversitesi Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Şubat 2024
Necmettin Erbakan Üniversitesi Son Müracaat Tarihi : 16 Şubat 2024
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Kıymetlendirme Sonuç İlan Tarihi : 8 Mart 2024
Kesin Kıymetlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Mart 2024
Başvuruların Yapılacağı İnternet Sitesi : https://basvuru.erbakan.edu.tr/
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.erbakan.edu.tr/
Üniversite müracaat takviminde değişiklik yapma hakkını gizli fiyat.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

I. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karsı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak,
6) 2022 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS
(B) kümesi KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır.)
II.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
1) Aranılan nitelikler kısmında belirtilen tahsil seviyesinden mezun olmak,
2) Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4) Misyonunun devamına pürüz olabilecek hastalık vb. pürüzleri bulunmamak.
III. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATTA İSTENİLER DOKÜMANLAR VE MÜRACAAT İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Önlü Arkalı)
2) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik)
3) Diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanı (Önlü Artlı yahut e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Heyet Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)
4) Aranılan nitelikler kısmında belirtilen evraklar (Sertifika/Belge/Diploma/Sağlık Heyeti Raporu vd.)
5) 2022 yılı KPSS sonuç evrakı (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)

6) Askerlik durum evrakı (e-Devletten alınan karekodlu belge) / Terhis belgesi
7) İsimli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
8) H-302 Dayanak İşçisi (Aşçı) ve H-324 Muhafaza ve Güvelik Vazifelisi durumları için en az 3 (üç) doktor onaylı Sıhhat Şurası Raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir.
9) Sıhhat raporu istenilen durumlar için tek tabip sıhhat raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir. Adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar yalnızca tek bir konum için nitelik kodu belirterek müracaat yapacaktır. Birden fazla müracaat durumunda tüm müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Husus 7 mucibince, müracaat yapanların beyanları temel alınacaktır. Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu ehemmiyetle duyurulur. Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 657 sayılı Kanun’un 4/B hususuna eklenen “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına ters durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama evresinde ilgili evrakın ibrazı istenecektir.) Yönetim gereksinime bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm yerleşkelere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. Dayanak işçisi durumlarına ilişkin misyon tariflerindeki işler adayları bilgilendirmek maksadıyla yazılmıştır. Yönetim iş ve süreçlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni misyonlar ekleme hakkını gizli meblağ. Özel kaidelerde istenilen sertifika, doküman ve hizmet müddetlerinin ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten evvel sağlıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan evrak ve sertifikalar DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
* R-306 Tekniker (Ziraat) Ereğli Ziraat Fakültesinde görevlendirilecektir.
** H-302 Takviye Çalışanı (Aşçı) durumuna başvuran adayların meslek liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı mezunlarından olması halinde kamu kurumlarından onaylı servis elemanı yahut garsonluk vb. sertifikası yerine diploma sunmaları kafidir.
*** H-306 Eczacı durumu için “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca 1 sayılı Cetvelde İmtihan Kaidesi Aranmaksızın Hizmete Alınacak Kontratlı İşçi unvanı ortasında bulunduğundan KPSS puan kuralı aranmamaktadır. Müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine nazaran yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
**** H-320 Dayanak İşçisi (Erkek) durumuna başvuran adayların meslek liselerinin Servis (Garson) alanı mezunlarından olması halinde kamu kurumlarından onaylı servis elemanı yahut garsonluk vb. sertifikası yerine diploma sunmaları kafidir.
***** H-322 Sıhhat Teknikeri (Veteriner Sağlık) Veteriner Fakültesinde (Ereğli) görevlendirilecektir.
IV.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Konumların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan kaideleri tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Başvurusu
kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda vazifeye başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Durum için belirtilen genel ve özel kurallara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların müracaat yaparken aranan nitelikleri taşıyor olmalarına dikkat etmeleri kıymetlidir. Adayların aranan nitelikleri taşıdığından emin olarak müracaat yapması gereklidir. Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya müracaat ve süreçleri sırasında eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak tez edemeyecektir. Misyona başlamaları yapılmış ise Üniversitemiz mukaveleyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır. Müracaat evresinde teknik problemler için talep.erbakan.edu.tr adresinden irtibata geçilecektir. Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her evresinde iptal, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli konuma yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylardan ASIL olarak atanmaya hak hazan adaylara 15 (on beş) gün, asıl adayların vazifeye başlamaması halinde sıra ile yerine çağrılacak YEDEK adaylara 10 (on) gün misyona başlaması için müddet verilecektir. (Süresi içerisinde misyona başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.)”

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status