MEMUR ALIMI

Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı

Namık Kemal Üniversitesi İşçi Personel Alımı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5 (BEŞ) İŞÇİ PERSONEL ALACAK.

Namikkemal-Universitesi-Logo

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

ÜNİVERSİTE 5 (BEŞ) İŞÇİ ALACAĞINI AÇIKLADI.
BAŞVURU TARİHLERİ: 15 KASIM 2023 – 29 KASIM 2023

Üniversitemiz Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemekhaneye (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci unsurun (b) fıkrasına nazaran KPSS (B) gurubu puan sırası temel alınmak suretiyle toplam 5 (beş) adet kontratlı Dayanak Çalışanı (Temizlik) alınacaktır.

Namik-Kemal-Universitesi-Personel-Alimi

I- PERSONEL ALIMI GENEL KOŞULLARI:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kurallar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış yahut muaf olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- PERSONEL ALIMI ÖZEL KAİDELERİ:

1 – KPSS imtihanına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P94 puanı temel alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kaidesine uygun olması gerekmektedir)
2 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 – Vardiyalı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması.
4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince bu unsura alışılmamış durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

III- İSTENEN EVRAKLAR:

1- Hijyen Sertifikası

IV- PERSONEL ALIMI MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE VAKTİ:

1 – Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) 15.11.2023 –29.11.2023 tarihleri ortasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden sadece elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen yahut posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2 – Adaylar yalnızca tek bir unvan için müracaat yapacaklardır.
3- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan müracaat kademesinde bu dokümanlar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde kusur mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. 4 – Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmelidirler. Eksik ya da kusurlu evrak ibraz edenlerin müracaatları mutlaka kabul edilmeyecektir. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların (Diploma/Mezuniyet dokümanı, istenen unvanlar için tecrübe ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe ters doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

V- PERSONEL ALIMI MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen evraklar Kıymetlendirme Kurulu tarafınca incelenir.
2 – Tüm müracaatlar ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın müracaat mühletinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
4 – Adaylar müracaat sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her takımın 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Ayrıyeten, adaylar müracaatlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5 – Asil kazananlardan mühleti içerisinde başvurmayan yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu müddet içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
7 – Vazifeye başlayanlardan, aranan kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin kontratları feshedilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.
8 – Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara bildiri mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

*** Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ BAHİSLERİ YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Personel Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Personel Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status