MEMUR ALIMI

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alım ilanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alım ilanı yayımladı.

İLAN BİLGİLERİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan Türü

MEMUR ALIM

Resmî Gazete Yayım Tarihi

25.12.2023

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı Başvurusu;

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak görevlendirilmek suretiyle; Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair sınav ve Atama Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama prosedürüyle memur alım yapılacaktır.

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı
Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı

SIRA NO 1 KADRO ÜNVANI Memur

HİZMET SINIFI GİH

KADRO DERECESİ 9

KADRO ADEDİ 20

NİTELİĞİ: İktisat, işletme, maliye yada kamu idaresi lisans programlarının birinden mezun olmak. -En azca (B) sınıfı şoför ehliyeti sahibi olmak

CİNSİYET Erkek/ Kadın

KPSS PUAN TÜRÜ P3

KPSS TABAN PUANI En az 60 puan

SIRA NO 2 KADRO ÜNVANI Tahsildar

HİZMET SINIFI GİH

KADRO DERECESİ 9

KADRO ADEDİ 10

KPSS PUAN TÜRÜ P3

KPSS TABAN PUANI En az 60 puan

CİNSİYET Erkek/ Kadın

NİTELİĞİ: İktisat, işletme, maliye yada kamu idaresi lisans programlarının birinden mezun olmak. -En azca (B) sınıfı şoför dokümanı sahibi olmak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIM MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KURALLARI

Genel Müdürlüğümüzce üstte belirtilen boş kamu çalışanı takımları için yapılacak müracaatlarda aranan genel ve özel koşullar alttadır.

1- MEMU ALIM MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen kamu işçisi takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara haiz olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yada daha çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, sınavı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden meydana gelen malvarlığı kıymetlerini aklama yada kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini daima yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yada bedensel manisi bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

MEMUR ALIM MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan cinslerinden üstteki tabloda belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,

b) Daha birincinin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun kalite kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak.

MEMUR ALIM MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat esnasında; İmtihana girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan yada Genel Müdürlüğümüzün www.muski.gov.tr web adresi üstünden temin edecekleri müracaat formunun çıktısını alıp imzalayarak müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı yada kimlik kartının aslı yada Kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce onay edilebilir),

b) Diploma yada mezuniyet evrakının aslı yada noter onaylı örneği yada e-Devlet üstünden alınmış barkotlu mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce onay edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yada noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce onay edilebilir),

d) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Vazifesini daima olarak.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status