AKADEMİK PERSONEL

Dokuz Eylül Üniversitesi  öğretim elemanı alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elamanı alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Bilgisi

İlan Sahibi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kent İZMİR

İlan Türü PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi  25.12.2023

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ünitelerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili hususları ve 09.11.2018 tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kararları uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim elemanı müracaat başlangıç vakti : 25.12.2023 Son müracaat vakti : 09.01.2024

Öğretim elemanı alımı ön değelendime açıklama vakti : 17.01.2024 Giriş imtihanı vakti : 22.01.2024

Öğretim elemanı  alımı sonuç açıklanma vakti : 25.01.2024 Sonuçların açıklanacağı web sitesi : www.deu.edu.tr Müracaatta bulunacakların ilanda belirtilen müracaat başlangıç vakti ile son müracaat vakti içinde ilgili üniteye başvurmaları gerekmektedir. İlan edilen Araştırma Vazifelisi takımına atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50/d hususuna bakılırsa yapılacaktır.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI GENEL ŞARTLAR;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak.

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafınca kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından asgarî 50 puan yada eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan dengi bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖZEL KOŞULLAR

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlik eğitimi talebesi olmak kuralı aranır.

Araştırma Vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Öğretim görevisi kadrosuna başvuracak adaylarda en azca tezli yüksek lisans derecesine haiz olmak yada lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafınca belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim vazifelisi takımlarına başvuracak adaylarda en azca tezli yüksek lisans derecesine haiz olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak kaidesi aranır.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM MUAFİYET

Doktora yada tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafınca belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yada çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kuralı aranmaz.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

  • Dilekçe
  • Özgeçmiş
  • Tahsil evrakı
  • Transkript
  • YDS dokümanı yada Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı lisan imtihanından almış oldukları puanı belirten doküman ALES dokümanı
  • Müracaatlar şahsen yada posta sistemiyle yapılacaktır.
  • Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması koşuldur. İnternet üstünden meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: (*) bulunan anabilim kısımlarında İngilizceden Üniversitemiz Senatosu sonucu uyarınca yabancı lisandan en az 80 puan almış olmak kuralı aranacaktır. (x) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait takım ilanına müracaatlarda ALES (SAY) puan çeşidi kullanılacaktır.

BİRİM/ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAMI UNVAN ADET DERECE NİTELİK BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik EğitimiAraş.Gör16 Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Matematik Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Coğrafya EğitimiAraş.Gör16 Coğrafya Öğretmenliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Coğrafya Öğretmenliği alanında doktora yapıyor olmak.Türkçe EğitimiAraş.Gör16Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe Öğretmenliği alanında…

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status