KAMU PERSONELİ ALIMI

MGM Mülakatsız 40 İşçi Alımı Yapacak – GÜNCEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Mülakatsız 40 İşçi Alımı Yapacak.

21 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli işçi alımı yapılacağı aktarıldı. Müracaat yapacak adayların genel ve özel kaideleri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YENİ PERSONEL, MEMUR VE KONTRATLI İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN KAMU PERSONEL MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİR.

MGM İşçi Alımı Şartları

İlan edilen konumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel koşullara sahip
olmaları gerekmektedir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda belirtilen koşulları taşımak.
  3. Görevini devamlı yapmasına mahzur olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfta geçirilmiş olmak.
  5. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
  6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
  7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.
  8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
  9. Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

MGM ÖZEL ŞARTLAR

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-1 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mahzur hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-2 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.
3.Başvuru tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce imtihanından en az D düzeyinde puan almış olmak ve müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-4 de yer alan konumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce imtihanından en az D düzeyinde puan almış olmak ve müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “YDS Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

5.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel koşulları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-5 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dökümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-6 da yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kuralları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-7 de yer alan konumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel kaideleri taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-8 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P3 puan tipinden en az 50 (elli) puan almış olmak.
B.9-TEKNİKER
1.Genel kuralları taşıyan adayların, EK-2 Tablo-1 de yer alan durumların karşısında yer
alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen
adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer
Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

3.Sağlık bakımından Tekniker olarak çalışmasına pürüz hali bulunmamak.

4.2022 yılı KPSS Lisans P93 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Müracaat Tarihleri, Biçimi ve Yeri

MGM işçi alımı başvuruları 21 Şubat-8 Mart 2024 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meslek Kapısı-Kamu İşe
Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirilecek.Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.

Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status