MEMUR ALIMI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 54 kontratlı işçi alacak- Güncellendi

Malatya Turgut Özal Üniversites 4/B sözleşmeli personel alım ilanı açıklamıştı. Bununla ilgili olarak düzeltme ilanı yayımlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci unsurun (b) ve (c) fıkrasına nazaran KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlara 54 kontratlı işçi alınacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

*Ek Husus 2/b: Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

** Ek Husus 2/c: Bu temellere ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi konumlarına KPSS (B) kümesi puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi konumunun on katına kadar aday ortasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan başarısı sırasına nazaran yapılacak yerleştirme sistemlerinden rastgele biri ile kontratlı işçi istihdam edebilirler.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Başvuru Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, (.. ,)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

d) Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Kamu İşçi Seçme İmtihanlarından (2022 KPSS-Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans 2022 KPSS-Ortaöğretim) birine girmiş ve bu imtihanların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

f) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Yapılacak güvenlik tahkikatı olumlu olmak,

h) Başvuracak adayların durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak.

ı) Askerlik durumu prestijiyle;

– Askerlikle ilgisi bulunmamak,

– Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

– Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kamu Personel Alım Başvuru Bilgisi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19.02.2024

Son Müracaat Tarihi : 04.03.2024

İlana başvuracak adaylar Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ve noter onaylı vekaletname ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Adaylar yalnızca nitelik kodu belirterek tek bir unvana müracaat yapabileceklerdir. Birden fazla nitelik kodlu unvana müracaat yapıldığı takdirde tüm müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her kademesinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Başvuru Belgeleri

– 2 Adet Fotoğraf,

– Kontratlı İşçi Müracaat Formu (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.)

– Mezuniyet Dokümanı, (e-Devlet üzerinden alınan evraklar de kabul edilmektedir.)

– Kimlik Fotokopisi,

– İsimli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan evraklar de kabul edilmektedir.),

– Askerlik Durum Dokümanı, (e-Devlet üzerinden alınan dokümanlar de kabul edilmektedir.),

– Geçerlilik mühleti dolmamış 2022 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı,

– Güvenlik çalışanı için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı sureti.

– Özel Şart Belgesi

– Yabancı lisan koşulu istenen takımlar için lisan imtihan sonucu

– Ehliyet istenilen konum için şoför dokümanı,

– Deneyim istenilen konumlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması koşuldur.

– Müracaat mühleti içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik vazifelisi durumları için vücut kitle endeksini gösterir evrakın aslı (resmi sıhhat kuruluşlarından/merkezlerinden müracaat mühleti içerisinde alınan dokümanda uzunluk uzunluğu ve kilo bilgileri açıkça belirtilmiş olacaktır.)

– Sıhhat Şurası Raporu (Başvuru esnasında istenmeyecek olup imtihan süreci sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir. Sıhhat Şurası Raporunun tam teşekküllü hastaneden alınması ve şurada Psikiyatri hekiminin yer alması gerekmektedir.)

– Kontratlı İşçi Müracaat Denetim Formu (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.) (İlgili formda yer alan “Başvuru Sahibi” sütunu müracaat yapan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Başka sütunlar Üniversitemiz tarafından müracaat almaya yetkili işçi tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru sonunda “Programcı” unvanı hariç yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmayacaktır. KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecektir.

İlan sonuçları son müracaat tarihinden sonra en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Üniversitemiz (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden ilan edilecektir. Programcı konumu hariç her takım için ilan edilen sayının 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan müracaat olmadığı takdirde yahut aranan koşulları taşımayanların tespit edilmesi halinde müracaat yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Programcı durumu için KPSS (B) kümesi puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak boş bulunan kontratlı işçi konumunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılacaktır. İmtihana katılmaya hak kazanan aday listesi, imtihanın formu ve tarihine ait konular müracaat bitim tarihi itibariyle 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://personel.ozal.edu.tr/) yayımlanacaktır.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi adaylarının boy/kilo ölçümleri Üniversitemiz kontratlı işçi kıymetlendirme kurulu tarafından ayrıyeten yaptırılacaktır. Mukavele yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite İdaresinin belirleyeceği misyon yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz (https://personel.ozal.edu.tr/) adresi aracılığıyla bildiri edilen adayların misyona başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde vazifesini yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı mahzuru bulunmadığını gösterir Sıhhat Şurası Raporu ile Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu müracaat evraklarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe karşıt evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak vazifeye başlatılacak olanlar; toplumsal güvenlik tarafıyla, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanunu’nun 4/a kararlarına tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri ünitelerde birebir sınıftaki başka çalışanın tabi olduğu çalışma saat ve metoduna tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atama süreci yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Malatya Turgut Özal Üniversitesi İletişim Bilgisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı,

Adres: İkizce Mah. Hüseyin Atılgan Sok. No: 100 Yeşilyurt/MALATYA

Malatya Turgut Özal Üniversites İş Başvuru Linki: https://personel.ozal.edu.tr/,

Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status