Kamu İlanlar Büro Personeli Alımı! SYDV 60 KPSS Puanla Memur İlanları

Kamu İlanlar Büro Personeli Alımı! SYDV 60 KPSS Puanla Memur İlanları

Kamu ilanlar büro personeli alımı SYDV 60 KPSS puanla memur ilanları yayımlandı. İki şehirden alınacak memur başvuru şartları nedir?

Kamu ilanlar büro personeli alımı SYDV 60 KPSS puanla memur ilanları ile iki şehirden alımlar yapılacak.

Kamu İlanlar Büro Personeli Alımı SYDV Memur Başvuru Şartları

Iğdır Aralık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Denizli Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 60 KPSS puanlar memur alacak.

Iğdır Aralık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Büro Personeli Alımı

Daimi kadroda 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış 2 büro görevlisi alınacak,

Aralık SYDV Müracaat Koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

• Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Tecilli olmak)

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına,

• Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikāp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

• Mernis kayıtlarına göre başvuru tarihi itibariyle son 6 ay süreyle kesintisiz olarak Aralık ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak. (E devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri belgesi ile belgelemek)

• Büro görevlisi için en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak.

• Son iki yıl geçerliliği olan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

• MEB onaylı bilgisayar sertifikası fotokopisi veya lisan eğitiminde almış olduğu bilgisayar dersi tanskript (Aslı görülerek dosyaya eklenecektir.)

igdir-is-ilanlari-kamu-ilanlar-buro-personeli-alimi-sydv-memur-basvuru-sartlari.png

Başvuru için;

1-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Personel Başvuru Formu (Online başvuru sırasında oluşturulan form

2- Özgeçmiş

3-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı görülerek dosyaya eklenecektir.)

4-Diploma veya mezuniyet belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir/Aslı görülerek dosyaya eklenecektir.)

5-Adli sicil kaydı belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)

6-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7-Yerleşim Yeri Belgesi (tarihçeli olarak e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)

8- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Tecilli olmak)

9- Sağlık Raporu (Aile Hekimliklerinden)

10-2021-2022 yılı KPSS sonuç belgesi

11- MEB onaylı bilgisayar sertifikası fotokopisi veya lisan eğitiminde almış olduğu bilgisayar dersi tanskript (Aslı görülerek dosyaya eklenecektir.) istenmektedir.

igdir-ilanlari-kamu-ilanlar-buro-personeli-alimi-sydv-memur-basvuru-sartlari.png

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı ile başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler, sistem tarafından en yüksek KPSS P3 puanından başlamak üzere alt puana doğru sıralanacak.

Alınacak olan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Başvuru tarihinin sona ermesine müteakiben mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi Aralık Kaymakamlığı internet sitesi https://www.aralik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazananların bu siteden takip etmesi gerekmekte olup, kişilerin adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınacak olan personelin değerlendirilmesi Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yapılacaktır.

Başvuru yapan adayların, başvuruları üzerinde yapılacak olan kontrollerde, istenilen şartları sağlamadığı ya da yanlış bilgi vermeleri durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayınlanacak olan bu ilan sonucunda Aralık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alıp almamakta ve gerektiğinde tek taraflı iptal etmek hakkına sahiptir.

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün
(https://vakifilan.aile.gov.tr/) SYDV Personel Alım İlanları bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır

Evrak teslimi 10.02.2023 günü saat 17:00 kadar Aralık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat elden yapılacaktır. Mülakat tarihi; sonradan https://www.aralik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrak teslim eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Denizli Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Memur Alımı

Sosyal iletişim becerisine sahip 2 ay deneyimli 1 büro görevlisi belirsiz süreli alınacak.

Bozkurt SYDV Personel Alımı Başvuru Şartları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

• Son başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (07.02.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)

• Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

Güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

• En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından 2022 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

• Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans veya lisansüstü eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

Maliye, İşletme, İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Ekonomi, Ekonometri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

• Son başvuru tarihinden önce en az 12 aydır (en erken 07.02.2023 tarihinden bu yana) Bozkurt'ta ikamet ediyor olmak En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

• Word, Excel, Powerpoint vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

(Kazanan adaydan mülakat sınavı sonrası tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

• İşe alımına karar verilen adayın işe başlayabilmesi için hakkında yapılacak arşiv araştırması/güvenlik soruşturması olumlu olması gerekmektedir.

denizli-is-ilanlari-kamu-ilanlar-buro-personeli-alimi-sydv-memur-basvuru-sartlari.png

Teslim edilecek belgeler;

1. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

2. KPSS P3 Sonuç Belgesi, (2022 yılına ait)

3. Adli Sicil Belgesi,

4. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

5. Ehliyet fotokopisi(tercih sebebidir)

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

7. Özgeçmiş,

(Özgeçmişte iş deneyimleri, askerlik durumu, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konular ve varsa iş deneyim belgeleri, sahip olduğu sertifikalar eklenecek.)

8. Nüfus Müdürlüklerinden en az 12 aydır Bozkurt ilçesindeki ikamet durumunu gösteren belge, (Tarihçeli Adres Sorgulama Bilgileri Raporu)

9. İşe Giriş Talep Formu ve Taahhüt Dilekçesi, (Evrak tesliminde vakıftan temin edilecektir.)

10. Sağlık Kurulu Raporu, (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

11. Son 12 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

denizli-ilanlari-kamu-ilanlar-buro-personeli-alimi-sydv-memur-basvuru-sartlari.png

Vakfa evraklarını eksiksiz teslim eden kişiler arasından işe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır

En yüksek puana sahip ilk 5 aday 13.02.2023 tarih ve saat:11:00'de yapılacak mülakata katılmaya hak kazanır.

Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onayı ve yapılacak olan güvenlik soruşturmasının ardından işe başlatılacaktır.

Genel Müdürlükçe sınav işlemleri onaylanmayan aday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr adresinden en son 7 Şubat günü yapılacaktır. 10.02.2023 Cuma mesai bitimine kadar belgeler (asılları ile birlikte) Vakıf Müdürlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

Belediye 106 kişilik personel alımı için BAKINIZ

Güncel kamu ilanları için sosyal medyadan TAKİP edin.

kamu-ilanlar-buro-personeli-alimi-sydv-60-kpss-puanla-memur-ilanlari-kamupersonelcom-kamu-ilanlar-buro-personeli-alimi-sydv-memur-basvuru-sartlari.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.