BELEDİYEMEMUR ALIMI

Marmaris Belediye Başkanlığı Memur Alımı – Memur

Marmaris Belediye Başkanlığı Memur Alımı, MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 (ON İKİ) ZABITA MEMURU ALACAK.

Marmaris-Belediyesi-Logo

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 (ON İKİ) ZABITA MEMURU ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 11 ARALIK 2023 – 5 OCAK 2024

MARMARİS BELEDİYE BASKANLIĞI’NA BİRİNCİ KERE ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Muğla iii Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvan, sınıfı, takım derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puan ve başka koşulları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zab1ta memuru alınacaktır.

Marmaris-Belediye-Baskanligi-Memur-Alimi

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KURALLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş zab1ta memuru takımları için yapılacak müracaatta uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıda belirtilmiştir.

1- MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı hususu ile 48 inci unsurunun birinci f1krasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 uncu unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa ugramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş olmak yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,
f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerini taşımak.

2- MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:

a) İlan edilen zab1ta memuru takımı için, mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşullarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alımı yapılacak takımın karşısındaki puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,
b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel koşulların yanı sıra Belediye Zab1ta Yönetmeliğinin 13/ A unsurunda yer alan özel koşullara nazaran, zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri Belediyemizce müracaat esnasında yapılacaktır.
d) İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmmda belirtilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

3- MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru sırasında

Tablo1

4- MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ:

Tablo2

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Tablo3
Tablo4

6- İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE HUSUSLARI:

Tablo5

7- İMTİHAN DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Tablo6

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.marmaris.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

ilan Olunur.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

*** Kamu İşçi ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM
belediye İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
KAMU İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM
ASKERİ İŞÇİ ALIMLARINA BAKMAK İÇİN
TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ MEVZULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA MÜDDETTE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status