Son Dakika Kamu Personeli Alımı! Üniversite 282 Personel Başvurular Açıldı Temizlik, Güvenlik, Şoför, Büro, Hemşire, Tekniker

Son Dakika Kamu Personeli Alımı! Üniversite 282 Personel Başvurular Açıldı Temizlik, Güvenlik, Şoför, Büro, Hemşire, Tekniker

Son dakika kamu personeli alımı, üniversite 282 personel alım başvuruları açıldı. Temizlik, güvenlik, şoför, büro, hemşire, tekniker, teknisyen bir çok pozisyonda personel alım yapılıyor. Tüm başvuru bilgisi haberimizde…

Yayınlanmış olan ilanlarla yapılan lisans, ön lisans, lise mezunu olanların başvuru yapabileceği son dakika kamu personeli alımı, üniversite 282 personel başvurular açıldı.

Mühendis, eczacı, psikolog, biyolog, teknisyen, tekniker, büro personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, şoför, aşçı, hasta bakım personeli, temizlik, bilişim personeli istihdam edilecek pozisyonlar arasında yer almaktadır.

son-dakika-kamu-personeli-alimi-universite-personel-basvuru-sartlari.jpg

SON DAKİKA KAMU PERSONELİ ALIMI ÜNİVERSİTE PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
 • 2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

SON DAKİKA KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURUNDA İSTENİLEN BELGELER

son-dakika-kamu-personeli-alimi-basvurunda-istenilen-belgeler.jpg

 • Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)
 • 1 adet fotoğraf (başvuru formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu net ve okunur olan KPSS sonuç belgesi)
 • Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı )
 • Askerlik durum belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
 • Adli Sicil Kaydı ( e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
 • SGK hizmet dökümü ( e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
 • Aranan nitelikler kısmında istenen sertifika/belgelerin fotokopisi
 • Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuran adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikanın fotokopisi
 • Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.
 • 6698 sayılı KVKK mevzuatı uyarınca hazırlanan İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir.)

son-dakika-kamu-personeli-alimi-kadro-bilgisi.jpg

SON DAKİKA KAMU PERSONELİ ALIMI KADRO BİLGİSİ

MÜHENDİS ALIMI -1 KİŞİ

 • Makine Mühendisliği lisans programı mezunu olmak.

ECZACI ALIMI - 1 KİŞİ

 • Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
 • 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2., 3. ve 4. üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 • Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır.

PSİKOLOG ALIMI - 1 KİŞİ

 • Psikoloji lisans programı mezunu olmak.

BİYOLOG ALIMI -1 KİŞİ

 • Biyoloji lisans programı mezunu olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ SİSTEM PROGRAMCISI ALIMI -1 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Yazılım Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik-Bilgisayar Bölümü,Fizik Bölümü lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 • Programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 • C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi birini bildiğini belgelemek. (Transkript belgesi de kabul edilecektir)
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu alanda çalıştığını çalışma belgesi ve karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Sanallaştırma(VMware ESXi, XenServer, Microsoft Hyper-V, KVM, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu alanda çalıştığını çalışma belgesi ve karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Sunucu ve Sistem Yönetimi (Windows, Linux, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu alanda çalıştığını çalışma belgesi ve karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az D düzeyinde (İngilizce) belgesine sahip olmak.

PROGRAMCI ALIMI - 1 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik-Bilgisayar Bölümü bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 • C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi birini bildiğini belgelemek. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az D düzeyinde (İngilizce) belgesine sahip olmak.
 • Programcı kadrosu için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı aday arasından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre alınacaktır.

son-dakika-kamu-personeli-alimi-hemsire.jpg

HEMŞİRE ALIMI - 100 KİŞİ

 • 90 kişi: Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
 • 10 kişi: Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik dalından mezun olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ ALIMI - 2KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerinin birinden mezunolmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI - 2 KİŞİ

 • Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİKER ALIMI 3 KİŞİ

2 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Güvenliği, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü, Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi birini bildiğini belgelemek (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

1 KİŞİ

 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Grafik Tasarım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKNİSYEN ALIMI 5 KİŞİ (ERKEK)

 • 1 kişi: Ortaöğretim kurumlarının İnşaat veya İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • 1 kişi: Ortaöğretim kurumlarının Isıtma-Havalandırma veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.
 • 1 kişi: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • 2 kişi: Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi veya İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi bölümlerinin birinde ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.

son-dakika-kamu-personeli-alimi-buro.jpg

BÜRO PERSONELİ ALIMI 20 KİŞİ

 • 9 kişi: Muhasebe ve Finans Yönetimi, İktisat veya İşletme programlarının birinden mezun olmak.
 • 1 kişi: Radyo, Televizyon ve Sinema, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğraf ve Video, Sinema ve Televizyon veya Görsel İletişim Tasarımı programlarının birinden mezun olmak.
 • 10 kişi: Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI 50 KİŞİ (44 ERKEK, 6 KADIN)

 • Özel Güvenlik Hizmetleri ve Koruma bölümü ön lisans mezunu olmak
 • 10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 • İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak.
 • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 27 yaşından gün almamış olmak (doğum tarihi 01 Ocak 1997 ve sonrası olanlar)
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 • Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla erkek adaylar için boyunun 175 cm den kısa olmaması.
 • Kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+13=88 kg ve en az 75-10=65 kg olmalıdır) gerekmektedir.
 • Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla kadın adaylar için boyunun 165 cm den kısa olmaması,
 • Kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den fazla, 10 dan az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+13=78 kg ve en az 65-10=55 kg olmalıdır) gerekmektedir.
 • Başvuru yapan adaylardan gerek duyulması halinde tarafımızca yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır.
 • Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak.
 • Bedensel özürlü olmamak: şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 • Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

ŞOFÖR ALIMI 2 KİŞİ ERKEK

 • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak. (doğum tarihi 01 Ocak 1993 ve sonrası olanlar)
 • Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Yurt içi/ yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

1 KİŞİ

 • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri veya Otobüs Kaptanlığı programlarının birinden mezun olmak.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile değiştirilen yeni tip DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl otobüs şoförü olarak çalışmış olmak. (Adaylar otobüs şoförü olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)

1 KİŞİ

 • Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile değiştirilen yeni tip CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

AŞÇI ALIMI - 6 KİŞİ

 • Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
 • Hijyen belgesine sahip olmak.

3 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmak.
 • Aşçılık sertifikasına sahip olmak (e-Devlet Onaylı ve ilan tarihinden önce alınmış olması gerekir)
 • Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Turizm işletme belgeli yerde çalışmış olduğunu belgelemek ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Mutfak alanında en az iki yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

1 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmak.
 • Pastacılık alanında sertifika sahibi olmak (e-Devlet Onaylı ve ilan tarihinden önce alınmış olması gerekir)
 • Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
 • Pasta, kurabiye, sütlü tatlı ve ekmek ürünlerinin yapılmasında en az iki yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

2 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmak.
 • Catering tecrübesi olmak ve karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

DESTEK PERSONELİ ALIMI - 18 KİŞİ

 • Hasta Bakımı ve Temizliği pozisyonunda görev yapılacak.
 • Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanı engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.
 • Vardiyalı çalışmasına engel bir durum bulunmamak.
 • Hasta Bakım işlerini yapmasına mani olacak engel durumu bulunmamak.

TEMİZLİK PERSONELİ - 68 KİŞİ

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi hizmetleri yapılması.
 • Kapalı mekanların ve açık alanların (park bahçeler, meydan, yol, açık saha gibi) temizliği ve çöplerin toplanması.
 • Çevre temizliği, bahçe bakımı ve düzenlenmesi.
 • Dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilecektir.
 • Yukarıda ifade edilen görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
 • Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde adaylar vardiyalı çalıştırılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

Adayları www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu dolduracak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyecekler.

Başvurular istenilen belgelerle birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen yapılacaktır.

Posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 27 Şubat 2023 günüdür.

son-dakika-kamu-personeli-alimi-universite-282-personel-basvurular-acildi-temizlik-guvenlik-sofor-buro-hemsire-tekniker.jpg

Kamu kurumları kamu personel alımları genel başvuru şartları nedir?

İŞKUR üniversite personel ilanları başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu personel alım ilanı nerede yayınlanıyor?

Lise mezunu memur alımı yapılyor mu?

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum