Kamu Personel Alım İlanları! Üniversite İkamet Şartsız Kadın Erkek 33 Personel Başvuru Ekranı

Kamu Personel Alım İlanları! Üniversite İkamet Şartsız Kadın Erkek 33 Personel Başvuru Ekranı

Kamu personel alım ilanları ile üniversite ikamet şartsız kadın erkek personel alımı yapıyor. Büro personeli, temizlik, güvenlik, şoför vb. pozisyonlarda 33 kişi alınacak. Başvuru şartları haberimizde…

Yayınlanan kamu personel alım ilanları üniversite ikamet şartsız kadın erkek 33 personel alımı yapıyor. Sınavsız olarak KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

8 temizlik personeli, 2 şoför, 8 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 destek personeli (kaloriferci, bahçıvan vb.), 5 büro personeli, 5 Teknisyen alınacak.

kamu-personel-alim-ilanlari-universite-ikamet-sartsiz-kadin-erkek-33-personel-genel-basvuru-kosullari.jpg

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI ÜNİVERSİTE İKAMET ŞARTSIZ KADIN ERKEK 33 PERSONEL GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 • Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak. 7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • KPSS’den yüksek puan almak atamada tek başına yeterli değildir. Atanma hakkı kazanan adaylar ihtiyaca göre Merkez kampüs ve İlçe merkez yerleşkelerinde bulunan birimlere dağıtılacaktır.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır

kamu-personel-alim-ilanlari-basvuruda-istenilen-belgeler.jpg

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru formu üniversite web sitesi üzerinden temin edilecektir.
 • Başvuru dilekçesi üniversite web sitesi üzerinden temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya Kimlik kartı fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf.
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir.
 • Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge. (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)
 • Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi.
 • Başvurulan pozisyon ile ilgili onaylı belge ve/veya sertifikalar.

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI POZİSYONLARI

kamu-personel-alim-ilanlari-pozisyonlari.jpg

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

4 kadın, 4 erkek temizlik personeli alınacak.

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

ŞOFÖR ALIMI

 • Erkek olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • SRC-1 ve SRC-3 Belgelerine sahip olmak.
 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.

LİSE MEZUNU ŞOFÖR ALIMI – 1 KİŞİ

 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.

ÖN LİSANS MEZUNU ŞOFÖR ALIMI – 1 KİŞİ

 • Yükseköğretim kurumlarının Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • G Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( Personel ve yük yükseltici operatörlük belgesine sahip olmak.)
 • 2022 KPSSP93 puanı en az 60 olmak.

KALORİFERCİ DESTEK PERSONELİ ALIMI – 2 KİŞİ

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olmak.
 • MEB onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği veya katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

BAHÇIVAN DESTEK PERSONELİ 2 KİŞİ

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs bitirme belgesine sahip olmak.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DESTEK PERSONELİ 1 KİŞİ

 • Erkek olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi veya Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSSP93 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kongre Merkezi ve diğer birimlerde bulunan salonların ses, ışık, dekor vb. işlerini yerine getirmek üzere; Rektörlüktarafından görevlendirilecektir.

BÜRO PERSONELİ

Kadın, erkek 5 kişi alınacak.

 • Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSSP93 puanı en az 65 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

kamu-personel-alim-ilanlari-pozisyonlari-buro-personeli.jpg

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – 8 KİŞİ

 • Erkek olmak.
 • Lise ve dengi mezunu olmak.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ TEKNİSYEN 2 KİŞİ

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİSYEN 2 KİŞİ

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEKNİSYEN 1 KİŞİ

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

kamu-personel-alim-ilanlari-pozisyonlari-basvuru-sureci.jpg

Adayların Gümüşhane Üniversitesi web sitesi nden temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kastamonu Üniversitesi personel alımı başvuru bilgisi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı için tıklayın.

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Adana

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Adıyaman

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Afyonkarahisar

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Ağrı

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Amasya

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Ankara

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Antalya

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Artvin

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Aydın

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Balıkesir

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bilecik

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bingöl

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bitlis

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bolu

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Burdur

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bursa

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Çanakkale

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Çankırı

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Çorum

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Denizli

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Diyarbakır

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Edirne

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Elazığ

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Erzincan

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Erzurum

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Eskişehir

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Gaziantep

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Giresun

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Gümüşhane

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Hakkari

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Hatay

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Isparta

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Mersin

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım İstanbul

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım İzmir

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kars

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kastamonu

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kayseri

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kırklareli

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kırşehir

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kocaeli

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Konya

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kütahya

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Malatya

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Manisa

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kahramanmaraş

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Mardin

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Muğla

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Muş

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Nevşehir

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Niğde

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Ordu

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Rize

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Sakarya

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Samsun

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Siirt

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Sinop

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Sivas

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Tekirdağ

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Tokat

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Trabzon

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Tunceli

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Şanlıurfa

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Uşak

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Van

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Yozgat

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Zonguldak

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Aksaray

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bayburt

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Karaman

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kırıkkale

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Batman

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Şırnak

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Bartın

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Ardahan

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Iğdır

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Yalova

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Karabük

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Kilis

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Osmaniye

Kamu personeli alım şoför, temizlik, büro, koruma güvenlik görevlisi, temizlik, destek, teknisyen alım Düzce

Devlet Üniversitesi personel ilanları için tıklayın.

kamu-personel-alim-ilanlari-universite-ikamet-sartsiz-kadin-erkek-33-personel-basvuru-ekrani.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.