MEMUR ALIMI

JGK 29 Açıktan Devlet Memuru Alımı

JGK 29 Açıktan Devlet Memuru Alımı Yapılacaktır.

Jgk 29 Açıktan Devlet Memuru Alımı

 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DEVLET MEMURU ALIMI

29 MEMUR TEMİN EDİLECEKTİR

MÜRACAATLAR ( 8 Aralık – 24 Aralık) 2023

JGK 29 Açıktan Devlet Memuru Alımı İçin Kaideler Nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığına Tablo’da yazılı takımlara, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında Birinci Kere Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (29) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU YERİ, VAKTİ VE BİÇİMİ:

İlan metni, jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr

(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

Başvurular 08 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 23:59’da sona

Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması Müracaat esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Müracaatlar yalnızca, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip seçme imtihanlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve imtihanlarla ilgili uygulama asılları, imtihan merkezi, imtihan tarihi ve öteki tüm duyurular PTS’de ilan

2. DEVLET MEMURU ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Müracaatların son günü itibariyle (24 Aralık 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmak,

ç. 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının (KPSS) (P3) puan türünden

60 puan ve üzeri almış olmak,

d. Tablo’daki takım unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak halde muaf olmak,

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi imtihanı ve/veya mülakat imtihanında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine nazaran “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sıhhat raporu almış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi imtihanı ve/veya mülakat imtihanında başarılı olan ve Gn.K.lığı takımlarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

ı. Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi misyonlarda çalışıyor olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sıhhat nedenleri hariç rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde rastgele bir siyasi partiye üye olmamak.

3. DEVLET MEMURU ALIMI MÜRACAAT VE İMTİHANLA İLGİLİ BİLGİLER:

Başvurular 08-24 Aralık 2023 tarihleri ortasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla

yapılacaktır.

Adaylar yalnızca bir unvanda müracaat

Uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat imtihanına çağrılan adaylara, imtihan öncesinde “Tercih Öncelikleri Çizelgesi” ile vilayet tercihleri alınacaktır. (Birden fazla vilayet de bulunan unvanlar için)

ç. PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri”

bölümünden;

Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

Adres, irtibat bilgilerinin girilmesi;

İkamet adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi amacıyla adres bilgilerinin hakikat girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zarurî olup girilecek cep telefon numarasının temin süreçleri tamamlana kadar faal olması ),

Çalışma bilgisi kısmına;

Aday bu vakte kadar rastgele bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,

Daha evvel çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri unvanını ve açık adresini,

Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri unvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. , … cad., … sk., .. no., ilçe/il)

Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” yahut “Belgeye Dayalı” halinde Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik dokümanı olan adaylar ise denklik dokümanını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir.]

KPSS imtihan bilgilerim kısmında “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2022-2023” yılına ilişkin puanı seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenmesi,

Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,

Yabancı Lisan Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı lisan imtihan notlarının yüklenmesi [Belgeye dayalı yabancı lisan imtihanı yüklenmesi durumunda imtihan sonuç dokümanını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi ],

Şehit yahut görev malullerinin eş ve çocuklarının “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’ (Taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenecektir (Kurum yahut Valilik onaylı şehitlik yahut görev malullüğü dokümanı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge).

Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra müracaat kaideleri bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm imtihan kurallarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini” müracaatında tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır. İnternet üzerinden müracaatta bulunmak, adaylara imtihana katılma hakkı vermez.

“Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” Aday tarafından formdaki bilgiler denetim edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. İmtihan daveti yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak imtihana getirilecektir.

ğ. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Müracaat sonrasında yapılacak değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut müracaatın silinerek müracaatın tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi yahut güncellenmesi yapılmasına karşın müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

Başvuru bilgileri (ğ) bendinde belirtilen halde yalnızca müracaat müddeti içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son müracaatındaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

ı. Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat kaideleri karşılaştırılmakta ve yalnızca koşulları uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların müracaatlarını hakikat ve problemsiz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında ekrana gelen ihtar ve kusur bildirilerini çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları ehemmiyet arz etmektedir.

Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan, okunur/okunaklı durumda olmasından ve sonrasında doğabilecek türel sorumluluklardan aday

4. DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

Başvuruların alınmasını müteakip Tablo’daki kontenjan ölçüsünün (15) katı aday sınava çağrılacaktır. Adaylar KPSS notu sıralamasına nazaran yüksek olandan başlayarak, kontenjan miktarının

(15) katı belirlenecek ve “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat İmtihanına Çağrılma” duyurusu PTS’den yapılacaktır. Duyuru bildiri niteliğinde olup, ayrıyeten posta yahut telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sonuçları, imtihanlara girecek adayların listesi, imtihan merkezi ve imtihan tarihi PTS’de ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

5. DEVLET MEMURU ALIMI DİĞER KONULAR:

Adaylar, başvuru kurallarında belirtilen şartların tamamına uygun olmak zorundadır.

PTS’de müracaat yapmadan evvel yukarıda belirtilen konuları titizlikle okumanız,

başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için yararlı olacaktır.

Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde denetim edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin müracaatları sonlandırılacak, düzeltme talepleri sürece alınmayacaktır. İlan edilen kuralları taşımadığı hangi etapta tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama süreci iptal edilecektir.

ç. Muvaffakiyet sıralaması onayı müteakip sonuçlar adaylara, PTS üzerinden duyurulacaktır. Adaylara posta yoluyla duyuru yahut imtihan sonuç evrakı gönderilmeyecektir. PTS’de yapılan imtihan sonuç duyurusu bildiri niteliğindedir. Müracaat sonuçları yahut imtihan sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların hak kaybına uğramaması için PTS’de yer alan duyuruları takip etmesi kıymet arz etmektedir.

Bu ilan metninde yer alan konular, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler gizli olmak üzere, Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

İlgili yasal mevzuat ile bu ilan metninde belirtilen konulara alışılmamış davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine

İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, vazifeye başlama tebligatı yapılacaktır.

6. DEVLET MEMURU ALIMI İRTİBAT VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

Devlet Memuru Alımı İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: jandarma.gov.tr

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı: jsga.edu.tr

Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek çizgisinde çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin birinci kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından imtihanlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek sınırında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMI UNVANLARI VE

NİTELİKLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının gereksinimi için aşağıda unvanları yazılı takımlara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında Birinci Sefer Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (29) devlet memuru alınacaktır.

ALINACAK MEMUR TAKIMLARI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMI UNVANLARI VE
NİTELİKLERİ
Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının gereksinimi için aşağıda unvanları yazılı takımlara “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Birinci Sefer Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (29) devlet memuru alımı yapılacaktır.

DEVLET MEMURU ALIMI TAKIMLARI

Jgk 29 Açıktan Devlet Memuru Alımı
Jgk 29 Açıktan Devlet Memuru Alımı
Jandarma Genel Komutanliğina Alinacak Açiktan Devlet Memuru Unvanlari Ve Ni̇teli̇kleri̇ Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı Ile Bağlı Birlik Ve Kurumlarının Ihtiyacı Için Aşağıda Unvanları Yazılı Kadrolara &Quot;Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik&Quot; Hükümleri Doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Açıktan Atama Yoluyla (29) Devlet Memuru Alınacaktır. Alinacak Memur Kadrolari

Devlet Memuru Alımı İstanbul ilanları için tıklayınız.

Devlet Memuru Alımı Ankara ilanları için tıklayınız.

Devlet Memuru Alımı İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status