KAMU PERSONELİ ALIMI

İçişleri Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı

İçişleri Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı Yapılacaktır.

İçerik gizle

İçişleri Bakanlığına BilişimPersoneli Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına
İlişkin Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelik” in 8 inci unsuru uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü imtihan muvaffakiyet sırasına
göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL MÜRACAAT ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları aşağıdadır:

A- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 katı ödenecek durumlara başvuru
yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, öbürleri için en az beş (5) yıllık mesleksel deneyime sahip
bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu yahut birebir Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

B- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖZEL ŞARTLAR

1. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık

Brüt Sözleşmeli Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım
uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi
Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş
olmak,

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 üzere web teknolojilerinde konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL data tabanları ile uygulama geliştirmiş
olmak,

e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web
Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme hususlarında deneyimli olmak,

ğ) Yazılım Geliştirme Ömür Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Yazılım Versiyon Denetim Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

ı) Belgeleme ve tertipli raporlamaya ehemmiyet vermek, esnek çalışma saatlerine ve ağır iş
temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak,

b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search)
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

2. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI (2 Kişi – Tam Vakitli – Aylık

Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde Java yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Spring Boot, Spring Core, Spring Veri, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate),
Maven, Apache Wicket, JSF , JSP hususlarında, toplamda en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak,

ç) Git, Git-Flow, GitHub-Flow konusunda bilgiye sahip olmak,

d) GitLab, Jenkins kullanımı ve idaresi konusunda bilgiye sahip olmak,

e) Postgre data tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda deneyime sahip olmak,

f) Web servisler; JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgili olup
SOAP ve REST servisler hakkında deneyime sahip olmak,

g) Belgelemeye ve nizamlı raporlamaya kıymet vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Denetim Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak.

TERCİHEN;

a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak,

b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search)
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KIDEMLİ TAŞINABİLİR YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI (1 Kişi – Tam Vakitli – Aylık

Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Taşınabilir yazılım geliştirici olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) iOS geliştiriciler için Swift programlama lisanında en az bir (1) yıl deneyim sahibi olmak,

ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama lisanlarında en az bir (1) yıl
tecrübe sahibi olmak,

d) Apple Developer hesap idaresi, iTunes Connect uygulama idaresi, Google
Developers Console, Huawei App Gallery Console ve Firebase ile proje idaresi konularında
tecrübeli olmak,

e) Taşınabilir Uygulama grafik tasarım deneyimine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile
grafik düzenleme maharetine sahip olmak,

f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,

g) IOS geliştiriciler için SwiftUI deneyimine sahip olmak,

ğ) Android geliştiriciler için Jetpack Compose deneyimine sahip olmak,

h) MDM (Mobile Device Management) ile taşınabilir aygıt idare deneyimine sahip olmak,

ı) MVVM tasarım mimarisi ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

i) Belgelemeye ve sistemli raporlamaya kıymet vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

4. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI (3 Kişi – Tam Vakitli – Aylık Brüt

Sözleşme Fiyat Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından yahut bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım
uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework üzere Microsoft
teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 üzere web teknolojilerinde konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL bilgi tabanları ile uygulama geliştirmiş
olmak,

e) Çok Katmanlı mimari konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme hususlarında deneyimli olmak,

g) Yazılım Geliştirme Ömür Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Denetim Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

h) Belgelemeye ve nizamlı raporlamaya değer vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak,

ı) Yazılım Versiyon Denetim Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak.

5. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞINABİLİR YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI (2 Kişi – Tam Vakitli – Aylık Brüt

Sözleşme Fiyat Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından yahut bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Taşınabilir yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş çalışmış olmak,

c) iOS geliştiriciler için Swift programlama lisanında en az bir (1) yıl deneyim sahibi olmak,

ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama lisanlarında en az bir (1) yıl
tecrübe sahibi olmak,

d) Apple Developer hesap idaresi, iTunes Connect uygulama idaresi, Google
Developers Console, Huawei App Gallery Console ve Firebase ile proje idaresi konularında
tecrübeli olmak,

e) Taşınabilir Uygulama grafik tasarım deneyimine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile
grafik düzenleme maharetine sahip olmak,

f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,

g) IOS geliştiriciler için SwiftUI deneyimine sahip olmak,

ğ) MDM (Mobile Device Management) ile taşınabilir aygıt idare deneyimine sahip olmak,

h) MVVM tasarım mimarisi ile uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

ı) Belgelemeye ve tertipli raporlamaya değer vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİBER GÜVENLİK UZMANI ALIMI (1 Kişi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Ücret

Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından yahut bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi süreç merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ denetim aygıtı üzere ağ ve güvenlik eserlerinin kullanıldığı,
istihdam edileceği Bilgi süreç Merkezine emsal yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem
Merkezinde Network, Sistem Güvenliği yahut Sistem İdaresi konusunda deneyimli olmak,

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Lokal Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kaynak kod tahlili, inançlı kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Proxy eserleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Antivirüs eserleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Grubu (SOME) suram, idare ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak,

j) Belgelemeye ve tertipli raporlamaya ehemmiyet vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

7. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖĞRENME İDARE SİSTEMİ UZMANI ALIMI (1 Kişi – Tam Vakitli – Aylık Brüt

Sözleşme Fiyat Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından yahut bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 300.000 kişilik Öğrenme İdare Sisteminde üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,

c) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme mevzularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,

ç) Moodle yazılımı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Canlı ders uygulamaları ve konseyimi hakkında hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Dijital eğitim tasarımı için gerekli olan programların ve gibisi araçların kullanım
bilgisine sahip olmak,

f) Eğitimlerde kullanılabilecek Web 2.0. araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Online eğitim kaynakları ve metotları hakkında bilgi sahibi,

ğ) MS Office programlarını çok yeterli düzeyde bilmek,

h) Belgelemeye ve tertipli raporlamaya ehemmiyet vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

8. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞ ANALİSTİ UZMANI ALIMI (1 Kişi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Ücret

Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği kısımlarından yahut bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi süreç merkezlerinde iş analisti uzmanı olarak en az beş (5)
yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Muhasebe, finans, gelir ve gibisi alanlarda iş analisti uzmanı olarak en az iki (2) yıl
çalışmış olmak,

ç) Mahalli Yönetimlerin bütçe ve muhasebe mevzuatı ile uygulama temellerinde bilgi sahibi
olmak,

d) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, tahlil, güzelleştirme ve süreç performans
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve deneyimi sahibi olmak,

e) İhtiyaç çıkartım (elicitation) prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Test süreçleri konusunda tecrübeli, test senaryoları üretme ve uygulama becerisine
sahip olmak,

g) İş süreçlerinin modellenmesi ve tahlili için gereksinim duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve deneyim sahibi
olmak,

h) ISO 20000 yahut ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Toplam Kalite İdaresi ve Six Sigma üzere idare stratejileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,

i) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) EPC, UML ve BPMN hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Temel SQL bilgisine sahip olmak,

l) Obje tabanlı tahlil ve tasarım hakkında deneyim sahibi olmak,

m) Belgelemeye ve sistemli raporlamaya ehemmiyet vermek, esnek çalışma saatlerine ve
yoğun iş temposuna ahenk sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN;

a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak.

II- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İŞ BAŞVURU FORMU VE TARİHİ

1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 17-23.01.2024 tarihleri
aralığında müracaatlar gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta
yolu ile yahut şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaatlar e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması mecburidir. Kelam konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.

3- Müracaat sırasında gerekli olan evraklar;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu
belge),

c) GENEL KURALLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) hususunda belirtilen mesleki
çalışma müddetlerini gösteren dokümanlardır. Adayın mesleksel çalışma mühletini bilişim çalışanı olarak
belgelendirmesi gerekmektedir.
Çalışılan iş yerinin niteliğine nazaran;

a. Özel bölümde çalışılan müddetler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet
dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan mühletler için kurumdan alınacak evrak.

ç) GENEL KURALLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) unsurunda belirtilen, en az iki
güncel programlama lisanını bildiğini gösterir evrak,

d) Her bir konum için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile deneyim veya
deneyimi gösteren evraklar (Sertifikalar imtihanla alınmış olmalıdır).

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞ MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

İçişleri Bakanlığı personel alım başvurularının incelenmesi sonucunda genel ve özel koşulları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (Yabancı lisan puanına ait belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı temel alınarak yapılacak
sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday
yazılı imtihana çağırılacaktır.

Bu sıralamaya nazaran son sırada tıpkı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı imtihana kabul edilecektir.

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 29
Ocak 2024 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İMTİHAN HUSUSLARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu konumun teknik ve özel kaidelerinde belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.

Yazılı imtihan 12 Şubat 2024 Pazartesi Günü İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
(Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav
saati, yazılı imtihana girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü imtihan 19-20-21 Şubat 2024 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU PERSONEL ALIM DEĞERLENDİRME

Yazılı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü
sınava çağrılacaktır. Yazılı imtihana girmeye hak kazanamayanlar, yazılı imtihana girmeye hak
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde
itiraz edebilecektir. Yazılı ve kelamlı imtihanlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az
70 tam puan alınması mecburidir. Yazılı ve kelamlı imtihan sonucunda alınan notların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Kontratlı Bilişim Çalışanı Giriş İmtihanı kesin başarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar sonuncu muvaffakiyet derecelerine nazaran sıralamaya tabi tutulacak ve
sözleşme yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü imtihan sonuçları İçişleri Bakanlığı resmi web adresi www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ÜCRETİ

Aylık brüt mukavele fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin
(B) bendine nazaran istihdam edilenler için mukavele fiyat tavanının (₺24.874,40) ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen brüt kontrat fiyat tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır (2024 Ocak ayına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Mali ve Sosyal
Haklar Genelgesine nazaran güncellenecektir).
Kurum, tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İÇİN DİĞER HUSUSLAR

Yabancı lisan imtihan sonuç dokümanları, evrak üzerinde geçerlilik mühleti belirtilmemiş ise beş
(5) yıl mühletle geçerlidir.

İçişleri Bakanlığı personel alımı için adaylar sözlü imtihana gelirken müracaat sırasında istenilen dokümanların asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sıhhat şurası raporu
istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla kontrat imzalanmayacaktır).
Gerçeğe muhalif beyanda bulunanlar ile imtihana girme kurallarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla mukavele yapılmayacaktır. Mukavele imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe muhalif beyanda bulunanlar hakkında tüzel işlem
yapılacaktır.
İçişleri Bakanlığı kamuoyuna hürmet ile duyurur.

İçişleri Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı

İstanbul Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Ankara Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

İzmir Kamu Memur Alımı İlanları için tıklayınız.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status