MEMUR ALIMI

İBU 35 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Günler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 35 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Günler.

İlgili alım duyuruna nazaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ofis çalışanı, takviye işçisi, müdafaa ve güvenlik vazifelisi, dayanak personeli(temizlik görevlisi), sıhhat teknikeri, tekniker, teknisyen, spor uzmanı ve programcı konumları için sözleşmeli işçi alacak. Müracaatlar yarın(10 Ocak) sona eriyor.

İBU İşçi Alımı Müracaat Şartları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak ve misyona başlamasına mani hali bulunmamak,

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden, ruh yahut akıl hastalığı bulunmamak,

(3) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
(4) Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.
(5) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

(6) 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanına, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanına sahip olmak ve tüm puan kümelerinden en az 50 puan almış olmak.

(7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş olmak,

(8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” yeterince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine nazaran Güvenlik Soruşturması yahut Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna nazaran süreç yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması yahut Arşiv Araştırması olumlu olmak,

(9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına eklenen; “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına muhalif durumu tespit edilenler Kontrat İmzalamaya hak kazansalar dahi kendileri ile Kontrat yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama etabında ilgili evrakın ibrazı istenecektir.)

(10) Adayların başvurulacak unvanın aranan nitelikleri ile genel ve özel koşul olarak belirtilen kaideleri birlikte taşıyor olması gerekmektedir; eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.

(11) Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet evraklarının denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır,

(12) Adayların, diploma yahut süreksiz mezuniyet evraklarına ve başvuracakları Unvanın karşısındaki müracaat kaideleri ortasında yer alan; özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, şoför dokümanı, sertifika vb. başka evraklara ilan müracaat tarihinin son günü yahut son günü öncesinde sahip olmaları gerekmektedir.

(13) İlanda aranan “Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak” kuralını sağlamak için 10 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak; “Son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak” kuralını sağlamak için 10 Ocak 1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak gerekir.

(14) Unvan kaidelerinde deneyim isteniyorsa; deneyim için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen konumun uyumlu olması gerekir.

(15) Adaylar Kurumumuz ilanına müracaatta bulunarak 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Şahsî bilgilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

(16) Gerçeğe karşıt doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup kendileri ile mukavele yapılmış olsa bile kontratları iptal edilecektir. Bu şahıslara kurumumuzca bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile tazmin edilecektir.

(17) Yönetim, gereksinime binaen Vilayet ve İlçelerdeki ünitelerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

(18) Yönetim, gereksinime binaen gerekli durumlarda nöbet ve vardiya sistemi uygulayabilir.

(19) Üniversitemizde olağan mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak işçi için mesai saatleri 24 saat asıllı ve dönüşümlü çalışma biçiminde uygulanmaktadır. Adayların Kontrat imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle vazife yerlerinden ayrılmalarına müsaade verilmeyeceğinden rastgele bir kurumda örgün tahsil öğrencisi olan adayların müracaat yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

(20) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar uyarınca kontratlı işçinin öbür bir kuruma ve vilayet dışına naklen tayini mümkün değildir.

(21) İstihdama hak kazanıp misyona başlatılan çalışanın dört yıl müddetle rastgele bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından müracaat yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

(22) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(23) Yerleştirme sonucunun katılaştığı ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde rastgele bir nedenle boşalan konumlara, muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenen yedek adaylar ortasından işe başlama daveti bildirimi yapılarak kontrat imzalanabilecektir.

(24) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her kademesinde, ilanı iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(25) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İşçi Alımı İşçi Alımı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

İşçi Alımı Müracaat Tarihleri ve Yeri

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi işçi alımı müracaatları 26 Aralık-10 Ocak tarihleri ortasında istenilen evraklarla birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – İşçi Daire Başkanlığı, Gölköy Yerleşkesi Merkez / BOLU” adresine yapılacaktır.

Özel koşullar ve öteki ayrıntılar için aşağıdaki kılavuza göz atabilirsin.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Kamupersonel.com

İBU 35 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Günler

İstanbul Kamu Memur İşçi Alımı İlanları için tıklayınız.

Ankara Kamu Memur İşçi Alımı İlanları için tıklayınız.

İzmir Kamu Memur İşçi Alımı İlanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status